top of page
תמונה של תלמידים של לילה  לפי השמות המצויינים בצד ימין

16.7.2022 ♦ אני ורד גולדשטיין

"בחרתי במהות האור לשרת דרכי"

כשהבן שלי זוהר היה בן שנה וקצת בחרתי ללמוד את המיידעים
הייתי במקום לא קל עם עצמי וחיפשתי
כששמעתי לראשונה את קולה של לילה, התרגשות עלתה בי וידיעה שאני הולכת לדרך שהרגישה לי מפחידה בהתחלה.


שכבות רבות ירדו ממני בתוכנה הראשונה עם הבנה שאני עושה קיצור דרך. במקום לחוות שיעורים דרך הממד הגשמי אני עוברת אותם באופן רוחני רגשי. בעיקר זכור לי תדר האהבה כמטלטל. כשזוהר נולד הוא פגש אותי במקומות מאתגרים


המשכתי לצעוד בדרך של המיידעים עם בחינה ובדיקה לאורך כל הדרך. האם זאת האמת, האם זה מדוייק לי, האם אני מוכנה לבחור בזה שוב ושוב
האם אני מוכנה לעשות קיצורי דרך, האם אני מוכנה לוותר על הסבל, על הדפוסים היקרים שלי שאותם טיפחתי. 


על האגו ועל ההיגיון, על תלות באחרים כשווים יותר ממני, האם אני מוכנה למחשבה מוארת
והיו לי עליות וירידות. לאחר שש שנים נולד לי אלון
מחיפוש עצמי של קריירה שמתאימה לי התנתבתי לעבודה הסוציאלית כשהגעתי ללימודים הגעתי הביתה
והתדרים ליוו אותי, הם היו מתחת להכל מחזיקים תהליכים מחכים לי שאחזור גם כשלפעמים הפניתי לרגע את הגב לראות איך בי זה מרגיש. 


התדרים נהיו בי, עברתי הטמעה רגשית, מחשבתית רוחנית על מנת להבין ולדעת, על מנת לעשות אינטגרציה ולא לברוח באמצעות התדרים. האימהות לאלון, הלידה שלו היו קלות מלאות באהבה ביחס ללידה הראשונה
נפתחו לי חסימות, הבראתי הרפיתי ונרפאתי בדרכים שהמוח לא תמיד יכול לתפוס ולהבין. 


התדרים היו שם ועודם להכיל אותי
היום עוד ועוד אנשים בסביבה שלי כולל בן הזוג שלי (שהיה בהתנגדות שנים) לומדים. האור שאני רואה בעיניים שלהם מחזק אותי גם
לקח לי זמן להבין איך משהו רוחני כל כך מתיישב עם תחומים אחרים בחיים שלי שהתבססו עד שהבנתי שהכול יושב על התדרים
האמת שלנו, הנכון, קולה של הנשמה.
בשביל זה אני פה. 


כדי לעשות טוב לעולם, לילדים שלי, לעצמי. כדי להעצים את הטוב. שהאור יגדל
בחרתי לפני שבע שנים בתדרים בלי לדעת והיום אני בזכות גדולה להיות בדרך
לבחור בה מתוך התמסרות והבנה.. שמחה, והכרת תודה
ולבחור בה שוב ושוב מתוך החיים 


תודה לקרן שכולה אור אהבה וחמלה, נתינה וחוסר פשרות והתמסרות שליוותה אותי שנים בדרך הזאת ויחד איתה יכולתי לחזור שוב ושוב הביתה

bottom of page