שאלה: איך יתכן אני ועוד חצי מהאנושות שחלקם לא מודעים וחלקם מאוד מודעים כמו עוד הרבה תלמידי המידעים של ליילה, כולנו בגלגול עשירי וכולנו הולכים בגלגול הבא שלנו לעולם שלישי?


תשובה: יש להבין את כותר המפגש, כאשר יובן הכותר הרי המסר עונה על כל השאלות. ועל כן הכותר אומר "בריחה מהצורך סמי"ם כלומר סרה ממנו יושרת מודעות, ואכן בריחה ממודעות מוארת ובריחה מהכרה באמת, בריחה מאחריות, רצון והצורך אשר לנשמה להתמודד בחוויה וללמוד דרך החוויה שיעור.


ואכן הינו מתעלם מהמודעות האלוהית בו ונעלם אל האשליה דרך הסם וכאשר הוא טעון בסם אינו מודע לכוח הפנימי שבו ולכל ארבע היסודות בו , לאהבה האלוהית לרגש גבוה למחשבה מוארת וכן הלאה…


לכן כאשר מעשנים סמים "ונעלמים לאשליה" אין התמרה אלא בריחה מהאמת הראויה לאנוש להכיל.


גלגול עשירי הינו הזדמנות אנרגטית של האנושות לבטא שינוי מודע על כל תשעת גלגולים.

ולכן בגלגול זה קיימת אנרגיה טעונה מכל חוויות תשעת הגלגולים ועל האנוש עבודה רבה לבטא שינוי. ואכן בא לגלגול זה מרצון לבטא שינוי מואר או בריחה לסמים ולאשליה. ולכן שימוש בסמים כאורח חיים מתמשך או התמכרות הינו גלגול עשירי מצורך התיקון.


אך כאשר עושה שינוי מהותי בלקיחת אחריות וטיפולי גמילה הרי הינו מעלה מודעות דרך ערך החיים ושיעורי הלמידה,  אזי אינו עובר לגלגול 11 של עולם שלישי.


כמו כן יש להבין כי שימוש בסמים לצורך הנאה רגעית משנה את ההרגשה הרגעית אך המציאות והאמת לא משתנה ולכן הינה בריחה. לכן כל המכורים ואשר כל עולמם סביב אותו סם הרי הינם פונים לחוות לגלגול 11.


ועל כן יש להביא מודעות יש להיות אחראים לחיים לשעורי החיים ולאחדות פנימית ולנתב את האור אשר נושאת הנשמה להוות במשחק החיים מתוך מודעות" אני הווה מהות חיי בשמחה" דרך חושים רוחניים ולא אשליית הסמים ועימום האור אשר הינו נושא.

לכן יש ללמוד לשנות דפוסים ותפיסות, לשנות ולדעת, ללמוד להכיל ידע, בו קיימת מודעות מנחה ומתגמלת לצורך ההתמרה.


ועל כן, ולכן קבלנו את ההבנות אלו דרך החוקים אשר הנשמות בחרו לתיקון.

ועוד לך לדעת כי כל אותם תלמידים אשר בעבר חוו את הסמים והיום הינם לומדים תדרים מצורך והתמרה הרי הינם יוצרים מודעות האור המתגמלת בהם שינוי דרך הבנה והפנמה, אשר באה ידיעה כי כוח הבורא בתוכם ואינם נזקקים לשוב לסם אשליית החיים אלא ביכולתם לשלוט בחיים מידיעת האור ולהוות ולחיות את החיים בשמחה מתמשכת אנרגטית אשר טוענת בהם כל הזמן.


שאלה: אבקש הבנות על חוצנים והשפעתם?

תשובה: אכן, אותם אלו אשר קיימים בבריאה, באים מאותם מימדים גבוהים יותר. וכאשר אותם אלו באים לצורך אותה למידה אשר להם להכיר בכם ולהכיר את אותם איכויות אשר לכם ניתנו. אותם אלו יש בהם את המוארים ואת הלא מוארים בתהליך. אותם אלו אשר לא מוארים ואשר היינו מכנים, באים "מצד השמאל", באים מצורך אשר לאותה שליטה אשר להם עליכם. אותם אלו מוארים אשר באים מצורך, אותו אור לבטא בכם, יוצרים עימכם חיבור גם כאותם אלו הדרכה אשר יהוו בכם התמרה ולצורך. והיינו אומרים יש להם את החיבור לאותם אלו אשר עימם יצרו קשר. אכן, כן.


שאלה: איך לזהות חוצן חיובי או שלילי?

תשובה: כאשר ואותו חוצן שלילי, מבטא חיבור עם אותו אחד – אותו חוצן נכנס לאותה רשימה אשר לו. כי מאחר ואותו תהליך אשר אותו אחד חווה, דרך חוויות של פחד, פקפוק, חוסר אמונה וחוסר ידיעה, נוצר תהליך אשר הינו פורץ אנרגטי את אותו תהליך חוויתי, אשר יתמיר אותו לאותם אלו להגיע אליו. ועל כן, אותם אלו יוצרים עימו חיבור לצורך הכרתו ולצורך אותה שליטה אשר להם עליו. אותם אלו חוצנים אשר באים מאותו מקור בריאתי ויוצרים את אותו אור אשר להם להכיל באותו אחד, היינו אומרים, מתמירים אותו ולא מחלים אותו. כאשר ואותו אחד מואר ואין בו אותו כאב ויש בו את אותה זרימה וקבלה ואת אותו רגש גבוה – בא מאותו אור אשר בא מאותם אלו כאותה הדרכה אשר מלווה אותם. האם הבנת?


שאלה: באיזה דרך אפשר להוציא את החוצנים?

תשובה: כאשר ואותה ידיעה אשר באה בכם מצורך, יש באותם אלו לשנות את אותו תדר אשר לאותם אלו פולשים. אך מאחר ואותו תהליך נדרש ולצורך אותה התמדה, היינו

אומרים כי אין מהות בטיפול אחד. יש לך הצורך לבטא באותו מטופל התמדה והרחקה והעלאת מודעות של אותו מטופל לצורך הדיפתם בתכלית. האם הבנת?


שאלה: האם דרך הקרן אפשר לטפל בהם?

תשובה: היינו אומרים כי נדרש אותו תהליך והתמדה כאשר ואמרנו. אכן, כן.

כל הזכויות שמורות © לילה ברזסקי