top of page

"היש שבי ערך מתגמל"

תמונה של מנחה מוסמך מדף המנחים באתר

אני סבטה מור חיים

ישוב: רחובות

הנחייה: למידה מקוונת - פרטנית/קבוצתית

טלפון: 052-4045995

דואר אלקטרוני : sveti2126@gmail.com

כלים לחיים קלים

להשיל את הפחד, לחזק את הביטחון, להרחיב מודעות

"להכיר את העוצמה אשר קיימת בך"


באהבה סבטה

bottom of page