top of page

צופן האלוהי א'ל'ו' ועוצמתו בנו לשרת - אביגיל וסקר

הכותר

"צופן לשרת מהות והגשמה"צופן – קוד – ה-א'ל'ו'.

לשרת – זו המהות העומדת לרשותנו, לשרותינו.

מהות – אילו הם הערכים, הפוטנציאלים והיכולות המוכלים בתוכנו.

הגשמה- להביא למימוש.


מהות זה מי שאנחנו באמת ומי שנועדנו לחיות. כל מה שמצוי באנו כל החקוק, המיוחד והייחודי הטבועים וצרובים ב די. אן. איי שלנו אשר איתם הגענו מתוך בחירה לגלגול ורכשנו בחיינו. זו המהות זה הייעוד.


כדי לפענח את הכישורים והמיומנויות קיבלנו. קוד א'ל'ו' מפתח אשר עומד לרשותנו ולשרותינו. כדי לחשוף, להוציא להפעיל ולחיות את הקיים באנו. הקיים ישרת אותנו בשמחה ובסיפוק במהלך החיים ובהמשך לשרת את הכלל. כאשר אנו חיים את המהות אנחנו בשמחה, שלווה חיינו מלאים בטעם, אנו חיים מתוך שלמות.


צופן האלוהים זהו קוד ,ארבע פני האלוהים.


ארבע פני האלוהים יעמדו אך ורק לרשות "יודעי האור" אשר התשוקה לחיבור וההכלה של מאתיים חמישים תדרים , הביאה אל כוח אנרגטי אשר יצר בהם בכל אחד ואחד את הגוון השונה הייחודי ואיכותי אשר שנזקק לו בהתאם לתשוקה שהייתה בהם להכיל, לקבל ולהפנים. גוון אשר בו הבנת התהליך אשר ישמש אותם בשירות ועשייה.


ארבע פני האלוהים  הם ארבע דרכים רמות של כוח המעוררות לפעולה אשר נתנו לנו כי היתמרנו עצמנו לדרגת אדם בצלם אלוהי. הם קוד המשמש כמפתח לכוח האלוהי לכל אשר נדרש לנו.


צופן האלוהים, כוח אלוהי, עוצמתי של כוח בורא העומד לרשותנו. וארבע היסודות נטענים מהכוח האלוהי של אור גדול .


א'ל'ו'- משפעים על האהבה שהיא הכול יכול, כוח בורא המשפיע ומתגמל.

ל'ו'ה'- משפעים על השמחה והגשמה.


ו'ה'י'- משפיעים על החסד, הנדיבות אשר הנשמה יודעת לבטא.

ה'י'מ'- משפעים על האנושות להכיל את החמלה, האמפתיה.

אנו קבלנו את "צופן האלוהים" א'ל'ו'.


שהוא ההתחלה של כל ההתחלות והמהות של כל הכוח האלוהי אשר מייצג את הבריאה בהולמות .


א' - בה כל הכוח האלוהי אשר עומד לרשות כל אנוש ואנוש וכל יציר בבריאה. כוח שמניע ודוחף להתפתחות ויצירה.


ל'- הכוח האלוהי של לימוד רוחני אשר יורד אל הארציות ומיתוך הלמידה באה הוודאות להכיל את ה- ו' בהולמות.


להכיל את האמת והנכון מתוך הלימוד הרוחני של כוח בורא אשר מביא את הוודאות –את  הביטחון המוחלט ללא ספק .


א'ל'ו' בגימטרייה שווה שלושים ושבע. שהם שלושים ושבע תדרים של "אנו האלוהים". תדרים הפועלים דרך כוח ה – א'ל'ו'.  כוח מתגמל המצוי בשלושים ושבע התדרים של "אנו האלוהים" אשר התעצמו דרך קריון, התעצמו דרך מועצת השתיים עשרה, והתעצמו דרך כל ההבנות של ה"חוקים הקוסמיים"

א'ל'ו' אשר הכילו את "אנו האלוהים"


ה- א' משמשת את הכוח של ההתחלה שבאה בו לביטוי בתדר הראשון אשר הביא את החיבור ל"אני".


