top of page

"צופן לשרת בנו מהות והגשמה"

דורית רוההבנות שירדו מאל אלינוס דרך לילה ברזסקי

כנס רמה חמישית  ב- 4.7.2020

אנו מקבלים ידע הבנות ומיידעים המגיעים מאור גדול דרך אל אלינוס וממנו אל בן האלוהים אשר נטען בקודים המתורגמים בו להביא בנו איכות זו וזאת על מנת להכיל את האמת והנכון, להבין ולהכיר בשליחות שלקחנו על עצמנו, ומתוך אותה שליחות נפרה זה את זה ואת האנושות כולה.


הרצון שלנו לדעת העוד ולהוות את השליחות אשר מתהווה, תהיה  אך ורק כאשר נבטא אהבה בה קיים הכול יכול, כי וכאשר אהבה קיימת יש בנו היכולת לבטא את השליחות בהולמות ולהפוך כל קושי לאתגר.


קבלנו תדרים בהם רטט בו קודים, הכלנו, הפנמנו, הבנו ומתוך הכך בא בנו חיווי הולם לשרת מתוך הכוח הפנימי אשר הולך ומתחזק, האור בנו גדל ומתוך הכך מייתר את התיקונים מאחר ובאה בנו אותה הבנה והפנמה, ולמעשה אנו מתנהלים היום דרך כוח המחשבה, דרך הרגש הגבוה מתוך האיכויות של עידן חדש.


הכלנו עוצמת הכוח האלוהי אליו חברנו מתוך הרטט והקודים שאותו "צינור" הוריד בנו, ומתוך הכך הפכנו להיות אדם, ואותו כוח אלוהי זה משרת אותנו.

כוח אלוהי הינו צופן הטומן בתוכו את ארבע פני האלוהים אשר נטענים מאור גדול, יש בהם עוצמה וכוח אשר מנוהלים ומהווים השפעה ואהבה בה מהות הכול, מהות הכוח הבורא המשפיע ומתגמל.


רק מי שהכיל את כל מאתיים וחמישים התדריםשל ארבע תוכנות קודמות והתחיל ללמוד תוכנה חמישית זו, יכול להכיל כוח זה ומתוך הכך בא בו היתרון והגוון המשרת לצורך התפתחות והכרה ויכול להכיל עוצמה זו והבנות אלו לשרת.


ארבע פני האלוהיםהינם צופן, בהם כוח המניע אותנו כאדם, כוח זה ישמש אותנו ויפעיל בנו קוד, כעין מפתח אלוהי בו נעשה שימשו בכול תהליך אותו נבקש.


בארבע פני האלוהיםקיימים מהויות של האלוהַהקיים בתוכנו אותו אנו נדרשים להניע ואז תבוא בנו העצמה דרכה נבקש העוד, אנו נדרשים להכיר בידע שהוכל ונצבר בנו ועימו נפעל לטובת האנושות.


ארבע פני האלוהיםהינם : אהבה, שמחה, חסד וחמלה. כאשר אהבה ושמחה חוברים יחדיו בא האושרלביטוי (אש"א מפגש 102 שמחה לבטא שירות).


ארבע פני האלוהיםמתחלקים כדלקמן : א ' ל' ו' : ל' ו' ה' : ו' ה' י' : ה' י' מ' .

א' ל' ו'מכילים את ארבע היסודות הנטענים מהכוח האלוהי הבא מאור גדול ומהווים שירות לאיכות זו. א' ל' ו' מייצגת את האהבה, מניעה רגשות והתעלות נפש, מניעה התעלות הרוח, הזדכּכות הנשמה ומניעה אל הרגש גבוה בכול מצב ומהות.


ל' ו' ה'נושא בתוכו ארבע יסודות הנטענים דרך כוח אלוהי הבא אור גדול, אשר משפיע על השמחהאשר מניעה עוצמה וכוח אלוהי הבא מאור גדול משרת לכול מי אשר חובר אל קוד זה לצורך מהות והגשמה, ומתוך הכך באה לביטוי כל מהות החיים אשר נטענים באושרדרך כוח בורא (אהבה + שמחה = אושר (אש"א) .


