top of page

גילוי הנסתר בנו מצורך ההולמות -

יש בו להביא אותנו אל השלמות המוארת לשרת את מציאות חיינו

תקשור לייב f  עם האלוהות

דרך לילה ברזסקי 31.8.2020

התנהלות מתוך המואר

אורון: שלום לכולם, שלום לכול מי שנמצא איתנו ומי שלא, יוכל לראות ולצפות בסרטון אחר כך. הודות ותודות, לילה, אנחנו נפגשים שוב ל- לייב נוסף בזכות השאלות שלכם, בזכות הרצון של כולנו לקבל את העוד, אני שמח ונרגש להיות פה עם לילה ולראות מה הבריאה הולכת לתת לנו הפעם.

לילה: שלום לכולם, מקווה – מקווה מאוד שנקבל את התשובות שיספקו אותכם וגם עם התשובות נעשה עבודה שתתמיר גם אותנו וגם את כל הסובבים אותנו. עבודה שנדרשת מאתנו היא להביא את האמת ואת הנכון לתוך החוויה שלנו, אמת שתבוא דרך איזון, מהות ותכלית (אמ"ת), ומתוך אותה הכרה של האיזון לא נפגם, ומתוך המהות נוכל אכן להגיע למציאות הנכונה אשר אנו נדרשים לה, ואז אותה תכלית תבוא ותשנה ערך בכולנו. ואני מוכנה את הבריאה לבקש עבורכם את התשובות.

 

אורון: לפני שאנחנו מתחילים חשוב לי לציין דבר אחד, שחשוב שנתחבר למה שהבריאה נותנת לנו ולא מה שאנחנו רוצים לשמוע אלא מתוך מה שאנחנו צריכים לשמוע, אלה שלומדים את המיידעים יודעים שבבריאה ובאמת שאנו מקבלים אין עליה עוררין. חוכמה זה לבוא ולראות את זה מההיבט הרוחני, מההיגיון הרוחני ועם זה לעשות את העבודה. תודה לך ותודה לבריאה ותגידי לי מתי אפשר להתחיל.

לילה: אפשר.

 

אורון: אז נתחיל מהשאלה הראשונה, אנחנו רואים לאחרונה הפגנות עממיות פה ובכול העולם, רציתי לשאול האם יקום בקרוב מנהיג אמת שאפשר יהיה להאמין בו שפועל מהאמת והנכון לכול העם.

שלום לכם, אנו האלוהות. כאשר ובאה בכם אותה הכרה להכיל ולדעת צורך באותו מנהיג לבטא עימו שירות, אכן לכם לדעת, אנו לא נענה על אותם שאלות אשר לכם לבקש. אנו נביא בכם הבנות אשר יתחמו בתוכם את כל מהות אותם שאלות אשר אתם נתפשים להם מצורך אשר לכם לדייק עצמכם.

ועל כן כאשר ובאנו בכם היום מצורך אשר לכם לתת מענה ומהות בה לשרת אותכם, אותו מענה ומהות יתנו לכם, אכן תכלית אשר תשנע אותכם קדימה מצורך אשר לכם להכיל את העוד. ועל כן אין מהות באותם שאלות חוזרות ונשנות אשר לכם, יש מהות אשר לכם לבטא עשיה אשר תבוא מתוך אותו כוח אשר קיים בכם, דרך מחשבה מוארת, דרך רגש גבוה ודרך עשיה אשר כל התהליך יבוא לאחדות.

אכן כאשר והינכם יודעים להכיר עצמכם, אכן הינכם בנפרדות. האנושות הינה בנפרדות. האנושות הינה יוצרת הכרה בתפל ואין המהות משרתת את אותו אנוש לבקש את האמת אשר קיימת לו להכיל.

ועל כן אותה נפרדות הינה באה מאותו תהליך אשר הינכם מנתבים מחשבה -  כדרך, רגש - כדרך ועשיה – כדרך, ואין בהם קשר ומהות. ומאחר והמחשבה פועלת מתוך היגיון ושכל ומאחר והרגש תוסס מתוך פחד ומתוך צורך לספק רצון, אותה עשיה לא באה בהולמות ובאה מתוך מהות אשר בה נפרדות קיימת, ואכן אותה נפרדות לא מהוׇוה התמרה.