ה- ל' זהו התדר "חיבור מהות הכל" מפגש שלושים אשר חיבר אל המהות המשרתת לנתב עצמנו, כוח זה יתחזק דרך הכלת הא'ל'ו'.


ה- ו' זהו מפגש שישי "יכולת מבט על – להתמרה וחירות" לראות את כל המשמעות והערך של המקום בו אנחנו נמצאים בחוויה לדלות את התשובה ולראות בצורה ברורה ומושלמת את האמת.


צופן האלוהים כוח ה- א'ל'ו' חוברנו עליו כי בו הוראות וידע רב אשר נדרש לנו לצורך החוויה.


"צופן האלוהים" קיים באנו מתוך ההטענה אשר קבלנו ולכן כל עשיה שלנו מחוברת לצופן הא'ל'ו' דרך ההכרה של  הידע, והמהות המשרתת וכל עשיה שאנו מבקשים להכיל, לתכנן ולבטא, תבוא מהנוסחה – "עשיה מהותה תוצאה, תוצאה מהותה שינוי אנרגטי אשר מהווה התמרה"


הפנמת ה- א'ל'ו' דרך החושים והבנת מהותם תביא להטענת כל המרכזים האנרגטיים באיכויות של האותיות אשר יצרו שינוי בתחושות ובאינסטינקט.


"צופן האלוהים" הא'ל'ו' להתמרת ה"אני"

קוד הא'ל'ו' אשר התקבל נותן לנו את היכולת להרים עצמנו כאשר אנו מרגישים שאנו זקוקים לכוח מעורר, ממריץ ומחזק וקבלנו פרוט של מצבים אשר בהם ניתנו דוגמאות לאפשרויות אשר עומדות בפנינו לצורך הכך כמו :


*הבנה כיצד ליצור ולזמן רצון מסוים- ע"י משיכת אותיות הצופן האלוהים א'ל'ו' והפעלת הקוד מול ה"קרן" אשר עולה עד לאינסוף, נחוש את הכוח זורם באנו, הכוח הזה יביא באנו הבנה כיצד ליצור את הרצון. 


לדוגמה :ליצירת קלות בחיינו עלינו להבין, הקלות תבוא כאשר נהיה בסבלנות ואופטימיות אשר מביא לשלמות. ולכן נזמן את הקרן ונפעיל את הקוד להכיל הסבלנות ,וכך גם נזמן את האופטימיות.


*החזרת האיזון – כאשר אנו במצב של הטלת ספק, אי אמון, תשוקה ושאיפה לעניין חסר ערך הזכרות בקוד א'ל'ו' תחזיר אותנו לאיזון.


* כאשר רוצים לזכור תהליך, לזכור מיידע, יש להעצים את המחשבה בקוד ה- א'ל'ו'-להשפיע על המציאות ועל מהות החיים .


*ניתן ליצור שינוי אנרגטי "בקוד השם" ומהמקום הזה שיצרנו את השינוי, להכיל את השם. וזאת ע"י הבאת הקוד לתוך העוצמה של כל אות ואות דבר אשר יצור התפתחות חדשה .


קוד ה – א'ל'ו' להתמרת האנושות.

האפשרות הראשונה שניתנה לנו להפעלת "צופן האלוהים" ולבטא שירות דרך הכוח ה-א'ל'ו' ככוח פורץ דרך ופותח שערים .  


הייתה הגדרה עם קוד א'ל'ו' אשר אפשרה כניסה למבוא של "שער שמואל" למשוך את הכוח האלוהי שלו אנו זקוקים. ולפזר את האנרגיה בתוך כל האנושות כדי שיכירו במהות האור.


