top of page

"המיידעים "תודעה במרחב ובזמן

"קריון"

ידע מתוקשר דרך לילה ברזסקי

27/07/06

על המיידעים "תודעה במרחב ובזמן"

"שלום לכם, אני "קריון" באהבה רבה מבטא בכם צורך וביטוי הולם. ועל כן מתוך הקיים אני פונה אל אותם אלו קוראים להוות בהם התמרה דרך "תודעה במרחב ובזמן" להוות בכם דרך – דרך הרצון לקבל.


כי וכאשר אני מגיע באים עימי כל אותה משפחה אוהבת לצורך השינוי בכם בתכלית חייכם. אותם כלים אשר אביא יש בהם התמרה ויישום מתוך המואר אשר בכם.


ועל כן, אני קריון מחזקכם לצורך הקבלה אשר בה כוונה וביטוי של אותו אור אשר בכם להכיל. ומתוך הכך תקצרו תהליכים ותקצרו מהויות אשר בהם נדרשת התמרה.


כאשר ובאנו בכם לצורך, אני וכל המשפחה, ֿ

היו מבורכים לאדוני."

bottom of page