top of page
תמונה של תלמידים של לילה  לפי השמות המצויינים בצד ימין

2023 ♦ עמית גולדשטיין

"בחרתי במהות האור לשרת דרכי"

כל ילדותי חשתי כמיהה וגעגועים למהות שידעתי שקיימת, אך לא ידעתי כי קיימת בתוכי ושיום אוכל להביא אותה לביטוי להניע את בחירות חיי לאורה.


לאחר כאבים, פחדים ומאבקים פנימיים ביקשתי בכל ליבי לגלות את האור וכמה חודשים לאחר מכן הגיע לפיתחי השיעור הראשון של המיידעים. לאחר כמה שיעורים ידעתי שהגעתי הביתה ומה שביקשתי ניתן לי.  חוויתי שלווה, אהבה וביטחון.


יצרתי חיבור עם הקול הפנימי שהביא בי רוך חמלה דיוק והכוונה. דרך התדרים התגלתה לי דרך האמת, האיזון והקלות. הבנתי מהו והנכון ומהי האשלייה, הנעתי את כוח הבורא שניתן לי דרך בחי"רה ואמונה בידע וכך התעצמתי והתעצמה גם משפחתי.


מתוך ההתעצמות חוויתי את שמחת הסיפוק להיות בשירות לנשמות נוספות שחיפשו את את מהות האור גם הן. דרך ההוראה והטיפול באחרים אמונתי התחזקה ויכולתי להיות עדה לריפוי שהבריאה מעבירה ברוב חסדה, ולסייע בגילוי האור הפנימי אצל אלו שביקשו זאת.

 

גיליתי כי אותו כוח קיים בכל הברואים  וכי דרך מודעות אהבה ואחריות האור מתגלה וההתפתחות לעולם אינה מתכלה.


בתקופה זו שקיים בה פילוג וקיטוב, הידע והכוח שניתן לי מהווה עבורי ועבור אלו שסביבי מגדלור שמרווה בהירות, חוכמה ופעולה נכונה ומתמירה.


בעודי עומדת כאן ברגע זה, אני מודה לבריאה על הזכות והשמחה להיות בשירות, בקבלה ובענווה על היותי חלק מכל זה.

bottom of page