top of page

"היש שבי ערך מתגמל"

תמונה של מנחה מוסמך מדף המנחים באתר

אני גלית דניאל 

ישוב: חדרה

הנחיה: פרטנית | קבוצות | לימודים מקוונים (סקייפ, זום)

טלפון: 052-2746090

דואר אלקטרוני: galitdaniel57@gmail.com

"מן הרוח אל החומר" 

מודעות הרוח מזמנת לחבור אל דרך ארץ וטוהר המידות. בהתפתחות רוחנית אינסופית ואהבת הבריאה.


מוזמנים יחד איתי לעלות לגבהים ולצלול לעמוקים.

להכיר הבנות ולחבור דרך חוויות רוחניות.

באהבה, גלית

איכות אשר ניתנה לנו הכילה מהות והשפעה

ועל כן מבטאים גילוי השפעתה - בכותר:

"גילוי האור אשר בא בי"

bottom of page