שאלה: האם מאכלים מסוימים יש בהם השפעה על הגוף הפיזי לחוות קושי בהכלתם?

תשובה: כאשר והינך בתהליך אותו אוכל, יש הצורך להישמע לאותן אלו עיניים ולהישמע לאותו רצון אשר לך לחבור לאותו אוכל. ומתוך התהליך אותו גוף פיזי אשר לך כאשר ואותה מודעות קיימת – לא יחווה את אותו קושי דרך אותו אוכל. כאשר והינך מסתכלת על אותו אוכל, יש לזהות: "האם נכון לך דרך אותה מודעות – אותו אוכל", כאשר תחברי לאוכל מתוך אותה הכרה כי אותו רצון קיים, אותה מודעות תכיל בך את האוכל מהמקום המואר. ומתוך אותו מואר אותו גוף פיזי יהווה בך התמרה ולא קושי. האם הבנת?


שאלה: כלומר מתוך מודעות אזהה את מה נכון לאכילה. והאם יש קשר בין אוכל לא מתאים ולכאבים פיזיים?

תשובה: אכן, כאשר אותה מודעות אשר לאותו אחד מקבלת "הכרה זו", היינו אומרים לכם היזהרו מאותם דפוסים. ויצרו שינוי באותה חשיבה אשר לכם. מאחר ואותם אלו מאכלים, באו לשרת.


שאלה: האם הצמחונות נכונה לגוף או רצוי לאכול בשר?

תשובה: כאשר אותה מודעות אשר לך התמירה עצמה ויצרה את אותה פתיחות אשר לך לקבל, דרך אותם אלו הבנות אשר יורדות, אין מהות באותה דאגה. מאחר וגופך הפיזי מבקש את אותם צמחונות או את אותם אלו בשרים להוות בו השפעה. על כן כאשר ואותה מודעות עלתה, אותה השפעה תבוא באותם אלו מאכלים להוות את ההתמרה בגוף הפיזי ואת ההכלה מתוך הנכון ולצורך, על כן הסירי דאגה מליבך.

כל הזכויות שמורות © לילה ברזסקי