ועל כן אנו מביאים לכם היום להכיר ולדעת כי רוח תזזית פעלה ופועלת באנושות, רוח תזזית אשר השיאה את אותה אנושות אל תהליך אשר בו אין מוצא. ומתוך התהליך אשר בו אין מוצא הוֶוה אומר יש מהות לעצירה, להפוגה, להכלה ולבקש את הנכון לבטא.

אכן אותה אנושות אשר הינה יוצרת את אותה הכרה לה בתהליך מתוך הדחף אשר הינה נושאת, אותה אנושות משדרת כוח אשר בו נפרדות, אשר בו חוסר אחריות לגבי המציאות אשר להם בחוויה. מאחר ואותו תהליך זה אשר הינם מושכים מצורך אותה רוח חיים אשר להם לא מדייקת הולמות, נוצר תהליך אשר בו דיכוי של אותה אחריות אשר כל אחד ואחד מבטא צורך ולצורך.

 

ועל כן אותו כוח זה מביא ניכור ומביא אכן ריחוק מצורך האמת ומביא, אכן קורבנות והרס לשנע את התהליך אל אותו אבדון אשר אתם חוברים אליו מתוך, אכן מתוך פעילות אשר לכם כאנושות.

ואכן לכם לדעת, אתם כאנושות בכם הכוח קיים. וכאשר אין חיבור ומחשבה, רגש ועשיה, אתם מתנהלים דרך אותו תהליך אשר בו הינכם נעצרים ואין בו התמרה. ועל כן לכם לדעת כי אתם אלו אשר מקרינים על אותה הנהגה אשר אתם בוחרים בה, מקרינים את אותם מחשבות אשר לכם פזורות ואותם רגשות אשר לכם אשר מהווים רגשות נמוכים, ופחד, וקורבנות בהם לבטא, ומתוך הכך אותה עשיה זו אשר אתם מקרינים לאותה הדרכה אשר בחרתם בה כהנהגה, להקרין לכם חזרה את הכוח אשר אתם הזנתם בהם.

ועל כן יש ועליכם להבין כי וכאשר בחרתם הנהגה, כל אותה אנושות ברמה הרוחנית וברמה הארצית אשר, אכן כל אותו תהליך זה עולמי בא בכם להכיר לכם ולדעת כי האנושות כאשר בחרה באותה הנהגה, יש ועליה האנושות להזין את ההנהגה דרך אותם מחשבות, ורגשות ועשיה אשר תבוא דרך האמת של אותה אנושות.

ואך לכם לדעת כי וכאשר בחרתם באותה הנהגה, אותה הנהגה מקבלת כוח יוצר דרך כוח הבריאה אשר מתגמלת אותם לעשיה ולשלמות לבטא את אשר אותה אנושות מבקשת ושולחת הזנה באותה הנהגה.

ועל כן לכם לדעת, נסבר לכם לדעת כי אתם אלו אשר מביאים, אתם האנושות אשר גורמים לאותה הנהגה עולמית לכוֶון את התהליך אל אותה מציאות אשר היום הינה לכם עצירה ואין בה מהות מתגמלת.

ועל כן עורו – עורו  א נ ו ש ו ת, עורו מאותה תרדמה אשר לכם להאשים את כול אותה מערכת מנהֶגֶת אשר בחרתם בה. מאחר ואותה מערכת הינה המראׇה אשר לכם. כאשר ותכירו בכוח אשר קיים בכם כוח האמת, כוח הנכון, כוח בו אכן מיזוג של ערכים בהם לשרת, אכן גם אותה הנהגה תזין עצמה מאותה הקרנה אשר תקרינו בה.

ומתוך הכך כאשר ותכירו כי הכוח הוא שלכם לא של אותה הנהגה, כאשר ותשליכו כעסכם על אותה הנהגה, הינכם מקבלים תוצר אשר אותה הנהגה ניזונה בו ומאותו ניזון איכות זו הינה משדרת לכם מהות.

ועל כן מהות התכלית הינה להזין את ההנהגה על מנת להביא בכם איכות, ומתוך הכך אכן עורו אותה אנושות, עורו להכיר את הכוח אשר לכם להביא מציאות חדשה.

 

כי אותה מציאות אשר לכם היום קׅרבתם, אכן קׅרבתם את אותו יום דין אשר לכם, קרבתם מצורך אשר לכם להווֺת עצירה. אותה עצירה הביאה אותכם לקבל את הנסתר מצורך אשר לכם לבטא הולמות, אכן הנסתר אשר אין לכם עליו את אותה שליטה לבטא. ואכן אותו נסתר הביא בכם הדבקה, והביא בכם בידוד והביא בכם את היכולת אשר לכם, אכן לקרקע עצמכם מצורך התהליך לבטא בו  ה ת ב ו נ נ ו ת.

