top of page

הרצאה לכבוד התכנסות חוברי האור לשרת – אורון שרגר

27.06.2020

״צופן לשרת מהות והגשמה״


אז אתחיל בתודתי לך לילה על ההזדמנויות השונות שבהם את והבריאה מביאים בנו הזדמנויות שונים שבהם אנחנו לומדים ומתרחבים ונהנים מכל היש שלו זכינו דרך כל אותם תדרים שלהם זכינו בכל 5 הרמות שהביאו בנו את היפה והשלמות בנו לבטא.


ומתוך הכך ולבקשתך, הפנתי עצמי להתבונן בכותר ״צופן מהווה מהות והגשמה״ וכך אני רואה זאת מתוך הידע שהבריאה שירתה בי מהות.


״צופן״

מהו אותו ערך העומד באותה מילה כה עוצמתית?

על פי המילון, צופן הינו אות, שפה וכד׳ ... שמסמלים מסר או מידע מסווה כקוד ששומר בתוכו אוצר.


וכאשר אני מתבונן באותה מילה מתוך ההר״ז הרוחני דרך 5 החושים ומתוך התדרים שמופעלים בי דרך אותם צפנים שבמיידעים

אני רואה


את אותו צופן שאותו רכשנו דרך כל אותם 250 תדרים אשר פתחו בנו את כל אותם עוצמות שבהם הוצפן כוח אלוהי לשרת את האמת האלוהית אשר הינה אחת ואין לה אחרת..

ועד לאותו צופן אלוהי אשר עליו למדנו ואותו הכלנו ברמה ה 5  ודרכו יש בנו היכולת לבטא את חיינו מתוך כל היש דרך אותם צפונות של פני האלוהים, שעד עכשיו קיבלנו הרחבות על הצופן הראשוני של פני האלוהים שהוא א׳ל׳ו אשר מכיל בתוכו את כל הכוח האלוהי שבא דרך אור גדול


ומבטא עצמו מתוך אותם ערכים דרך כל אותה אמת אשר אותה קיבלנו עד למפגשינו האחרון והעדכני שירד בתקשור דרך מורתנו היקרה לילה.


א׳ ל׳ ו׳ הינו צופן שמהווה לנו כמצפן אל כל הצפנים הפנימיים שלנו מתוך הצופן האלוהי שנצרכים לשירות ותגמול כשליחים שעושים את שליחותם בבריאה ללא עוררין...

משמע.. קודם כל שליחים ואז אנחנו יוצרים את התנאים ולא להפך..

א׳ל׳ו מהווה את -  האמת הלמידה והוודאות..


אמת אחת שבאה דרך הבריאה ואין לה אחרת, ומתוך הכך אנחנו לומדים אותה דרך הידע הצרוף והראשוני שיורד דרך בן האלוהים שבא להביא בנו את הפריצה והקידמה אל עבר העתיד בחוויה הארצית והבריאתית.


ואותה למידה באה להביא בנו את אותה וודאות שהיא הכוח המשרת אשר כמובן שכאשר וקיימת וודאות שבאה מתוך האמת האיזון והתכלית, אז מתאחדים בתוכנו כל אותם קטבים ומהווים את הגשר והקשר אל אותו אני פנימי שהוא הכוח האלוהי..


אשר קיים בו רק את אותו זיו וזוהר דרך אותה זכות אלוהית שמהווה את האהבה הטוטאלית שאליה האנושות זקוקה כדי לחזור אל רמת האדם לצורך התיקון הנדרש והחזרה אל אותה ראשוניות אשר הייתה באותם נשמות אצילות לפני שפגמו.


א.ל.ו בגימטרייה = 37 שהוא הכוח של 37 המפגשים של הרמה הראשונה שהם הבסיס להווייתנו התנהגותנו באחדות האמיתית שאליה אנחנו צריכים להגיע בתוכנו, ואז להקרין זאת מבפנים כלפי החוץ אל כל סוביבנו.

(ומעניין מה נגלה שנגיעה לתדר מס׳ 370 ; - )


ואם נצמצם את ה 37 נקבל 1 שהוא כוח הבורא שמכיל בכולנו את עוצמת ״אהיה אשר אהיה״ וגם את 37 התדרים של הרמה הראשונה שמקבילים עצמם ומהווים בסיס ערכי לכל שאר הרמות והמפגשים שאותם אנו למדים, שמביאים בנו את היכולת לחוות את החוויה הארצית מתוך מבט על, ודרך כל אותם כלים שהביאו בנו את הקלות לשרת.


