top of page

א.ל.ו.

ליאור כספירקע

א.ל.ו. הינו קוד אשר התקבל בשיעור מספר 9 של התוכנה החמישית " היפה והשלמות בי לבטא", ביום 10.4.2013.


הקוד ירד רק לתלמידים שהגיעו לרמה החמישית, חוברי האור לשרת, מתוך תפיסה של חיזוק פנימי של התלמידים וכן על מנת לתת להם כוח שירות יוצא דופן באיכותו.

על כך אמר אל אלינוס " דעו להכיר והסכיתו לדעת כי אך ורק אותו כח ישרת אתכם, אלו אשר לכם אותו גוון משרת".


אל אלינוס מדגיש את חשיבות הקוד ומסביר כי מדובר באחד מתוך 4 פני האלוהים.

"ומתוך הכך כאשר והכלתם את אותו כוח אלוהי אשר בכם הרי לכם להכיר מצורך אותו צופן אשר לכם, להכיר בו מהות משרתת"

קיבלנו "איכות וכוח מניע אשר לכם כאדם".


ובהמשך "קוד מניע ומהווה מפתח לכל כוח אלוהי אשר לכם מתבקש".

אל אלינוס מסביר כי הוא מביא בנו כוח אשר משלב בין העוצמה האלוהית מלמעלה לעוצמה האלוהית אשר קיימת בנו וזקוקה להכרה.

שהרי רק מי שהגיע לשלב זה של הלימודים מכיר באותו "אהיה אשר אהיה", מכיר כי הבורא והוא הם האחד.


מטרה

אל אלינוס נותן הסבר שאומר כי המטרה שלשמע ירד הקוד הינה כדי לחזק בנו את השירות ואת ההכרה בכוח האלוהות.


א.ל.ו מהווה שירות עבורינו ועבור שאר הברואים והם טעונים ב 4 יסודות מכוח אור גדול ומהווים השפעה על אותה אהבה אשר "הינה מהות הכל".


מהות הכוח הבורא המשפיע ומתגמל אותנו כאדם ואת שאר הברואים.

במהלך השיעורים אל אלינוס מביא בנו את ההכרה באותו תפקיד שירותי שיש ל-א.ל.ו. הן כחלק מההגדרות שלנו והן כחלק מהזרז שיש בכל התכווננות שלנו מהבריאה.


זאת ועוד חשיבות העבודה עם ה-א.ל.ו מקבלת ביטויי נוסף בעבודה על הרשת והשערים.

הכרה בכוח בורא אשר קיים בנו ומאפשר להביא מהות האמת למציאות אשר לנו.


משמעות האותיות

א': טעונה ביסוד האש והינה פורצת מתוך האמת והנכון, דרך כוח בורא.

א' הינה אותה אבחנה ויכולת לראות את המציאות, א' הינה אחריות, אחדות,

אחריי, אהבה, אור.


ללא הא' אין התחלה,

ל': טעונה ביסוד האדמה, נוגעת בשחקים ונטועה בקרקע, יכולת למידה, יוצרת

איזון ומפרה כוח אלוהי, למידה מצורך חוויה, דרך לקח החיים.

ל' מפרה כל שם עצם, כל שם פועל, כל שם תואר.

ל' לפני זמן, תכלית ומטרה. שינוע מתוך מהות בוראת ויוצרת

ללא ל' אין למידה.


ו': טעונה ביסוד המים ומניעה וודאות מתוך כוח בורא, ודאות פנימית, לדעת

תהליכים, כוח מתמיר, וסת בין רצון וצורך, כוח שקושר בין שני דברים.

ו' מחזקת, מתמירה, מעצימה וללא ו' אין ודאות לאותה אנושות לבטא.


א.ל.ו. הינו כוח אלוהי מתפרץ (דרך האש), פורץ לצורך ביטוי באותה מציאות ארצית, (דרך האדמה), אשר נמצא בה האנוש, מתוך ודאות, (דרך המים), והכרה בכוח האלוהי אשר אני והבורא אחד הם.


א' כאמור מניעה את הכוח הדוחף קדימה אל תהליך ויצירה


ל' הינה כוח אלוהי של אותה יכולת של לימוד רוחני לצורך חיבור לארציות


ו' מכילה בנו ודאות לצורך הכלת האמת והנכון לצורך מהות משרתת


37 (3+7=10) תדרי אנו האלוהים נעים דרך ה-א.ל.ו.( 1+30+6=10 ).

אנו רואים שבצימצום 37 תדרי אנו האלוהים מביא ל-1, כמו גם א.ל.ו

זה הוא אותו כוח האחד שאל אלינוס מזכיר פעם אחר פעם, הכרה באהיה אשר אהיה, הכרה שאני והבורא 1.


שימושים

כל מהות שבאה דרך ה- א.ל.ו. מניעה אותה לשלמות, מעצימה, את כל אותן הבנות שבאו בנו החל מאנו האלוהים, חיבור למודעות על.