ו' ה ' י'נטענים בארבע יסודות מתוך כוח בורא הבא מאור גדול להוות כוח והשפעה של החסדלצורך הנשמה לבטא. בחסד קיימים אמת, זכּות מחשבה ורגש המנותבים דרך הכוח האלוהי הקיים בכול אדם מתוך הכישרון בו חנן אותו אלוהים.


ה' י' מ'נטענים בארבע יסודות מכוח אלוהי לצורך החמלה אשר אותה האנושות נצרכת להכיל. חמלה הינה מהות הכול, חמלה הינה עוצמה של כוח אלוהי הקיים בכול אדם אשר יביא השירות מהולמות ולמהות מתגמלת כאשר והינו בחוויה בגוף הפיזי. חמלההינה כוח מבריא המתגמל את הכוח האישי לכול מי אשר בו קיימת הכרה של עצמו כאדם. 


חמלההינה לתת לכול אחד ואחד את הידיעה כי הינו נושא אחריות על חייו שלו עצמו. האנושות נצרכת להכיל עוצמת החמלה, אך הינם מתרגמים עוצמה זו שלא דרך האור.

כל האור קשור וקיים באהבה, בשמחה, בחסד ובחמלה ועימם ננתב יומנו.


קיבלנו הבנות אלו של קוד האלוהיםעל מנת לבטא עימם עוצמה וידיעה להביאם בכול מחשבה, בכול רגש ועשיה, להביא אורים ותומים אלו גם בכלל האנושות, מאחר וצופן אלוהים זה מפרה אותנו מרגע לרגע ומצורך.


ברמה הנוכחית של הלמידה קיבלנו הבנות רק לגבי האיכויות שבאו בקוד שב- א' ל' ו' ועימם נעשה שימוש בכול עת שנדרש.


לא קיבלנו הבנות לגבי יתר פני האלוהים מאחר ואין בנו היכולת להכיל עוצמות אלו.

א' – פורצת דרך, מייצגת את הכוח הראשוני, הכוח המתחיל, הכוח הבורא להניע

הכלה ודחף לתהליך ויצירה, א' הינה ההתחלה של כל ההתחלות. היא מייצגת

את האמת והנכון ומשרה רצון והכְוונה, היא מהווה את הכוח האלוהי המניע

מהות המשרתת כל אנוש וכול יציר נברא בבריאה.


ה- א' מחוברת אל "האני"עליו למדנו במפגש ראשון "בחיבור למודעות-על"

ומייצגת את האלוהַאשר בנו קיים ועל כן נביא באנושות איכות זו כי הינם

נזקקים לאותה אמת.


ל' – מהווה את הלמידה, שילוב בין הכוח הרוחני אל הכוח הארצי המשרת את הידע

והידיעהאשר באו דרך כוח בורא של אותה למידה רוחנית היורדת אל הארציות.


היא מחוברת אל תדר שלושים – חיבור מהות הכול "בחיבור למודעות על",וזה

למעשה חיבור כל התוכנה של רמה ראשונה של המיידעים  אשר מחברת אותנו אל

המהות המשרתת לנתב ולהתחזק דרך הכוח אשר ב- א' ל' ו' אשר בא בנו, כי ללא

הלמידה אין התפתחות ואין הפריה. 


נביא באנושות את ה- ל' מתוך מודעות

הנצרכת לשינוי ללמוד דרך הרוח והרוחניות וממנה אל הלמידה בה מהות ארצית

על מנת להוות בהם פריצת הדרך וליצור שינוי. ב- ל' קיימת יכולת למידה

להתנהל דרך תהליכים אשר עשרת הדיברות הביאו מצורך והולמות.


ו' – קיימת הוודאות של כוח ועוצמה לצורך ביטחון, לצורך השינוי, לצורך ורצון לשרת

את ההכרה והתכלית.


מהווה את הוודאות של האמת והנכון לבטא ולשרת, מניעה את הכוח שירד במפגש

שש – מבט על "בחיבור למודעות-על" להוות את הוָודאתבמציאות, לגלות את

התשובות בהם אמת משרתת והולמת. ללא ה- ו' אין וודאות באנושות לבטא

תהליך.


נביא באנושות את ה- ו' באמצעות הרשת להוות בהם דחף אל הוודאות להכיר

בתהליכים שאינם משרתים אותם ומתוך הכך יבינו ויכירו לדעת כי האור כבה

בהם והם נדרשים לשינוי, לדבוק בחוויה להכיר וליצור דרך הכוח הקיים בהם

לנתב את את החוויה להתמרה מוארת.