צופן האלוהים כוח ה – א'ל'ו' חוברנו אליו הי בו הוראות וידע רב אשר נדרש לצורך החווי כשליחים שהגיעו למעמד זה והמשמעות שהחיבור יבוא ממקום של רצון טהור . "צופן האלוהים משפיעה על "חוש הראיה" קשור ל"אני" , ולקול הפנימי, בו כוח אלוהי.


*כדי להביא שינוי באנושות ולהביא אותם לעשייה יש להביא את ה- א'ל'ו' מול האנושות, זהו מפתח הפותח את כל האנושות מפתח להביא את השינוי שיצור סדק בהם. והעבודה שלנו שנעשה לתת הספק וככול שההספק היה גדול יותר יפוגג את הספק באנושות ע"י ה- א'ל'ו'.


*א'ל'ו' היא השלב הראשון של כול אותם התחלות פורצת דרך עבור אלו אשר אנו משלחים בהם אתה - א'ל'ו' לצורך .א'ל'ו' הוא היסוד השלב הראשון לפני כל הזמן או המקום שבו משהו מתחיל והמשמעות והערך של כל הכוח האלוהי אשר מייצג את הבריאה מתוך הולמות למידה וודאות.


ה- א'ל'ו' זה כוח המשנה את מהלך הדברים, מתעל, מזרז, מאזן ומכוון לנתיב הנכון, אל הנכון ואל האמת. ואת השפע הרוחני הזה של העוצמה הפנימית נפעיל מול הכלל, כוח שישרת אותנו ואת הכלל אשר נזקק לו.


נטעין את הרשת באיכויות אשר באנו דרך הא'ל'ו' כוח זה יצור באנושות התחלה חדשה:


ה- א' תביא את הכוח המתחיל אשר כוח בורא יניע בהם הכלה. ה- ל' תביא את יכולת הלמידה להתנהל דרך עשרת הדיברות. וה - ו' תביא את ההבנה כאשר הינם דבקים בחוויה ונחושים הינם יוצרים את הכוח אשר קיים בהם לנתב תהליך להתמרה, יגיעו לביטחון המוחלט מתוך וודאות מוארת כי עשו התמרה.


*א'ל'ו' משרת גם את מרכז מוח ימין לצורך התמרת האנושות דרך הטיפולים .

*בכל פעם אשר אנחנו מייצגים, מנתבים ועושים תהליך מול האנושות , עלינו לתת הכרה בצופן ה – א'ל'ו'  שמשלח את מהות האור באנושות.


לסיום

אני רוצה לספר, שבשנים הראשונות של לימוד המיידעים, חוויתי בארצי אתגרים רבים. 


אתגרים שרוב האנושות חווה בחייה בית, משפחה, ילדים, עבודה הייתי במצב של חוסר. היה חוסר בכל תחום. נותרתי בלי בית , בלי הילדים וללא פרנסה ובעיקר חוסר אנרגיה להתמודד. 


לא היה בי הכוח לקום כל בוקר ולעמוד מול האתגרים אך הייתה בי תשוקה רצון לידע לדעת עוד ועוד להבין ולהפנים את המיידעים שהיו האור היחידי בחיי. 


הבנתי מתוך החיבור ל"אני" שזה מה שחשוב כל השאר יסתדר ואכן הדברים התחילו להסתדר אט אט וכקבלנו את "צופן האלוהים" אשר הביא את ההבנות והחיבור לשירות ולשליחות מול האנושות.  


החיבור לשירות ולשליחות הביאו את השקט, את האיזון, המיקוד וההכוונה, ואיתם התמרה מהירה בחיים עם הילדים, מקום העבודה וכד'.


החיבור ל"צופן האלוהים" הביאו את המהות והתכלית שאליה נשמתי כוונה והיום אני ביישום .


תודה לבריאה ללילה ולכולכם על החוויה המשדרגת ומתמירה .

bottom of page