top of page

אנו האלוהים

"סדק אנרגטי - מניע פיצול אישיות"

12.1.2012

היי לילה, השבוע צפינו בתוכנית בה הופיעה בחורה הסובלת מפיצול אישיות, אך אין מדובר בפיצול לשניים או

להמשך...

"חיבור למודעות על"

"חיבור למודעות על" ידע מתוקשר דרך לילה ברזסקי "אנו האלוהים", הם כוח בורא הקיים והמצוי בתוך כל אנוש באשר הוא חי. מאחר והאנוש נברא בצלם אלוהים, אותו כוח אלוהי הכיל בו את הנשמה בגוף הפיזי והניע בגוף בריאה, יצירה ויכולת חיוּת. ומתוך אותה ידיעה זו כי אנו נושאים את הבורא – האלוהים בתוכנו, הן בך...

להמשך...

מסר בתיקשור שהתקבל ב - 1.1.2012

1.1.2012   מסר בתקשור שהתקבל מ- "אנו האלוהים" דרך לילה ברזסקי:   "שלום לך, חובר/ת האור לבקש.      אני לילה, מזמינה אותך אל עולם היצירה של עידן חדש אשר בו קלות וחיווי החוויות בהולמות מתוך הנכון והאמת לקבל. עולם היצירה זמין לכל אחד ללמוד ולהכיר את האיכויות אשר קיימים בתוך פנימיותו ומתוך הכוח הקיים בתוכו יפעיל...

להמשך...

שליחות משמחה - 1

שליחות מתוך שמחה – אנו האלוהים 14/10/10 1. הקדמה מאת לילה ברזסקי, כולל תקשור עם "אנו האלוהים": שירי סלע תלמידה שלי הלומדת אצלי את המיידעים, הפתיעה אותי היום "בקובץ" של תקצירים בחרוזים שלושים ושבעה מפגשים של "חיבור למודעות על" שחיברה בהנחיית "אנו האלוהים". שירי בשמחה ובענווה הגישה לי את "הקובץ" ואמרה: "לילה, זה שלך תעשי...

להמשך...

שליחות משמחה - 2

שליחות מתוך שמחה – אנו האלוהים 14/10/10 2. הקדמה מאת שירי סלע אודות קובץ תקצירים בחרוזים: שלום, לקורא, למנחה ולתלמיד שמי שירי סלע. אישה המנהלת אורח חיים שגרתי ונורמטיבי. מי שיסקור את חיי מהצד יראה שסך הכול דברים הגיעו אלי בקלות: גדלתי במשפחה חמה, בריאות טובה שלי ושל משפחתי, בלימודים לא נאלצתי להשקיע יותר מדי...

להמשך...

פגימה במהות הידע והמיידעים

פגימה במהות הידע והמיידעים מתוך בחירה – אנו האלוהים 15/08/10 מסר ותשובה לשאלתי, התקבלה דרך "אנו האלוהים" ב- 15.8.10 לטובת כל התלמידים הרוצים ללמוד ולקבל המיידעים והתדרים בשלמות מהמנחה. אני מביאה את השאלה שלי והתשובה שקבלתי. "פגימה במהות הידע והמיידעים מתוך בחירה" נודע לי כי מנחה בשם שרית רוזן מלמדת את המיידעים שלכם "חיבור למודעות...

להמשך...

זימון הידע מבחירה

זימון הידע מבחירה – אנו האלוהים 29/11/09 בערב מבוא ל- "חיבור מודעות על" שהיה בביתי ב- 29.11.09 התקבל מסר זה מ- "אנו האלוהים": לחץ/י להאזנה לתקשור שלום לכם, "אנו האלוהים" אשר בתהליך לכם לחוות את אותו תדר אשר לנו להוריד בכם, להכיר מתוך אותה מציאות אשר לכם להוות את אותם אלו חיים מתוך הנכון וההולמות...

להמשך...

חיווי התדרים להכרה

חיווי התדרים להכרה – אנו האלוהים 11/10/09 ב- 11.10.2009 התארחו אצלי מנחים ותלמידיהם להכרות עמי ולכבודם ירד תיקשור מ-"אנו האלוהים" ניתן להאזין לתקשור כאן  שלום לכם, "אנו האלוהים" אשר באים בכם, מצורך אשר לכם לגלות ולדעת את המהות אשר נזקקת אותה נשמה אשר לכם, להכיל מתוך אותם אלו הבנות לבטא בהם חיבור דרך אותם אלו...