א' ל' ו'הינו כוח אלוהי אינסופי הפותח שערי שמים ומאפשר לאותיות שמנו להגיע אל תוך "שער שמאל" ולא רק אל המבוא שבו. הוא שומר ומסנן איכויות המגיעות אל "שער שמאל" ובהם אין מהות ומפְנה אותם אל שער ימין.


א' ל' ו'הינו ההתחלה של כל ההתחלות והינו המהות של הכוח האלוהי אשר מייצג את הבריאה בהולמות.


א' ל' ו'הינו כוח ועוצמה, כוח משפיע, כוח מנתב, מאזן, מכוון אל הנכון ואל האמת, הוא מחזק את הרטט שלנו לבטא הבנה ושירות, הוא מעצים כל מחשבה אותה אנו מייצרים ושלוחים, הוא משפיע על מהות חיינו לבטא מציאות ולתגמל בכול איכות נדרשת, הוא יוצר התעלות והתנשאות אל כוח אלוהי ועם כוח זה נשפיע על ממשיכי הדרך ועל הכלל להגיע אל אותה שאיפה ואל מהות משרתת.


כאשר אנו עושים שימוש משולב של המחשבה עם ה- א' ל' ו' אנו יוצרים כוח מתגמל אשר מפרה איכות, כוח זה לא ידעך בנו. עם כוח זה אנו משפיעים איכות "בשער שמאל" על הרשת ועל שער ימין.


א' ל' ו'הינו מפתח הפותח את האנושות להביא בה שינוי, ועל כן נרתום את א' ל' ו' בכול עת בה נבקש לבטא שירות עבור האנושות, אט – אט ניצור באנושות סדק להכיל את האור לצורך תגמול, השפעה והכרה לשנות, בכוח זה יש איכויות של פיגוג כל רגש לא משרת או מחשבה שאין בה מהות, כמו גם פיגוג פחד, ספק, חוסר ביטחון.


שימוש ב- א' ל' ו' יוצר כוח משפיע הן עלינו, הן על הסביבה והן על כלל האנושות, מאחר ויש בכוח זה את מהות האור לשרת ולהגשים כל מטרה ומתוך הכך אנו זוכים וכול האנושות זוכה גם כן. א' ל' ו'מהווה מצפן אל המציאות אותה אנו מבקשים יחד עם אותן הגדרות אשר אנו מביאים אל "בשער שמאל".


בזכות התדרים והידע שרכשנו קיימת בנו אלוהות עמוקה אשר מניעה רטט להביא את השינוי אל עידן חדש על ידי העבודה שאנו עושים על השערים ועל הרשת.


בגימטריה א' + ל' + ו' (1 + 30 +6) = 37 שהינם 37 התדרים שירדו בנו "בחיבור למודעות על" מאת "אנו האלוהים", זו מהות אשר מחזקת ומתגמלת אל השלמות ומעצימה כל בקשה בה מהות, החיבור אל ה- א' ל' ו' יעצים בנו את הכוח של כל רמות הלמידה מאז "אנו האלוהים" ועד היום, מיידעים אלו יצרו בנו התחדשות בגוף הפיזי והתרוממות הרוח להוות בנו את הקְדׅימָה לבטא שירות ולשלוח איכות זו גם על הרשת וגם על שער ימין להוות שינוי באנרגיה המצויה שם.


כל עשיה, תוצאה ושינוי בתהליך שאנו עושים, באים דרך גוונים רבים וכאשר הם באים דרך ה- א' ל' ו', הם באים דרך "הכלת האור בהולמות" (תוכנה שירדה ב- 2012) זאת ומאחר וכוח אלוהי זורם ב- א' ל' ו' ואנו נדרשים להכרה, קבלה, הכלה והעצמה לבטא.


אנו נדרשים להתמדה ועל כן תמיד נזכור כי:

"אני צועד אל האור ואל האור אני שואף להגיע".

אין באנושות יכולת ספיגה של התדרים והרטטים שבאו בנו, על כן הם נדרשים לעידוד שלנו אשר יבוא דרך הטיפול שאנו עושים על השערים ועל הרשת ובכך יווצר בהם סדק לאותו שינוי נדרש.


