top of page

"היש שבי ערך מתגמל"

456-(1)_optimized.jpg

אני סנדרה מישאל

ישוב: נתניה

הנחיה: פרטנית או בקבוצות לימודים מקוונים או בבית

טלפון : 054-6927219

דואר אלקטרוני :Sandra.mishael@gmail.com

"מזמינה אתכם לחיות באחדות, באהבה ובשמחה מתוך המואר"

בשיווי תדר עם הבריאה, ולכוח הבורא שבכם,

לאחדות, לאיזון ואהבה,

"לצורך יצירת מהות התמרה בקלות, לצמיחה והארה"

באהבה סנדרה

bottom of page