להמשך...

חיבור לשליחות

חיבור לשליחות – אנו האלוהים 28/08/09 שלום לך, "אנו האלוהים" כאשר והבאנו בך ידע זה של אותם מיידעים להפיץ, אכן חברו ויחברו בו אותם אלו אשר להם רצון וקבלה לבטא את השינוי דרך הידע והתדרים להכיל ואת אותה איכות להביא לחיי היומיום אשר להם לצורך השירות אשר להם לבטא במציאות אשר להם עם הכלל. ועל...

להמשך...

אנרגיה חדשה לצורך התעוררות

אנרגיה חדשה לצורך התעוררות – אנו האלוהים 04/08/09 ב-4.8.2009 התארחו אצלי מנחים ותלמידיהם להכרות עימי ולכבודם ירד תיקשור מ"אנו האלוהים". ניתן להאזין לתקשור כאן: חלק א' (11MB) חלק ב' (8MB) שלום לכם, "אנו האלוהים" אשר חברנו אליכם כאשר ובאתם לתהליך, כאשר והכלתם את התהליך מצורך אשר לכם לדעת ה-איך לבטא חייכם מתוך המואר. ומתוך הכך...

להמשך...

יכולת הנעה ושינוי

יכולת הנעה ושינוי – אנו האלוהים 01/08/09 ב- 1.8.2009 התארחו אצלי מנחים ותלמידיהם להכרות עימי. לכבודם ירד תיקשור מ- "אנו האלוהים".   שלום לכם, אנו האלוהים אשר הבאנו לכם להכיר ולדעת את אותה התמרה לבקש, נצרכת הייתה לכם אותה ידיעה כי לכם הכוח להכיל, לכם הרצון אכן להשפיע. ומתוך הכך גילינו לכם את אותו "אני

להמשך...

יכולת לחבור "למודעות על"

יכולת לחבור "למודעות על" – אנו האלוהים 06/08/06 "שלום לכם. אנו האלוהים, אשר מיידעים בכם צורך אשר בו להביא בכם השינוי מתוך הרצון והקבלה אשר באה בכם. מתוך אותו ידע אשר היה בכם לצורך הגילוי. אנו תדר האלוהים, אשר הבאנו לכם את ה- "חיבור למודעות על" מחזקים בכם הבנות וידיעות, ליישם בכם היום מתוך הקלות

להמשך...

התדרים שבספרים

התדרים שבספרים "חיבור למודעות על" ו "תודעה במרחב ובזמן" – אנו האלוהים 29/09/06 שאלות שנשאלו שלא במסגרת המפגשים והתשובות שהתקבלו מ- "אנו האלוהים"  ב-  29.09.06 שאלה: במפגש  18  "של תודעה במרחב ובזמן",  אמר "קריון" ואני מצטטת: "על כן כאשר ואותם אלו ספרים יהוו הרצון של אותם אלו לקבל, אותו תהליך עוצמתי יבוא במיקוד ומתוך אותו...

להמשך...

האמנה למנחים ולתלמידים

ברכות לכל המנחים והתלמידים, בעקבות המסר של "אנו האלוהים" "פגימה במהות הידע והמיידעים מתוך בחירה" שירד בתיקשור ב- 15.8.10, אני מביאה בזה את ה א מ נ ה  לטובת כל המנחים והלומדים.   א מ נ ה לידיעת המנחים והתלמידים, אני, לילה כצינור להורדת מיידעים בהם יש קלות וזרימת חיים מתוך השמחה, מביאה את אותה...

להמשך...

2012

2012 – מסר מ- "אנו האלוהים" 8.5.2011 דרך לילה ברזסקי   שלום לכם, "אנו האלוהים" חוברים אליכם מצורך אשר לכם לקבל הבנות ואיכויות בכם לשרת את שנת 2012. אכן יש ועליכם לדעת כי אנרגיה אשר משרתת אתכם בעידן האדמה, מהווה שירות לצורך אותה אנושות, ועימה חוברת היום אנרגיה חדשה של עידן חדש...

להמשך...

bottom of page