ומצורך אותה התבוננות גיליתם לדעת כי קיים בכם מיסוך, וקיים המיסוך עם אותו בידוד אשר לכם להביא עצירה אשר אותו יום דין זה הביא לכם להכיר, לעבד, ולהתחזק מבפנים, ולשנות את אותה מציאות. מאחר ואותו תהליך זה הביא בכם עצירה אשר בה אונס כלכלי ואונס חברתי.

 

אותו תהליך אשר לכם אשר מבקש פירוק, אינו מבקש מההולמות. אונס כלכלי לכם לבטא מצורך אותה התבוננות לכם להכיר ולדעת כי אותה דעה, אותה מחשבה ואותה תבונה אשר קיימת בכול אנוש ואנוש לא באה מהולמות.

 

ועל כן נוצר יום דין זה לבטא בכם, אכן אותו ערך של אותו אינוס לכם להכיל מצורך אשר תתבוננו בתהליך ותכירו באמת ובנכון אשר אותה בריאה מספקת לכם.

ועל כן די באותה האשמה, די באותה קורבנות, די באותו ניכור אשר אתם מהווים זה לזה, ודי לאותו תהליך אשר אתם מהווים, אכן מרמה, ומהווים שקר זה לזה, ומהווים שקר לכם, לעצמכם מתוך התהליך. ומתוך הכך אכן באה הפגימה ואתם משליכים אותה על אותם אלו מנהיגים.

ועוד לכם נזכיר לדעת, כי אתם אלו אשר מקרינים לאותה הנהגה, וכאשר תכירו כי הערך אשר תשדרו להנהגה אותו ערך תקבלו, בחזרה.

ומצורך אשר לכם אכן להבין ולדעת העוד, יש ועליכם להבין כי העוד הינו כוח בורא, והעוד הינו מצורך אשר לנו לחזק בכם הבנה. ואכן יש ועליכם להבין כי קיים בבריאה, קיים כוח אנרגטי אשר יוצר ויסות – ויסות אנרגטי אשר, אכן העולם יעצר ויהוֶוה התמרה והאנושות תהווה, אכן שלמות מצורך ומתוך הכך אכן כל התהליך יבוא בהולמות, מאחר ואותו ויסות זה הינו לצורך האנושות, לצורך הבריאה לצורך הקיים אכן  ב ב ר י א ה.

ואכן מתוך המהות הזאת יש מהות מכוֶונת את כל העולם בתהליך, אכן מהות זו מהוׇוה חשיבות אשר בה להביא סדר חדש לכם להכיל, סדר חדש אשר ייתן מענה על כל אותם אלו רצונות לכם לבטא מתוך ההולמות. ואכן אותו סדר זה יהוֶוה עימו גמישות ואמת לשרת, גישה אשר תניע קדימה ולא תתקע את האנושות באותו תהליך תפישתי דפוסים בו, ואין מהות בו ערך קיים.

ועל כן אותו ערך קיים הינו להביא בכם שינוי אשר תכירו באותה עוולה אשר אתם יצרתם כאנושות, אותה הכרה זו כאשר ותכירו ותתאחדו מתוך התהליך אשר בו, אכן אני ערב לאותו אחר ואחר ערב לי, הינו מהות אשר מאחדת. ועל כן כאשר תבואו מתוך צורך זה, תכירו אכן בשינוי ותכירו אכן בחיבור אשר לכם אל האמת.

ומצורך הכך כאשר וגישה זו נצרכת לכם, וגישה זו מבקשת, אכן לקבל מהות ותכלית אכן לבטא, אכן נצרך לכם אכן להכיר: חינוך בו ערכים, חינוך אשר יביא ארבע יסודות לתוך התהליך אשר לכם לבטא. חינוך אשר יזרום בׇּשלמות אשר לכם כאנושות להכיר ולכבד זה את זה, ועל כן אחריות הינה מהות אשר בו ערך לאותו שוויון אשר לכם כאנושות, אכן אחריות ושוויון.

 

ועוד לכם לדעת ולהכיר כי נצרכת לכם  ע נ ו ו ה  ונצרכת לכם חמלה אשר יהוו את אותו יסוד לכם, יסוד המים לשרת הולמות.

