top of page

"עשרת הדברות"

"האלוהות"

ידע מתוקשר דרך לילה ברזסקי

04/02/07

במסגרת מפגש 20 של "תודעה במרחב ובזמן" של "קריון", גב' מזל וגב' יעל, פנו בשאלה ל-"קריון". הן בקשו לדעת, מה המשמעות  הרוחנית  של הדברות:  "כבד  את אביך ואת אימך" ו- "זכור  את  יום  השבת  לקדשו". וקריון  נתן  להן  את  התשובות.

כתוצאה מהתשובות שקיבלו, פנתה אלי גב' מזל וביקשה לקבל גם הבנות על כל "עשרת הדברות". על מנת להכיל נכון את המסרים ולעשות  בהם  שימוש  וזאת  גם  לטובת  הכלל.

ועל כן  אבקש  הבנות  והרחבה  על  "עשרת  הדברות":

שלום לך, אנו האלוהות, מאחר ואותו תהליך זה נדרש לצורך הגילוי, היינו אומרים, כי אכן אותם "עשרת הדברות" יש בהם מהות  שונה  להכיל  בכם.

ועל כן, אנו נחדש בכם אותה אנרגיה נצרכת לכם, כאשר אותו דיבר  ראשון,  אשר  בו :

הדיבר הראשון – אנכי ה' אלוהיך – בא לבטא בכם את אותה מהות החבור אשר לכם אלי לצורך. אותו כוח מניע אשר בו אני בתוככם, אשר בכם ליצור את מהותכם ואיכותכם לבטא, מתוך הנכון  ומתוך  הידע  אשר  בו  הוכל  בכם  לשרת.

וכאשר אני באותה מהות אשר לכם – אני בתוככם מתבטא, הנכם זהים לי מצורך. והנכם ראויים לי כצורך אשר בו נתתי לכם, שיווי  תדר  עמי  לצורך.  ומתוך  הכך,  תבורכו.

הדיבר השני – לא יהיה לך אלוהים אחרים על פני – בא בכם מצורך אותה קבלה אשר לכם נצרכת, כי כוח אשר בו בכם נתתי, יש בו  מהות  בכם  לביטוי  מתוך  האמונה  אשר  לכם לחזק   בתוככם.

וכאשר תכירו את אותה עוצמה אשר בראתי והבאתי בכם ותעשו בה שירות, תדעו להכיר ולהכיל מהותה. לא תזדקקו לאותם אלו "מערכים" וכלים  או "איכויות" אשר בהם תסורו לבקש, ובהם תתנו הכוח אשר בהם לשרת – ממני.

ועל כן, התמקדו באותם איכויות אשר אני בהם המוטיב, אשר אני בו קיים. ואין התהליך לכם, הצורך לרעות בשדות זרים ולבקש התמרה מצורך חוסר הערכה אשר לכם – באיכותכם אשר בה, נתתי. ותבורכו.

הדיבר השלישי – לא תשא את שם אלוהיך לשווא – אכן, מתוך אותה ידיעה והכרה אשר לכם, כי "כוח על" אשר בכם נתתי. ומתוך אותה קבלה אשר באה בכם, יש הצורך אשר לכם לגלות עוצמה   זו  באותם  תהליכים  אשר  הינם  משרתים ויוצרים  התמרה.

על כן, אין להביא עוצמתי כאשר והינכם יוצרים את השלילה בכם, ולא את האור לשרת. ומתוך הצורך אשר לכם האגו לשרת, הינכם יוצרים כוח שלילי באותו אור אשר בכם, נתתי. ועל כן, אין לשקר "במהות  הראשונית"  ויש  לחבור  בהולמות.

הדיבר  הרביעי – זכור את יום  השבת  לקדשו – כאשר ובאה   בכם אותה הכרה זו, אין מהות לאותה "שמירה" אשר אין בה את  אותה  הבנה  אשר  עליה  הינכם  מדברים.

ומתוך הכך, כאשר והדיבר בא מצורך אותה שמירה, מתוך אותה תאחיזה אשר לכם  באותם  אלו איכויות אנרגטיות  אשר יורדות  באותו  יום  שבת, להכיל  אותם  ומצורך.

וזאת  תעשו, כאשר ותכילו מתוך אותו רצון אשר אותה מודעות קיימת, ומתוך אותה מודעות זו, בא ומושווה התדר לאותם אלו    איכויות  אשר יורדות  באותו  יום  שבת.

הדיבר החמישי – כבד את אביך ואת אמך – היינו אומרים כי אותה הכרה אשר לכם יש פגם בתהליך. כאשר ואותה בריאה הביאה בכם את אותו "כבוד", היינו אומרים, לכבד את אותה בריאה  ולצורך.