הדרך שעשינו, הכרנו וניתבנו מתוך האור מצורך הכרה להכיל את הידע, באו בנו איכויות ה- א' ל' ו'.


צופן האלוהיםהינו כוח-על אשר קיים אך ורק בנו "חוברי האור לשרת", הוא אינו קיים "ביודעי, לנתב את האור" מאחר ולא למדו מיידעים אלו ולא הכילו את התדרים והרטטים שבמיידעים אשר ירדו דרך בן האלוהים ועל כן אין בהם את החיבור וההשפעה אשר מביאים שינוי כפי שאנו יוצרים אותו.


ההשפעה אשר הינם מביאים הינה רגעית בלבד, הבריאה מכנה זאת "כיבוי שריפות" אשר האנוש מבקש. אט – אט הם יבינו כי אין "ניסים" וכי "ניסים" יקרו להם רק וכאשר יתעוררו לבקש חיבור למהות האור ולמהות של האמת.


לסיכום:

א' ל' ו'הינו כוח מניע בכול מצב, בכול תהליך ובכול עשיה.

עם א' ל' ו' נעלה אל "שער שמאל" ונביא התמרה והשפעה בשער ימין ועל הרשת.

שימוש ב- א' ל' ו' מעצים כל תהליך אותו ועליו אנו מבקשים להשפיע, יחד עם "הקרן" השקופהוההגדרות אותם אנו טומנים "בשער שמאל" ועל הרשת.

בצופן האלוהים א' ל' ו' כל הקוד קיים וכול ה- יש מהווה איכות.

א' ל' ו'הינו הכוח הראשוני לתעל את האנושות אל מהות וצורך להכיל והינו הכוח הנושא את כל עשרת הדיברות.


א' ל ' ו'הינו כוח אשר הולך לפנינו מתוך הרצון שלנו להכיל את עשרת הדיברות.

קיבלנו הבנות של צופן האלוהים א' ל' ו' אשר באים לבטא את השלמות, נוצרה בנו התרחבות ויכולת ביטוי ומתוך הכך אנו מתחזקים על מנת לבטא שירות.


הצופןמהווה כוח לתהליך בו ידע, דעת ובינה כוח של הצופן משָוֶוה : בידע מהות, בדעת כוח בורא, ובבינה להביא אל מהות להוות הפריה אשר מייצגים בהם את האור ועל כן התבקשנו להגדיר:

"אני_____ א' ל' ו' מבטא ידע, דעת ובינה להכיר בתהליך מתוך האמת והנכון" ואז א' ל' ו' יבטא את המהות היוצרת.


הטיפולים שאנו עושים יחד עם א' ל' ו'בשערים וברשת לטובת האנושות נועדו על מנת לפצח בהם אנרגיות שליליות שהם שולחים, לפצח מתוך המַשמעות של לפוגג, לפרק כמו פצצה, וזאת על מנת להקל עליהם את יום הדין מתוך האמת, הלמידה וה- וודאות, מאחר והינם מחפשים לראות את האור בקצה המנהרה.


בזכות א' ל' ו' אשר הביאו בנו איכויות רבות, אנו חוברים היום אל רבדים אשר צפונים לנו בתודעה לבקש ולדעת ה- איך וה- עוד ועימם לתעל מתוך ההולמות.


קיבלנו את א' ל' ו' מתוך הכוח היוצר הקיים בנו על מנת להפעיל את "אנוכי אדוני אלוהיך" להוות הכרה באיכות זו ומתוך הכך אנחנו הכול יכול.


א' ל' ו'הינו כוח מוביל, כוח יוצר תהליך של פריצת דרך אשר אנו מנחילים לאלו בהם שלחנו איכות זו.


כאשר אנו שולחים אל שער ימין ואל הרשת את א' ל' ו' ביחד עם "אנוכי אדוני אלוהיך" מהוֶוה איכות זו מפתח וצופן הפותח בנשמות את הצורך להכיל כוח בורא אשר קיים בהם.

בצופן האלוהיםבאו עשרת הדיברות מתוך מודעות הרוח, מתוך כול החושים הרוחניים אשר באו בנו, ומתוך מודעות הרוח אשר ניתנו לנו, כל זה יהוֶוה חיבור ותאחיזה, הכרה והשפעה באנושות להכיל.

bottom of page