top of page
תמונות תלמידים של לילה על פי משתפי התוכן

♦ אני מיכל נתיב

"בחרתי במהות האור לשרת דרכי"

מאז שאני זוכרת את עצמי תמיד רציתי לדעת. מה לדעת? 


לא בדיוק ידעתי להגיד, אך הייתה בי תחושה מאוד מתסכלת שאני לא זוכרת. הייתי מתעוררת באמצע הלילה מתוך צער עמוק מלווה בבכי שיש דברים שאני

יודעת אך אני פשוט לא מצליחה להיזכר מה הם.


כשהתחלתי את התהליך ברמה הראשונה "אנו האלוהים – חיבור למודעות על" הבנתי שהדבר הזה שלא זכרתי, קיים במיידעים הללו. 


הרגשתי שהגעתי הביתה, שלווה ומסופקת וכמובן כשאתה בבית אז הכול מוכר, המיידע התיישב לי לתוך החללים החסרים והרגשתי שאני הולכת ומתמלאת, ממש פיזית, כמו להשמין מנחת. 


הרגשתי שאני גדלה וגדילה זו באה לידי ביטוי בכל תהליך הקשור אלי בחיי היום יום, החל מהדבר ה- לכאורה פעוט של להגיד את דעתי וגם לעמוד מאחוריה ולא להיבהל כשלא כולם מקבלים אותה וכשלא תמיד יש הסכמה ועד למקום שבו יש בי את היכולת לשנות ולהקל על תהליכים שאני והסובבים אותי עוברים.


התחלתי לתקשר וקבלתי יכולת ריפוי מדהימה והבנות נרחבות על תהליכים שאני, משפחתי, האנשים הסובבים אותי והעם שלי עוברים.


אני יודעת היום בוודאות שאני זו שיוצרת את מציאות חיי ולא גורם חיצוני. כל מעשה שאני עושה מוביל אותי ליצור מציאות טובה יותר עבורי ועבור הסובבים אותי.


אני מבקשת להעביר ללילה את תודתי על הדרך שהיא עברה שהיוותה עבורי השראה ונתנה בי כוח ואת אהבתי הרבה אליה כאדם הראוי להערצה ולחיקוי.


אני מודה באהבה עמוקה לקבוצת "אנו האלוהים", קריון ומשפחתו, מועצת ה- 21 והאל אלינוס על כל התדרים, העוצמה והאהבה שהכילו בי.


מי ייתן וכל אהוביי יעברו את התהליך הזה ויגיעו הביתה. באהבה רבה, מיכל נתיב

bottom of page