"ומתוך הכל אשר ניתן לכם, כאשר וההכרה והידיעה ומהות אשר משרתת אתכם, כי צופן האלוהים קיים בכם וניטען בכם מצורך אשר רצון לכם להכיל, אכן כל עשייה מחוברת אל אותם צפנים אשר אמרנו א.ל.ו"


עלינו להכיר בנוסחה "עשייה מהותה תוצאה, תוצאה מהותה שינוי אנרגטי אשר מהווה התמרה".


כלומר מלבד ההכרה שלנו בעבודה עם הא.ל.ו. הרי שקיבלנו קוד שאנחנו יכולים לעשות בו שימוש בכל מהות משרת אותנו או את הברואים האחרים.

אין ספור שימושים ניתן לעשות בקוד.


4 פני האלוהים

"פני האלוהים הינם עוצמה וכוח אשר אור גדול מנהל בו איכות"

אל אלינוס מביא בנו הבנה כי לאלוהים 4 פנים, 4 פאות:


א.ל.ו.:מהווים שרות, השפעה על אותה אהבה אשר הינה מהות הכל, מהות כוח

בורא, משפיעה ומתגמלת, אהבה שמניעה רגשות בהם התעלות נפש, התעלות

הרוח והזדככות הנשמה. רגש גבוה לכל מצב ומהות נצרכת.


ל.ו.ה.: משפיעה על אותה שמחה אשר לה מהות והגשמה, אשר כל מהות החיים

באה לביטוי דרך האהבה, נטענים באושר דרך כוח בורא ודרך אותה העצמה

אשר הידע מתגמל.


ו.ה.י.: מהווה כוח והשפעה לצורך אותו חסד אשר אותה נשמה יודעת לבטא, מצורך

החסד באה האמת, זכות המחשבה, זכות הרגש, כוח אשר קיים בכל אנוש

ואנוש "דרך האלוהים" אשר הינו מתגמל כל נשמה ונשמה בכוח כישרון

מיוחד.


ה.י.מ.: כוח בורא אשר מושפעים בו כל אותה אנושות מצורך אשר להם להכיל את

החמלה.


בהקשר של החמלה אל אלינוס מציין רק לגביה כי הינה " עוצמה אשר האנושות אינה יודעת מאחר ואינם מתרגלים אותה דרך האור, דרך החמלה יכיר האדם כי הוא נושא אחריות על חייו"


4 פני האלוהים ביחד הינם אותו אור שעלינו לנתב בתוכנו ואז הנשמה יכולה לחגוג בשלמות את היותה "אהיה אשר אהיה".

היא והבורא אחד הם.


בצלמו ובדמותו

צלם אלוהים הינו ביטוי המשקף את הרעיון כי האדם נבדל מכל היצורים החיים מכיוון שהוא נברא בצלם אלוהים וטבועה בו מהות אלוהית, הקובעת לו הערכה מיוחדת וסטנדרטים התנהגותיים.


צלם אלוהים במשמעות של כוח.

צלם אלוהים במשמעות הכוח לבחור.

צלם אלוהים ככוח גוף ונשמה.

צלם אלוהים כמודל התנהגותי.

לכן כשהנשמה יורדת היא מקבלת מנשמת האם שלה צליל, צבע וצורה.

צליל צבע וצורה הינם מקבילים לאותם אלו פני האלוהים.

א.ל.ו. אהבה משתקפת דרך הצורה.

ל.ו.ה. שמחה משתקפת דרך הצליל.

ו.ה.י. חסד משתקף דרך הצבע.


בשום מקום אל אלינוס לא הזכיר כי האדם יורד עם פן נוסף של חמלה שהרי אם האדם נברא בצלמו ובדמותו אזי הוא צריך לקבל את הפן הרביעי של החמלה.

אלא שאל אלינוס אומר לגבי החמלה ועל כך אמר " חמלה הינה עוצמה אשר האנושות אינה יודעת מאחר והם לא מתרגלים אותה דרך האור".


משמע כי את החמלה יש להביא לידי ביטוי במציאות הארצית מתוך הכרה ב 4 פני האלוהים, מתוך בחירה ברכישת ידע לצורך לימוד הכוח הראשוני ויישומו במציאות הארצית.


חמלה הינה אותה אנרגיה אלוהים שאותה אנו אמורים להשלים לצליל, צבע והצורה שעימם אנו יורדים.


אני והבורא אחד הם

בשיעור 22 אל אלינוס מזכיר לנו כי אותה א' של הא.ל.ו. הינה שווה לתדר מספר 1 של "אנו האלוהים", אותו תדר אשר בו הכרה באותו "האני" שלנו.


ל' מקבילה לאותו שיעור 30 "מהות הכל" שחוברה לאותה התוכנה של אנו האלוהים.

ו' מקבילה לאותו שיעור 6 "חיבור למבט על" על מנת שנגלה את המהות הנצרכת לנו לגלות את התשובה שבא האמת באה בהולמות.


כלומר נשמתי מחוברת למהות הכל על מנת לגלות ולבטא את האמת בהולמות.

ככל שהשיעורים מתקדמים אנו רואים מגמה שעוברת ממצב שאל אלינוס העניק לנו כוח בורא מיוחד, כוח שבא מהבריאה, אל מצב שאנו נדרשים להכרה כי מתוך האמונה שאנו והבורא אחד אותו כוח של הצופן יבוא בשלמות כאשר הכוח יחבור מלמעלה ומתוכנו.