וכאשר אותם ערכים שמוצפנים, אינם מתנהלים מתוך הנכון, אז נוצרת אותה חסימה שמעכבת אותנו בשליחותינו מתוך האחדיו והיחדיו שאותם אנו נצרכים לבטא מתוך אותה ערבות הדדית ודרך אותה אחריות שבה בחרנו מתוך השליחות שאליה חתמנו כחוברי האור לשרת.


כל אותם צפנים שלמדנו עליהם עד היום הינם, מוצפנים באותו צופן אלוהי, שהינו ארבע פני האלוהים שמשרתים אותנו בחוויה הארצית לצורך המהות והגשמה בחוויה הנשמתית.


ומהי אותה מהות ?

המהות הינה לחוות את יומנו מתוך אהבה צדק וחירות, נתינה וערבות מתוך ההבנה שכולנו ערבים זה לזה וכולנו הם השלם שמהווה את הבורא בכללותו..


כל יום ויום, בין כל אותה מעטפת חוויתית, קיימת אותה הוויה פנימית שהיא האמת הנצחית והינה אותו אני שמכוון אותנו דרך אותו כוח אלוהי, לצורך המהות וההגשמה של רצונות הנשמה, לחבור אל אותה אחדות ושיווי עם אור הבורא והתפתחותה בחוויה דרך השיעורים השונים שהינה לומדת, כדי להתפתח.. ודרך התיקונים שאליה יורדת כדי לזכך עצמה בשיא תפארתה בשיווי אל אור הבורא.


אותו שיווי מתחזק מתוך האמ״ת שהיא האיזון המהות והתכלית.

איזון התנהלותי בחוויה הארצית מתוך המהות הראשונית של החוויה הנשמתית והאלוהית, שתכליתה הינה להתנהל בעולמנו מתוך אחווה והרמוניה ומתוך אחדות ואהבת חינם שאין בה התנאים, שהיא התניית היסוד להרמוניה הבריאתית, וכמובן ההתפתחות שלא נגמרת בדרכה אנחנו מגלים את כל היש שקיים לבורא שהוא הכול מכל וכל יכול.


וכך נשמתנו יורדת לחוויה הארצית לצורך ההגשמה מתוך המהות של אמת הבריאה. ומתוך הכך אנו כחוברי האור לשרת, כל יום ויום מחדש קיבלנו את הכוח והיכולת להגשים את מהותנו, בחוויה הארצית..


ומתוך אותה שליחות אשר בה בחרנו, זכינו לקבל את אותו צופן עוצמתי.. צופן אשר מכיל בתוכו את ארבע היסודות שנטענים מכוח אלוהי, דרך האהבה שמניעה את הרגשות שלנו להתעלות נפש והתעלות הרוח שמניעה את הרגש הגבוה לכל מצב ולכל מהות שנצרכת, שמזככים את נשמתנו אל הרמה האלוהית לחיות ולחוות את חיינו כבני אדם שפועלים באחדות דרך כוח האחד בחוויה הארצית ולגלות את כל היש של הבורא שבא להטיב.


ובחזרה אל אותו כותר ״צופן לשרת מהות והגשמה״

על צפני הבריאה אפשר לדבר עוד רבות כי דרך כל הידע שלו זכינו, צפונים להם אין סוף סגולות אשר מחזקים את כל העוצמה הנשגבת של אותם צפנים שמוצפנים בכל מפגש ומפגש, פסקה פסקה ועד לכל מילה ומילה שאותה קידדו לנו דרך חוכמת הבריאה.


וגם את אותו צופן אלוהים, כל יום ויום את עוצמתו אנחנו מגלים, ודרך כל מפגש ומפגש שאותו אנחנו לומדים ומגלים כמה עוצמות צפן בנו הבורא..


אך מהות העיקר של אותם צפנים, הינם להוות לנו כמצפן שבא לכוון אותנו לצורך השירות שלנו לצורך המהות וההגשמה מתוך מתוך האהבה ואור של צפונות הבריאה..


ולאחר כל כך הרבה ידע נשגב ודחוס שקיבלנו, אם תבקשו ממני להסביר בקצרה על כל הידע שקיבלנו, אומר זאת במילה אחת .... א.לֹ.ו ....


כי בו קיים הכל מכל והוא הגרעין שמכיל בתוכו עוצמות כל כך רבות, שאותם אנחנו לומדים לגלות בכל עשייה שבה אנחנו מבטאים את השימוש מתוך אמונה לצורך השירות המהות וההגשמה.


על סגולות ה א.ל.ו שלהם זכיתי בעת הצורך, אני יכול לדבר רבות אך אשתמש בדוגמה אחת קטנה.


לפני כשנה, הייתה תקופה שנדרשתי להיות בחול לצורך עבודה לכמה חודשים, וכמובן שהתוכנית פגעה לי ביכולת להגיע לכל המפגשים של התדרים החדשים..


