כוח העל לשרת – מועצת ה-12

"שלום לכם, אנו מועצת השתיים עשרה פונים אל אותם אלו תלמידים אשר עשו כברת הדרך להכיל המהות אשר להם בחייהם מתוך הנכון וההולמות. כי אותם אלו כלים והבנות לשרת בהם את אותו עידן חדש, יבוא בהם מתוך הידיעה והקבלה לשרת.


מתוך אותה מודעות אשר עלתה בכל אותם אלו אשר הישוו תדר ורצון להכיל את מהות האור אשר באה בהם, אכן יצרו קבלה מרצון את החיווי לבטא. ועל כן אנו מועצת השתיים עשרה, מתמירים אותם בתהליך להכיר לאותה תוצאה אשר בהם מתבקשת ומתוך המהות יפעלו ומתוך הצורך יבטאו את התוצאה לשרת.


אכן, אנו מביאים בכם את "כוח העל לשרת" מצורך אשר לכם לבקש. כוח המניע אשר כל אותם אלו נלווים לכם, יבואו בהם קלות מצורך אשר להם לחבור עימכם בתהליך. אכן לצורך ההתמרה וחיווי הולם מצורך.

הספרים מסדרת "כוח העל לשרת" מיועדים לתלמידים בלבד

הגיאומטריה צויירה על ידי רחל אגרי

ספר ראשון

"העצמת המחשבה להשפיע"

-. חיווי הולם להכלה ושיווי תדר לקבוצת ה- 12
- התמרת מוח ימין לצורך מהות המחשבה
- חיבור לקלישות מבטאה העצמה
- שירות וביטוי דרך קל – ישות
- תכלית המחשבה להשפיע
- לגלות את מהות החיים
- "חשיבות" יוצרת עוצמה לשינוי
- השתקפות האור שלנו להשפעה
- השפעת "החיבור" של המרכזים על המחשבה
- חיזוק מוח ימין – תנופה מחשבתית
- "המרכז" במוח ימין לשרת
- פעילות מוח ימין ו- "המרכז" על ידי מודעות

ספר שני

"שירות מתוך איכות המחשבה"

- תיחום התדרים בגוף להכלה וריפוי.
- התנעת "המרכז" ביסוד האוויר.
- כוח האש "במרכז" להתמרת המחשבה.
- פעילות המחשבה מרגש גבוה.
- עשייה – דרך המחשבה.
- יכולת והשפעה לחזק ולהתחזק.
- התעלות וביטוי הרוח לשרת.
- חסימה – דרך הפעימה.
- "מפתח" וחניכה.
- איחוד ואחדות לצורך השפעה.
- סרק תדרים.
- התנעת הסרק.

ספר שלישי

"רגש ורגישות מצורך המואר"

- כניסת תדרים להתמרה לצורך התוצאה
- איתות מצורך הקבלה
- הכלה מצורך השיווי
- טיפול להתמרת הצביר
- חיזוק המנהיגים מצורך השליחות
- מהות הכניעה מהווה התמרה
- תיעול רגש גבוה להשפעה
-  הכלת ה- "קרן" לצורך השירות
- הטענת ה- "קרן" ביסוד האש
- עצירה לצורך התמרה בהולמות
- הטמעת יסוד האוויר ב- "קרן" למחשבה מוארת
- חיווי הרגש בהולמות

ספר רביעי

"שלמות התוכנה לביטוי"

- הטענת ה"קרן" ביסוד האדמה לשלמות היצירה 
- הכלת התדרים באנושות
- יכולת "הקריאה" מצורך השליחות
- איכות "קרן הארגמן " – כוח אלוהי
-. השפעת "קרן זהב כתמתם" להתמרה 
- שינוי אנרגטי דרך "קרן האש"
- חיווי רוחני ל- חוש הראייה והשמיעה
- התעצמות והתגשמות מהכרת החושים
- "קוד" – איכות בריאה
- התמזגות תכולת התדרים לשלמות
- הכלת "כול האלוהות" מצורך "אור גדול" והיכרות "אל אלינוס"
- "מפתח" וחניכה

כל הזכויות שמורות © לילה ברזסקי