" ואני אל אלינוס כאשר ובאתי בכם ונתתי לכם את אותו צופן אלוהים לצורך החיבור אשר לכם אל כוח בורא, דעו כי כאשר אתם ואותה מחשבה של א.ל.ו., הינכם פותחים את אותם שערי שמיים"


"ואין בנו את הכפייה להוות בכם את אותה תכונה זו אלא אך ורק אותה הכלה אשר לכם".

רוצה לומר כי הכרה בכוח האלוהי שאנו הינה מביאה לאותה שלמות של אותו א.ל.ו., אשר אינו איזשהו קסם אלא שילוב של הכרה באלוהים שאני, כוח בורא ואותה סימפוניה בריאתית שנדרשת לסינכרון בין החי הצומח והדומם.


הא.ל.ו. הינו כוח אלוהים אשר קיים בנו ויוצא מאיתנו וחובר אל אותו כוח אלוהים שיורד מהבריאה לצורך השירות והאמת בכל עת.


אנו אמורים לשאת את האנושות לעידן חדש דרך כוח הא.ל.ו. אשר קיים בתוכנו מאותה הכרה בכוח בורא.


אל אלינוס אומר בשיעור 64 " ואני אל אלינוס כאשר והבאתי בכם את א.ל.ו. מתוך הכוח היוצר אשר בכם, אכן זכרו לדעת "אנוכי אדוני אלוהיך". ומתוך הכך כאשר אתם בתהליך של אותה הכרה "אנוכי אדוני אלוהיך", הרי אתם הכל יכול".


ובהמשך "זכרו א.ל.ו. הוא כוח אשר משרת את אותה עוצמה אשר באה בנו."

יש ועלינו להכיר באותו "אנוכי אדוני אלוהיך" ולהביא הכרה זו להוויתינו, על מנת לבטא את השליחות מול אלו אשר עימנו.


אין לתלות תקוות שווא בכוח מגי ללא הפנמה והכרה בכוח שבא מתוכנו.


א.ל.ו. ומיצרף ה 20

השיעור על מספר 20 היה שיעור מספר 136 שהינו מקביל ל א.ל.ו. מבחינה מספרית.

כמו ה-א.ל.ו. שמהווה אנרגיה חדשה עם מהות והגשמה, כך גם ה-20, "מצרף ה-20 מהווה מהות והגשמה, מצרף רוחני חדש".


מצרף ה-20 מאפשר גישה חדשה אשר בה מוצא לכל תכלית, כוח המקשר בין הרצוי למצוי לאותה מציאות נזקקת.


אותו א.ל.ו. אשר ירד הביא בנו את אותה הכרה בכוח אשר יש לנו כדי לברוא את אותה מציאות נזקקת באמצעות הא.ל.ו.


אותה אנרגיה חדשה זו המקושרת כבר לאנרגיית עידן חדש מתחברת לאותה חמלה נזקקת לאנוש לצורך הכרה ב 4 פני האלוהים.


ולכן אנו מקבלים בצרף 20 הכרה ראשונה באנרגיית עידן חדש, אשר כבר בשיעור 9 כאשר קיבלנו את הא.ל.ו. קיבלנו למעשה את אותו כוח לדלג מעל מציאות של עידן אדמה.


ולסיכום

אנוכי אדוני אלוהייך

רבות ניתן לכתוב ולפאר את ה-א.ל.ו., רבות הדרכים להכיר בוא ולעשות בו שימוש הולם מתוך איזון מהות ותכלית.

אותו א.ל.ו היווה בנו כוח אלוהי ראשוני להכרה פיזית בכלי אשר לנו והכרה ראשונית ומוחשית בכוח האלוהי אשר בנו.

אותם א.ל.ו שימשו אותנו בהגדרות, בטיפולים, בזימון חוויות ארציות ולמעשה הינם מהות הכל מתוך האור אשר קיים בנו.

א.ל.ו. הינם הכרה בכוח אשר קיים בתוכנו לצורך השירות.

א.ל.ו הינם הכרה בגדולתו של אור גדול.

א.ל.ו הינם האיזון הנצרך מצורך השירות.

א.ל.ו הינם אותו כוח פנימי אשר קיים בנו החובר לכוח בורא של אותו אור גדול ואותו סינכרון בניהם, דרך האמת והנכון מביא אותנו לתוצאה המיוחלת.

א.ל.ו. הינה אותה הכרה של ה"אהיה אשר אהיה".

א.ל.ו הינה אותה הכרה ב"אני האור והאור אני"

א.ל.ו. הינו הסינכרון המושלם בין הנשמה שלנו לבורא.

כל עשייה מחוברת ל-א.ל.ו, כל תוצאה מחוברת ל-א.ל.ו.

כל שינוי מחובר ל-א.ל.ו.

כל תהליך מחובר ל- א.ל.ו.

"הדרך באה עימי מצורך ה-א.ל.ו. לנתב בהולמות את דרכי ומתוך הכך באה בי אותה ברכה".

bottom of page