ומצורך אשר לכם באותו יסוד אוויר אשר לכם, יש מהות באותה הכרה של כבוד וזכויות לבטא זה לזה, זה עם זה ולכבד את המהות המדייקת המכוֶונת אשר הבריאה מכוֶונת את אותם אלו אשר בחרתם בהם כאותה הנהגה.

ומצורך אשר לכם להביא אכן עשיה הולמת יש מהות בקבלה, יש מהות בהשלמה, יש מהות אשר לכם לדייק עצמכם מצורך אותו איזון אשר לכם של המחשבה, של הרגש ושל העשיה, כאשר איזון כזה קיים מהווה אכן תכלית הולמת  ו מ ש נ ע ת  הולמות להמשכיות.

ואכן עולם לכם נדרש שינוי, עולם לכם מתקדם אל אותו עידן חדש, ומצורך אותו עידן חדש נכנסת אותה אנרגיה ואכן יוצרת בכם חיבור אשר בו אינכם מכירים התהליך ומתוך הכך אתם מבלבלים בין העיקר לתפל.

ומצורך העוד אשר לכם לדעת להכיר כי אותו עידן חדש הינו משרת אותכם באותה הכרה לכם של השליחות אשר לכם לדעת את אותה הכרה לכם בטכנולוגיה ובמדע אשר משרת אותכם היום להביא קיצור דרך של יצירה אשר לכם, לא דרך עשיה אלא דרך מחשבה. ועל כן העריכו וכבדו את אותה טכנולוגיה ומדע אשר לו חיבור עם כל אשר לכם נצרך באותו עולם אשר לכם.

ומתוך הכך בואו עם כבוד והוקרה, ובואו עם הערכה של אותם אלו יסודות אשר אנו נוטעים בכם. ומתוך הכך כאשר ותבואו מאותה הכרה אותה טכנולוגיה תהווה עבורכם התמרה אם וכאשר תתייחסו אליה מתוך השלמות מתוך המואר, כי מתוך המואר אשר בא בה כאותה טכנולוגיה להווֺת בכם שליחות, אכן מתוך המואר יבוא בכם גם המואר.

אך כאשר אתם לוקחים את אותו מדע ואת אותה טכנולוגיה ומהווים בה רצון ארצי אשר בו רגש נמוך קיים ומחשבה שלילית קיימת, אכן אתם לוקחים את הכוח המואר ויוצרים עליכם אכן קיבוע אשר בו, אכן אתם פוגשים במציאות הארצית אשר לכם היום.

ועל כן אנו האלוהות, כאשר ובאים בכם מאהבה לתת לכם איכות ולשנע אותכם קדימה דרך אחריות ושוויון, דרך חמלה וענווה, דרך כבוד וזכויות, דרך קבלה והשלמה, אכן אותם אלו ערכים הינם יביאו לכם אחדות, הרמוניה וחירות לכם בחייכם, אכן אותם אלו יביאו את הנכון אשר לו אתם מבקשים.

ומתוך הכך "אני" לכם להווֺת חיבור, "אני" אשר קיים לכם בכול אנוש ואנוש, "אני" אשר הינו מדוכא מתוך רצון של העצמי לשלוט באנושות.

ועל כן "אני" הוא כוח – "אני" הוא כוח בורא, "אני" הוא הכוח אשר אותה נשמה מבקשת לבטא חיבור בכול אנוש ואנוש, ועל כן "האני" אשר לכם מבקש גילוי.

ומצורך אשר לכם בגילוי, אכן כאשר והבאנו בכם את אותו גילוי זה, אנו האלוהות מברכים אותכם לאדוני. תודה.

 

הסבר לתקשור מאת לילה:

אני רוצה לדייק קצת את התקשור, די כבר אנחנו משליכים כל הזמן את המחשבות שלנו ואת הרגשות על ההנהגה, אנחנו בחרנו בהנהגה, מה שאנחנו משלחים להם, ככה הם מחזירים לנו. ולכן הבריאה, ברגע שהם נבחרו היא מחזקת אותם, ברגע שהם קיבלו תפקיד הם בשליחות.

ולכן אנחנו – אנחנו צריכים לשנות את הגישה שלנו על המציאות ולתת לכול ההנהגה שלנו ערך שיפעלו מתוך הנכון. נשלח להם אהבה, נשלח להם חיזוקים, נשלח להם איזונים. כי אנחנו צריכים להיות באיזון, אנחנו צריכים להיות באהבה, להכיר ערך זה לזה. וכשאנחנו נפסיק לקטר ולהאשים את כל העולם, הבריאה אומרת תאשימו רק את עצמכם, איך אמרה האלוהות "עורו – עורו האנושות, עורו מאותה תרדמה" וזהו די כבר באמת נמאס.