כמובן שבמחשבה ראשונית והגיונית, חשבתי לעצמי.. איך אוכל להגיע לכל מפגש של תדר ביום רביעי.. גם מבחינת טיסות, לוח זמנים, וכמובן מחשבה על כל ההוצאות שיהיו לי בגלל הטיסות שרובם היו בתקופות שיא שבהם המחירים היו לא שפויים..


אמרתי לעצמי שאין ברירה, ולפעמים צריכים גם להיות רציונאליים והגיוניים, ולהיכנע למה שהחיים מובילים..


הודעתי ללילה שלצערי אני אאלץ להחסיר מהמפגשים בעקבות המצב, וכך היה..

טסתי לי לעבודתי, וכבר לאחר המפגש הראשון שהחסרתי.. הרגשתי חור בליבי.. וכבר באותו ערב הבנתי שזה פשוט לא אפשרי..

אז כמובן באה בי הערה והארה, שדרכם חשבתי לעצמי, מה מניע אותי ? 

האני או העצמי ??


אין סיכוי שאני מפסיד יותר מפגשים.. וכמובן שאם אני פועל מתוך המהות אז אין שום סיבה שמשהו יעצור אותי מלהגשים את רצוני, ואני יודע שהבריאה תדאג לי (א.ל.ו)... :)

וכך באמת היה, עם התכווננות לאמת מתוך הלימודים ומבחן הוודאות שהבריא הכינה לי ללא ידיעה..


לקחתי על עצמי את הבחירה, לטוס בכל יום למחרת התדר ולחזור יום לפני, כדי להיות נוכח במפגשים.. וכמובן שעם שימוש והתכווננות דרך המהות המשרתת והצפנים, הכל הסתדר לי מתוך הקלות...


הכל זרם, והכל הסתדר בדיוק לפי, הצרכים שכמובן פעלו מתוך המהות.. והשיא של הדבר היה, שבאחד הטיסות שלי שבו היה לי קונקשן בין מדינה למדינה..


היה אמור להיות עיקוב משמעותי בגלל תנאי מזג אוויר, שאם היה קורה אז הייתי מפספס טיסה במדינה שבאה אחרי..


עליתי למטוס והודיעו לנו בקריזה, שהטיסה הולכת להידחות בכמה שעות בגלל תנאי מזג אוויר קשים.. אמרתי לעצמי רק לא זה... אין מצב שאני מפספס את המפגש..


וכך במבט עם חיוך וודאי לבריאה.. השתמשתי בצופן של א.ל.ו.. ואמרתי .... בריאה יקרה לא מעניין אותי איך, אתם דואגים שהטיסה לא תתעכב.. כי אני למפגש אצל לילה חייב להגיע

ופתאום לאחר דקות אחדות הטייס הודיעה.. שיש חדשות טובות ויהיה עיכוב רק של שעה.. ואני מסתכל אל הבריאה בחיוך, ושואל.. זה המקסימום שאתם יכולים ???


ולא עברה לה יותר מדקה, והטייס שוב מדבר, אבל הפעם בהתלהבות מופתעת ומודיע לנו שאין לו ממש הסבר אבל הכל הסתדר ואנחנו יוצאים ללא שום עיכוב וממריאים מיד ...


וזה הוא הצופן מבחינתי.. כוח עליון שקיבלנו כהוקרה שנדרשת בו ההכרה שלנו לשרת מהות והגשמה מתוך האמת שלמדנו ודרך הוודאות שנצרכת לנו מתוך האמונה.


ואלו הם כל אותם צפנים מבחנתי, שנתחמו לתוך צופן אחד שפורץ גבולות.. אך מבחינתי הסגולה האמתית שלו, היא ההזכרות שלי דרך אותו צופן, להתחבר בכל רגע ורגע נתון לאמת שקיבלתי דרך הלימודים שרכשתי ולהיות בוודאות מוחלטת, שכאשר ואני במהות המשרתת, אז הכל מסתדר ובאה בי הקלות להגשים כל מהות משרתת מתוך הקלות ומתוך בריאה מבריאה שמתחדשת בכל רגע ורגע מחדש, לבטא בי העוצמה והכוח לשרת מתוך היפה והשלמות בי לבטt


ומתוך הכך, אני אורון א.ל.ו יהיר באמת על פי הגדרתי האחרונה, הווה את מהות חיי בשמחה, מתוך האמת בכל עת להוות את שליחותי בשמחה ואהבה דרך החיבור שאליו זכיתי בבריאה, ודרך החיבור הנשגב שלי אל בן האלוהים שהינה לילה המדהימה, שעושה את שליחותה למען כולנו ולמען הבריאה בשיא תפארתה.

תודה.bottom of page