top of page

24.7.2021

[25.7.2021]  דליה אולשווג פרל

לילה וקרן יקרות ,

רוצה להודות לכן על ארגון הכנס. היה חשוב להשתתף

ולהכיר משתתפים נוספים. חשוב היה גם להכיר בתפקיד שלנו כמי שנמצאים בחו״ל בהרחבת המעגל. היה לכנס ערך עבורי ונראה לי שההשפעה של המסרים שעלו בו היא מתמשכת ולא נמדדת רק בהשתתפות ביום הכנס עצמו.

המפגש היה עבורי היה מעניין ומשמעותי. הוא היה שונה מהכנס בישראל ושם דגשים אחרים שהיה חשוב להכיר בהם.

שוב תודה מקרב לב על ההתגייסות והמוכנות.

שלכן,

דליה

bottom of page