top of page
תמונה של תלמידים של לילה  לפי השמות המצויינים בצד ימין

27.1.2024 ♦ אני יסמין קליבנר

"בחרתי במהות האור לשרת דרכי"

אני יסמין, יודעת האור לנתב.


אני בחרתי במהות האור לשרת דרכי, דרך שעוברת באינספור גלגולים ופנים ושמות, תפקידים וחוויות חיים.


אני בחרתי במהות האור לשרת דרכי , אותה נשמה אשר בוחרת שוב ושוב את האור, את הדרך, בזמנים ומרחבים שונים.


באותו גלגול נוכחי, בו אני יסמין,  הגעתי מדרכים רבות שכיוונו אותי לרצות ולחפש את האור.


הגעתי לדרך האור  בשנת 2012,  שנה שבה שינויים רבים התחילו לקבל ביטוי ארצי. לא הגעתי במקרה, פשוט נקראתי להגיע.


המסע שלי אינו נמדד בזמן, ויתרתי על ההרגל שבו הכל נמדד בזמן ארצי, ואני בוחרת לראות את הדרך שלמה ומוארת, מתרחבת בי, מרחיבה אותי ואת העוצמה אשר בי.


אני בחרתי במהות האור לשרת דרכי כמורה ויוצרת באותו חומר הארצי ביותר, חימר,

כל ארבע היסודות שותפים בתהליכי העבודה וההוראה שלי. בחרתי ללמד מתוך מהות הבחיר"ה החופשית, והזכות והחובה של כל אחד לבחור את הנכון לו בדרך.


האור שעובר דרכי מוטבע בכל כלי שאני יוצרת, והמסרים של האור עוברים דרכי בכל המסגרות שבהם אני מלמדת.


בשנה האחרונה התעצם בי האור במיוחד , אותה התחייבות לשרת בדרך האור התחזקה בי, וגם אותה הבנה וידיעה שדרך האור היא דרכים רבות שבהם היידע עובר ונחשף לסביבה.


נולדתי בתאריך 25, תדר הפתיחות,

יש בי יכולת הכלה אין סופית , ואני לומדת מהי פתיחות דרך הסכמה להיפתח אל הדרך.


למדתי מהי קלות מתוך הסכמה , מתוך פתיחות לקבל.

ויתרתי על הפחד, הוא כבר לא משרת בי דבר, ואותו ויתור פתח בי אפשרויות רבות להגשמה.


במציאות הנוכחית , אני אמא של חייל קרבי שמשרת במלחמה, והתדרים שמוכלים בי מאפשרים לי להיות בהסכמה גם במישור הזה, ויש בי כח ועוצמה להכיל את הבחירה הזאת, של ענבר, ולחזק אותו בדרכו.


במישור הפיזי , אני יודעת שהלב שלי התרחב, שהרגש והרגישות שיש בי, התעצמו וקיבלו מימד אחר, שבו הם מוסיפים בי עוד מהאור, ולא מנהלים את חיי מתוך חוסר איזון. אני מחוברת בעוצמה אל ארבע יסודות שבאו איתי מאטלנטיס, יסמין של האדמה, יסמין של האש, יסמין של המים, ויסמין של האוויר, מלוות אותי והן חלק ממני בכל זמן ומקום.


אני מודה על החיבור הזה, חיבור למודעות על, כל יום. הידע והידיעה נמצאים בי, אני בוחרת להתנהל מתוכם בכל רגע, ויודעת להכיל גם את אותם הזדמנויות שבהם נדרשת הסבלנות.


אני בחרתי במהות האור לשרת דרכי, ואני בוחרת להמשיך ולשרת, להמשיך וללמוד, ולהכיל עוד מהידע, ולהיות שליחה בדרך.

אני יסמין, יודעת האור לנתב.

bottom of page