top of page
תמונה של תלמידים של לילה  לפי השמות המצויינים בצד ימין

3.11.2023 ♦ אני איתי הל אור

"בחרתי במהות האור לשרת דרכי"

ניתנה לי הזכות להיות מחובר אל דרך החיבור למודעות על.

לפני כ17 שנה, טיילתי בדראמסלה שבהודו, כמה שנים אחרי שהחלטתי לעזוב את הדת, החלטה שהותירה אותי עם חלל רוחני גדול בבטן. מאוכזב מהחוויות שהחיים זימנו לי, מחפש למלא את החלל, יצאתי למסע אישי.


באחד מהבקרים חיפשתי מקום לאכול בו ארוחת בוקר ובאופן אקראי בחרתי להיכנס לגסטהאוס שהמסעדה בו צפתה על הכפר מהגג שלה. היו שם זוג ישראלים שישבו לבדם. מהשיחה התברר ששמם קרן ואמיר והם התחתנו לא מזמן וקרן סיפרה על לילה ועל החוויה שלה בלימודי חיבור למודעות על.


מעולם לא הייתה לי לפני כן התנסות עם עולם התקשור אבל משהו בזה משך אותי. 

שמרתי את השם של לילה שקרן נתנה לי וחזרתי לארץ. 


כעבור כחצי שנה החלטתי להתקשר ללילה שחיברה אותי למורה מירי תדמור.. 

המידעים עוררו בי סקרנות ורצון לשמוע עוד. למרות ההתנגדויות השכליות שהרציונל סיפק לי, ולמרות שהייתי תפרן באותה תקופה וההוצאה הכספית הייתה לי כבדה, החלטתי להמשיך בדרך, והלכתי והולך בה עדיין 20 שנה אחרי. 


כשהגענו לתוכנה השלישית שמתוקשרת דרך מועצת ה12, כבר הרגשתי היטב בגוף את העבודה של התדרים. הרטטים קיבלו ביטוי פיזי בגוף. 


החלל הרוחני קיבל את מבוקשו. אותה "סיעתא דשמיא" שחסרה לי חזרה אליי. הידיעה שאני לא לבד. שיש לי ליווי. 


הידיעה שיש כוח על. שיש משמעות. 

יש אמת, מהות, תכלית. 


האפשרות לראות את המציאות דרך תודעה מוארת של מודעות על, בזכות קבלה של ידע ראשוני. 


יש כמובן עוד אתגרים וקשיים בדרך, וכל קושי פותח מגירה ועוד מדור, ועוד ניקוי ועוד התמרה.


טלטלות החיים כבר מתונות יותר, קיימת רשת בטחון להיתמך בה, והנפילות הן בסיס לשיעור ולמידה.


התדרים והמידעים הפכו להיות לחלק ממני, בDNA שלי, זורמים בדמי, בתודעתי, מכוונים את המצפן שלי, את הערכים שלי. אני עושה שימוש בכלים, והם זמינים ונגישים לי.

הם נוכחים בעבודה שלי כיועץ למנהלים בארגונים, בהרצאות שלי, בהורות שלי, ובחוויות היומיום.


אני חווה את המקומות בהם ניתנה לי הזכות להאיר את הדרך, להיות במודעות מוארת עבור האחרים, להצביע על התכלית, על האמת.


אני מתחיל את יומי בהטענות וטיפולים בבריאה, באנושות, בצביר המשנה (המעגל הקרוב), בי. 


התדרים ממלאים את החום שבלב, מאירים את התודעה, מזינים אותה באור.

ניתנה לי הזכות והיכולת לראות את המציאות בעיניים רוחניות, להבין את אירועי החיים ממבט של מודעות על. 


הידיעה הזו מאפשרת להבין שכל מה שקורה הוא בשלמות. 

להשלים, להעריך את היש, להיות בהכרה בכוח האלוהי ובהוקרה. 

להבין את ערך ומהות החיים.


תודה ללילה, למורים שבדרך, להדרכות, למידעים.

bottom of page