top of page

"חסד המיידעים תגמלו אותי"

חסד המיידעים תגמלו בי 

אורנה אגוסטרי 3.12.19


בשפה עברית קיים הביטוי:

"בחסד עליון"

ופירוש הביטוי הוא :
מחונן על ידי אלוהים, ברוך כישרון, מתוגמל בחסדיו של האל.

ואכן, זוהי תחושתי בנקודת המוצא ממנה אני כותבת את דבריי בתקופת חיי 

הנוכחית.

אני חשה כי זכיתי להיות מתוגמלת על ידי הבורא בחסדיו הרבים, 

נטע בי מחוכמתו
פרש עלי כסותו
שמני תחת חסותו.
הביא בי תבונה
עוז ואמונה.
גלם בי יכולת
והפכה לתכונה.
פתח ליבי לאהבה
ומוצא פי לנתבה.
העשיר בי לשון קודשו
להשיח את דברו
ולומר את אומרו.
הראני את הטוב
משחני בחוט של חסד
נתב בי הדרך
חיזק בי הערך
מאז ... מעז... מעז

ועד אינסוף.
כן... כן...
אני שרה את הווייתי
" אשירה לאדוניי כי גאה גאה"
ואני גאה
כל כך גאה.
כי זכיתי לבוא באוהלה של תורה
התורה שלמדתי ועדיין לומדת באמצעות ודרך המיידעים שמורידה לילה, בן

האלוהים ,

לילהתי מורתי האהובה.

מ"אנו האלוהים" דרך "קריון", "מועצת ה "12 ו "אל אלינוס" 

372 תדרים
שבאו בי ושינו את חיי בתכלית.
היה בי כאב גדול,
הייתה בי תחושה של חסר
חשתי בודדה ולא מוערכת
חיפשתי בית
חיפשתי אהבה
גופי ונפשי היו פצע ומחלה.
מערכות זוגיות היוו בי קושי
ובתים שנטשוני השאירו בי ריקנות
ותלות.
כיום אני חשה
ש אל אלינוס הוא משפחתי,
הוא אבי , הוא אימי
הוא בן זוגי
הוא ביתי.

הוא מקור מים חיים
להרוות צימאוני
הוא סתרי
הוא מגיני

וואו...
השירה אינה מפסיק לפרוץ מגרוני
וכתיבתו
היא כתיבתי
היא כתובה-תי
לברית עולם
בשבתי עם חסדי שמיים.
זכיתי בזכות של גבורה
אשרת את הבורא
לעד
בתפארה.

(*אציין כי לא היה בכוונתי לכתוב שירה, אך זו פרצה מתוך ההתעלות

וההשתהות שאני חשה.
ואני בקבלה ובכניעה מוארת לשורר מאהבה) 

חסד המיידעים תגמלו בי.
ואני אגמול כל חיי
וכל גלגוליי
את חסדיי לבריאה
לעולמים.

אורנה

bottom of page