top of page
תמונה של תלמידים של לילה  לפי השמות המצויינים בצד ימין

23.03.2023 ♦ אני אירינה שיראל

"בחרתי במהות האור לשרת דרכי"

אני ילדת האור, 

בחרתי מעומק ליבי לשרת דרכי לעולם הנפלא שלנו...

מתפעלת, מתלהבת  ומודה אני

 לטבע, לשמיים למיים, לאוויר, לאש ולאדמה. 

אני מרגישה ילדת טבע נצחית... 

בוכה מרוב התרגשות... 

מתחברת לכל הילדים בעולם כולו...

 מרגישה צורך עז לחלוק עם אותם ילדים שזקוקים לאותה תזכורת שגם הם ילדי האור...

 גם הם ילדי הטבע...

 שיעלה להם חיוך,

 שיקפצו מרוב התלהבות ושמחה, 

שישירו שירים,

 וירוצו להפיק אור בעולם

 ולהזכיר לעוד ועוד ילדים שגם הם אורות מיוחדים ומגוונים...

 אורות חמודים ומהממים....

אורות שנדלקים בעולם ועושים אותו מואר יותר...

כיף לחיות בעולם הזה...

 כיף לשיר ולרקוד...

 כיף להרגיש חיבור עם כל האורות....

 כיף לשמוע ולראות שעוד ועוד אורות נדלקים...


 מתרגשת מתרגשת מתרגשת...


 מרגישה שמהות של קיומי לבוא למקומות חשוכים חשוכים.... 

לשפוך שם הרבה הרבה אור....

 ולהזכיר לילדים שגם הם אור....

לצחוק, לשיר, ליצור ולשמוח איתם ביחד....

 כל רגע ורגע עד לרגע האחרון על פני האדמה הזאת...

 ללוות אותם בשמחה למסע מרתק אל כוכבים בשמיים... 

לחבר להם מנגינה מיוחדת במינה...

 ובשתיקה להקשיב לסימפוניה השמינית בהודיה...

 הסוף הוא התחלה חדשה, שמגיעה להתמרה, מקבלת גוון חדש ואין לזה סוף...בהודייה עמוקה ללילה,למיידעים,לבריאה✨️✨️✨️


23.03.23

bottom of page