כאשר אותה הכרה לכם, "כבד את אביך", היינו אומרים כי אותה מודעות לכם אל אותו אחד אשר מהווה בכם הכול יכול. ומתוך אותה הכרה, "כבד את אמך", היינו אומרים כי אותה מודעות אשר לך  על  כדור הארץ אשר לכם, להוות בה הכלה ובהולמות.

כאשר  אותם  אלו  תהליכים  באים לביטוי, כאשר הינך מקבלת  את אותם  אלו  רמות  מאותו  אב עליון, מאותו  כוח עליון אשר לכם ועד אשר  לאותו  הורה  ועד  לאותו  מורה  אשר  מהווה  בך הכלה.

הדיבר השישי – לא תרצח – במהות אשר בה הערכה קיימת וכבוד קיים לצורך אותה בריאה, אותם אלו תהליכים אשר הביאו לאותה "שלמות  בריאתית" אשר יצרתי,  מתוך המחשבה המוארת,   אין  בה  הדופי  לשרת.

ועל כן, אין הצורך אשר לכם להוות "תיקונים" במירכאות אשר לכם נצרכים, על ידי אותה "פגיעה" ושינוי אשר בו יביא בכם סיפוק ושלמות.

על כן מאחר ותוכנית  בריאתית אשר יצרתי,  אין בה צורך בתיקונים אשר  אתם יוצרים  מאותה  הכרה אשר לכם לצורך הסיפוק  אשר משרת  האגו  וליצור שינויים  לכם  נצרכים  לאותו  תהליך.

ועל כן קבלו  את  התוצר אשר  בו  הכלתי  בתוככם,  ונתתי  בו עוצמה לשרת  אתכם וללמוד את השיעור, מתוך הנכון והשלמות אשר גם    בכם  תתחזק.

הדיבר השביעי – לא תנאף – כאשר ובחשיבה אשר לכם, יש בה כוח ועוצמה לתהליך אשר לכם, הינכם יוצרים מחשבות שווא אשר בהם  אין  מהות  ואין  התמרה  לשרת.

ומתוך אותה מחשבה הינכם יוצרים שינוי באותה בריאה, מצורך אותם אלו אנרגיות שליליות אשר הינכם משלחים. ומתוך הכך הינכם יוצרים – אין  מהות  בצורך  הבריאה, ואין  בה  אור.

ועל  כן  האירו  במחשבותיכם  את  האור – לשרת.

הדיבר השמיני – לא תגנוב – ומאחר ובמחשבתי יצרתי בכם – באותה בריאה לשרת בכם ובה הכול בתהליך, אותו שפע קיים ולצורך. ומתוך  השפע  באה  גם  המהות  אשר  לכם  נזקקת לבטא.  ועל כן, עליכם להכיר כי, כמות האור אשר בה – בצורך להכיל, אינה מתכלה.  ויש  מספיק  לכולכם  ואין  מהות  החסר,  לבטא.

הדיבר התשיעי – לא תענה – ברעך עד שקר – מאחר ובכם נתתי את מהותי ויצרתי בכם שלמות לצורך האחדות, אין הצורך לכם להבדיל מתוך האי שיווי התדר אשר בכם. ומתוך האי שיווי  התדר, יוצרים  הינכם  גם את הריחוק  וחוסר  האחדות לבטא.

ואותה נבדלות משרתת אתכם לאותם צרכים אשר בהם אין המואר לגשר ביניכם. ועל כן אותה הכרה לכם בתהליך נזקקת לצורך האחדות  לבקש.

הדיבר העשירי – לא תחמוד בית רעך – כאשר ואותה תוכנה אשר ירדה בכם כנשמות, ואותה מהות באה בכם לצורך החוויה אשר לכם  באותה עשייה, היינו אומרים, כי כל אחד  ואחד  מכם חווה התהליך  מצורך  אותה הכרה  והשוואת  התדר אשר לו בחוויה לצורך.

ומתוך  הכך, כל  אחד יוצר  התקדמות  הולמת  לו  למהות  אשר הינו מבקש. ומתוך הכך, אין להאיץ תהליכים ולקצר את אותה שליחות   אשר לכם בגוף הפיזי, על ידי אותם תהליכים אשר בהם הינכם מבקשים.

ועל כן, יש לבטא את אותם אלו צעדים נדרשים, לצורך ההתמרה. וכל   אחד מכם מהווה בו השיעור בתהליך והלמידה לבטא ויוטב לכם בהולמות.

תודה לכם

bottom of page