5.12.2012 - חיווי האור בהולמות

"הכלת האור בהולמות" מוגש ע"י "אנו האלוהים" דרך לילה ברזסקי לחץ כאן לתקשור בתוספת ביאור "חיווי האור בהולמות" מפגש אחד עשרה – 5.12.2012 שבו בנוח… מצורך אשר לנו כאנוש… להכיל את מהות האור… ולבטא בו חיבור… מתוך הנכון לקבל… אכן אנו מוכנים… לבטא קבלה…

אשר תניע אותנו… מצורך והולמות… שלום לכם "אנו האלוהים" אשר חוברים

7.11.2012 - אל דרך בטיחות

"הכלת האור בהולמות" מוגש על ידי "אנו האלוהים" דרך לילה ברזסקי    "אל דרך בטיחות" לחץ כאן לתקשור בתוספת ביאור לחץ כאן לתקשור פחדים, שאלות ותשובות מפגש עשירי – 7.11.2012 שבו בנוח… מצורך אשר לנו כאנוש… להכיל את מהות האור… ולבטא בו חיבור… מתוך הנכון לקבל… אכן אנו מוכנים… לבטא קבלה… אשר תניע אותנו… מצורך והולמות…

10.10.2012 - שלמות מקבילה עשר -הדיברות

"הכלת האור בהולמות" מוגש על ידי "אנו האלוהים" דרך לילה ברזסקי "שלמות מקבילה – עשר השאלות בעשרת הדברות" לחץ כאן לתקשור בתוספת ביאור ופירוש מפגש תשיעי – 10.10.2012 שבו בנוח… מצורך אשר לנו כאנוש… להכיל את מהות האור… ולבטא בו חיבור… מתוך הנכון לקבל… אכן אנו מוכנים… לבטא קבלה… אשר תניע אותנו… מצורך והולמות… שלום

5.9.2012 - עיצוב המודעות ב-למה ואיך

"הכלת האור בהולמות" מוגש על ידי "אנו האלוהים" דרך לילה ברזסקי עיצוב המודעות ב-למה ואיך לחץ כאן לתקשור בתוספת ביאור מפגש שמיני – 5.9.2012 שבו בנוח… מצורך אשר לנו כאנוש… להכיל את מהות האור… ולבטא בו חיבור… מתוך הנכון לקבל… אכן אנו מוכנים… לבטא קבלה… אשר תניע אותנו… מצורך והולמות… שלום לכם "אנו האלוהים" אשר חוברים

4.7.2012 - האמת בבחירה

"הכלת האור בהולמות" – מוגש על ידי "אנו האלוהים" דרך לילה ברזסקי האמת בבחירה לחץ כאן לתקשור בתוספת ביאור מפגש שביעי – 4.7.2012 שבו בנוח… מצורך אשר לנו כאנוש… להכיל את מהות האור… ולבטא בו חיבור… מתוך הנכון לקבל… אכן אנו מוכנים… לבטא קבלה… אשר תניע אותנו… מצורך והולמות… שלום לכם "אנו האלוהים" אשר באים בכם

6.6.2012 - זכות הבחירה משרתת​

"הכלת האור בהולמות" –  מוגש על ידי "אנו האלוהים" דרך לילה ברזסקי  "זכות הבחירה משרתת" לחץ כאן לתקשור בתוספת ביאור מפגש שישי – 6.6.2012 שבו בנוח… מצורך אשר לנו כאנוש… להכיל את מהות האור… ולבטא בו חיבור… מתוך הנכון לקבל… אכן אנו מוכנים… לבטא קבלה…

אשר תניע אותנו… מצורך והולמות… שלום לכם "אנו האלוהים" אשר

2.5.2012 - מודעות עשרת הדיברות

"הכלת האור בהולמות" – מוגש על ידי "אנו האלוהים" דרך לילה ברזסקי  מודעות עשרת הדיברות לחץ כאן לתקשור בתוספת ביאור מפגש חמישי – 2.5.2012 שבו בנוח… מצורך אשר לנו כאנוש… להכיל את מהות האור… ולבטא בו חיבור… מתוך הנכון לקבל… אכן אנו מוכנים… לבטא קבלה… אשר תניע אותנו… מצורך והולמות… שלום לכם, "אנו האלוהים" אשר חוברים אליכם

1.4.2012 - חירות רוחנית

"הכלת האור בהולמות" – מוגש על ידי "אנו האלוהים" דרך לילה ברזסקי "חרות רוחנית" לחץ כאן לתקשור בתוספת ביאור מפגש רביעי – 1.4.2012 שבו בנוח… מצורך אשר לנו כאנוש… להכיל את מהות האור… ולבטא בו חיבור… מתוך הנכון לקבל… אכן אנו מוכנים… לבטא קבלה… אשר תניע אותנו… מצורך והולמות… שלום לכם "אנו האלוהים" אשר חברנו אליכם

1.3.2012 - הדעת בשמחה הרוחנית

"הכלת האור בהולמות" – מוגש על ידי "אנו האלוהים" דרך לילה ברזסקי הדעת בשמחה הרוחנית לחץ כאן לתקשור בתוספת ביאור מפגש שלישי – 1.3.2012 שבו בנוח… מצורך אשר לנו כאנוש… להכיל את מהות האור… ולבטא בו חיבור… מתוך הנכון לקבל… אכן אנו מוכנים… לבטא קבלה… אשר תניע אותנו… מצורך והולמות… שלום לכם, אנו האלוהים אשר

1.2.2012 - עצומה לבטא הפנים

"הכלת האור בהולמות" – מוגש על ידי "אנו האלוהים" דרך לילה ברזסקי "עצומה לבטא הפְּנים" לחץ כאן לתקשור בתוספת ביאור מפגש שני – 1.2.2012 שבו בנוח… מצורך אשר לנו כאנוש… להכיל את מהות האור… ולבטא בו חיבור… מתוך הנכון לקבל… אכן אנו מוכנים… לבטא קבלה… אשר תניע אותנו… מצורך והולמות… שלום לכם "אנו האלוהים" אשר חוברים

4.1.2012 - שנוע השכר

"הכלת האור בהולמות" – מוגש על ידי "אנו האלוהים" דרך לילה ברזסקי  "שִנוע השכר" לחץ כאן לתקשור בתוספת ביאור מפגש ראשון – 4.1.2012  שבו בנוח… מצורך אשר לנו כאנוש… להכיל את מהות האור… ולבטא בו חיבור… מתוך הנכון לקבל… אכן אנו מוכנים… לבטא קבלה… אשר תניע אותנו… מצורך והולמות… שלום לכם, "אנו האלוהים" אשר חוברים...

הכלת האור - 2012

כל הזכויות שמורות © לילה ברזסקי