אנחנו עכשיו נמצאים בהתבוננות להכיר ערך חדש, ערך כמו שאמרו לקחת כל אחד ואחד אחריות ולקחת את האחריות בשוויון, כולנו שווים!! לקחת את החמלה ולעשות איתה עבודה, לקחת את הענווה ולהיות במקום הזה כולנו, ולא איך אומרים  זאב זה לזה.

לקחת את הכבוד הזה שהבריאה נתנה לנו ולהשתמש בו, כבוד לכולם כבוד לחי, לצומח, לדומם. ולכן אם נדע להשתמש בכבוד נשמור גם על הזכויות של כל אחד ואחד ולא את אותה הרגשה הוא שווה ואני פחות או אחר פחות ואני יותר, ולכן אם נקבל הכול מתוך אותה אמונה כי הבריאה איתנו ולא נגדנו, ההדרכה – ההדרכה שמובילה אותנו המנהיגים שבחרנו בהם, אותם מנהיגים הם המדריכים אותנו.

 

יש טעינה, יש הפריה, יש חיזוק, אנחנו נחזק אותם הם יחזירו לנו בתפקוד ההולם שלהם, ולכן אז תבוא הרמוניה, תבוא אחדות, תבוא חירות מתוך הנכון לנו לשרת.

יום הדין... זימנו את יום הדין, עשינו מיסוך עשינו בידוד, וזה גורם לנו לעשות חשבון נפש.

אנחנו נוטעים בהם (במנהיגים) את השליליות, ועל כן הבעיה היא בנו, כי אנחנו משדרים להם, אנחנו משליכים עליהם. היה תקשור "בשמחה לבטא שירות" מאת אל אלינוס

(מפגש שלושים ושש "האמת והיושרה של בעל האחריות", "שמחה לבטא שירות", מאת אל אלינוס) כאשר אנחנו משליכים על האחר איך זה פוגם בנו.

עוד – עוד – עוד, מה הם אמרו, אנחנו חיים בשקר, במרמה ואם נסתכל על האנושות, אף אחד לא באמת שלו, משקרים ברמה של תחמנות, מתחברים לחוסר במקום ל- יש, מתחברים לקושי במקום באמת לקבל את הסבילות (כושר עמידה) ולהביא את הסבלנות לחיים שלהם ולעשות התמרה, מרמה – מרמה ושקר.

 

כאשר שואלים אדם "מה נשמע?"

עונה לך "הכול בסדר", ואם הכול בסדר אז למה אותו אחד מתלונן שהכול קשה? לכן אין האמת שלנו יוצאת נכון.

אם אנחנו מבקשים אמת אנחנו צריכים להיות גלויים, לחפש את הנסתר שבאמת ואנחנו לא מוצאים את הנסתר שבאמת כי אנחנו תקועים בהיגיון, בדפוסים במה אנחנו מראים.

ולכן המסכה הזאת יושבת טוב על הפנים שלנו, נאמר שהעיניים הם ראי הנפש, אנחנו מכסים את הפנים שלנו במסכה ומסתכלים בגובה העיניים אולי תבוא הגאולה דרך זה שנדע לכבד אחד את השני.

אמן כן יהי רצון, אמן – אמן – אמן.

הלוואי שההבנות האלו יעזרו, ונראה עולם חדש וכול הטכנולוגיה הזאת כמה שהיא באה לעזרתנו כי באמת מה יהיה בעידן חדש, מה אנחנו, זה עולם היצירה דרך המחשבה, והינה הטכנולוגיה שעכשיו אנחנו מביאים הינה שידור חי, עכשיו ביני לבין הבורא לבינכם, תראו איך כולכם רואים את זה מייד על המסך, לכבד להעריך לתת לזה הוקרה, ולא לפחוד מזה אם נשתמש בזה מתוך האמת והנכון, אנחנו מתוגמלים דרכה. אבל אם אנחנו לוקחים את זה ועושים בזה עבודה זרה עבודה שיש בה רוע, אז בוודאי היא סוגרת עלינו ותוקעת אותנו כמו שהם אומרים.

כל הזכויות שמורות  2020 © ללילה ברזסקי

bottom of page