top of page
תמונה של תלמידים של לילה  לפי השמות המצויינים בצד ימין

27.1.2024 ♦ אני נעם גיל

"בחרתי במהות האור לשרת דרכי"

לפני כ-8 שנים נחשפתי למידעי חיבור למודעות על.

נשמתי הייתה אז מרוקנת ממהות, חפצה באמת, באור ובמהות. תהיתי אם יש בכלל אמת סדר בעולם מבלבל שכזה. עם כניסתי והתמדתי לתוך אותם מידעים, תדרים והכוונה- התברר לי במהרה שישנה מהות, ישנה נצחיות ויש הדרך לבטא.


בתהליך של התוכנה הראשונה, אנו האלוהים, אני זוכר שהשלתי אט אט מתוך תודעתי את כל הכבד, המיותר והלא מובן שנצברו עם השנים. נפתח בפניי צוהר של אמת, עצמה, חיבור ומהות.


ממקום של חוסר אמונה בבורא ובבריה, אל תוך מרחב של התמזגות עם הבורא שבתוכי, שיכול ליצור כל מבוקש מתוך כוח היצירה שבתוכו.


קריון הפנים בי את העצמה של כוח התודעה האינסופית, האפשרות להיות מתוך מקום של מרחב ללא זמן, שבו ישנה אהבה אינסופית ויכולת לבטא בחירה הולמת בכל זמן נתון.


לאחר מכן מועצת ה-12 המשיכו לבטא בי קלות נוספת בתהליך ויכולת בריאת מציאות דרך סרק התדרים שזכינו להשתלתו באותו מוח ימין, אשר זימן לנו התדרים הרצויים והחוויות שמתווספות לתוך אותה מציאות זו, תוך כדי למידה, גילוי וחקירה של כוח התודעה הנמצא בתוכנו וזמין לנו בכל רגע ורגע.


באותה תוכנה רביעית, אל אלינוס פתח בפנינו את אותו ספר קוסמי שבו כל אותם הסכמות וחוקים שאותם נשמות בחרו להתנהל על פיהן וכל אותו קשר של בחירה, חוויה, תוצאה והתמרה הפך להיות בהיר, מובן ומשמעותי. 


אותה מודעות על היא הדרך, האתגר והמהות. הדרך- כאשר אני במודעות זו, כל תהליך ותהליך נעשה מתוך הקלות, היצירה והשמחה. האתגר: כאשר אנו חווים קשיים בתהליך שנובעים משיעורים שלא יושמו, יש את אותו אתגר של להיות באותה נוכחות וערות, במיוחד שכאשר אותו רגש נמוך נוכח בגוף הפיסי. 


ואכן אותה מודעות על , דרך חיבור לרגש הגבוה ולמחשבה המוארת מתווה את התהליך אל עבר הריפוי והנכון לבטא.


המהות- כאשר אנו בחיבור למודעות על, אנו מבטאים את שליחותנו ומבטאים את הקרנת האור לכל הסובבים לנו בתהליך ואכן יוצרים את המציאות ובוראים את חוויותינו מתוך כוח בורא, האני אשר רוצה לבטא כאן ועכשיו.


אינני יודע איך חיי היו נראים ללא מידעים קדושים אלו, אך אתמקד כעת במה שאני כן יודע- שחיי הפכו לבעלי משמעות ומלאה באותה אחריות – אשר נלקחה ע״י בתהליך, שדרכה אני מבטא יותר ויותר את הנכון בתהליך.


לילה יקרה- מודה לך עד אין קץ על כך שיישמת את שליחותך והחוזה שלך עם הבורא ותקשרת את האמת והאור למעננו, למען היעוד והמהות, ליעד וההתפתחות וכן, למען האחדות והשלמות.


נרגש אני לקראת התוכנה החמישית.

נעם גיל

bottom of page