top of page

"שליחות מתוך שמחה" – "אנו האלוהים"

שירי סלע תלמידה שלי הלומדת אצלי את המיידעים, הפתיעה אותי היום "בקובץ" של תקצירים בחרוזים שלושים ושבעה מפגשים של "חיבור למודעות על" שחיברה בהנחיית "אנו האלוהים". 


שירי בשמחה ובענווה הגישה לי את "הקובץ" ואמרה: "לילה, זה שלך תעשי עם זה מה שאת מבינה, אני פעלתי בשירות הבריאה ולכן אַת זו שתחליטי איך להשתמש ולפרסם אותם". 


כאשר קראתי את הקובץ בהתרגשות רבה בקשתי את "אנו האלוהים" הכוונה איך לפרסם את "הקובץ" וכמובן את שירי סלע בשליחותה. ואכן "אנו האלוהים" נתנו לי תשובה מכוונת ולהלן תשובתם, אותה אני מביאה אליכם הקוראים, התלמידים והמנחים.


"שלום לך, אנו האלוהים מבורכת הינך לאדוני אכן מהות לך לבטא שירות מתוך האמת והנכון לבטא. על כן אותה אחת אשר חברה מצורך אשר לה אלייך להכיל האור, הינה מהווה שליחות מתוך האור לבטא. 


ומתוך הכך כאשר ויצרה השליחות כאשר והוכל בה מהות השליחות ובאה מצורך, אכן הביאי בה הכרה לאותם אלו ממשיכי הדרך אשר חוברים לאותם מיידעים אשר להם להכיל.


ומתוך הכך אותה אחת אשר בה תובנות ויישום הולם תהווה התמרה לאותם אלו אשר חוברים לידע, את הדרך לגלות לאותה שליחות אשר קיימת בכל אחד לבטא. 


אכן, אנו האלוהים שהבאנו בה מהות זו לצורך תפקידה למלא, אכן אותה אחת מוארת יוצרת חיבור ושלמות מאהבה, מסירות והתרגשות. אכן תובנות בה הבאנו לחזק בה מסירות זו אשר לה לתפקיד ולהביא התפקיד לגילוי. 


אכן כאשר וחברה מאותו רגש גבוה להכיר בכוח האלוהי אשר הבאנו באותם מיידעים, אותה אחת יצרה חיבור מצורך אשר לה להניע עצמה אל מהות השירות אשר בו חיבור אשר בא מאהבה, מנתינה ומרגש גבוה.


על כן, כאשר ועמדה במשימה ויצרה השליחות אכן מתוך רגש גבוה ואהבה טוטאלית, אל המהות אשר לה להכיר איכות של אותם מיידעים אשר בה נתנו, ויצרה את השליחות בתהליך, בא בה כוח בורא לאותה המשכיות אשר אנו נחזק אותה לאותה ה ְכוונה. 


אותה הכוונה תבוטא בה להכיר בה את התעצומות אשר לה דרך כל אותה הכרה אשר הינה נותנת במיידעים אשר אנו נותנים לך. ואת, כאשר התמרת אותה מצורך אותה הכרה כמנחה, אכן אותה אחת יודעת ערכך ויודעת כבודך וכבוד אותה שליחות אשר לך מול הבריאה. 


ומצורך הכך הינה פועלת כתגמול אשר לה בתהליך אשר בו רואה היא התפתחותך ורואה היא שליחותך ואותה הינה יוצרת כאותה הכרה באמת ובנכון לבטא. על כן, צרי חשיבות של אותם מיידעים שאותה אחת חברה לאותם "שירי חרוזים". הכירי בהם מהות והכילי הידע באותם אלו אשר לומדים איכות זו, כדי לקדם אותה ולבטא שליחותה בהולמות. 


כאשר תתני הכרה באותם אלו הרוצים להכיל המידע, אותם "שירים בחרוזים" יהוו קלות ומוכנות להכיל דרך התהליך הרגשי אשר להם לרצות ללמוד ולהנחות מיידעים אלו. ואנו, כאשר הבאנו בך איכות של אותם מיידעים אשר הניעו רבים להכיר עצמם מחדש דרך המיידעים ומתוך הכך בא בהם השינוי. 


כאשר וצביר אשר לומד מיידעים אלו, אכן מקבלים הינם התדר, ההבנות והידע לצורך, ואותם אלו אשר חוברים מבקשים שינוי והתמרה. ועל כן כאשר ויראו להכיר כי אותה אחת יצרה התמרה לייעוד הולם, תבוא בהם הברכה להכיר לרצות ולשנות חייהם. 


ואנו האלוהים אשר תומכים בך מצורך אכן יכולת זו לך להביא ידע זה אל אותו "אתר" אשר לך ואשר בו תהווה תפוצה באותם אלו תלמידים, מנחים וממשיכי הדרך לקבל את אותם "שירים" מאותה התעלות נפש לאותה שליחות אשר קיימת גם בהם. 


ואכן יש בתהליך כאשר ואמרנו לאותה אחת ליצור חיבור עמך מצורך השלמות ובאה מרגש גבוה לביטוי אכן, חברה למהות הרוח ואותו אגו אשר לה בא מצורך השירות אשר בו מואר לבטא. ואכן בתהליך אשר יצרה – יצרה לך נתינה, אמונה ואהבה דרך הרגש הגבוה אשר לה. 


אכן נדרשת הינה להוות שליחותה דרך שמה ודרך אכן להכיר עצמה מול אותם אלו אשר עוברים מסלול זה של התפתחות. ואותה גישה זו הינה תורמת ליצור באותם אלו אשר ירצו דרכה להכיר, לחבור ולדעת הדרך אשר עשתה, ומתוך אותה מהות זו אכן תשרתו את אותם אלו בתהליך. 


ועל כן מתוך מהות אשר בה קלות והשפעה גם באותם אלו אשר רצון להם לדעת או רצון להם גם להכיל, תהווה אותה אחת מתמיר אנרגטי לאותם אלו אשר רצון לגילוי עצמם ורצון הדרך לבטא. 


ומתוך הכך אותה שליחה תהווה בהם יכולת הקבלה, כאשר והיא יצרה התפתחותה ותבורך באותם הכוונות אשר תניע באחרים. בתהליך אשר לה חברה מתוך מודעות רוח ורצון לשרת אשר בא בו אגו של מהות האור, הותר לה לבטא עצמה בשלמות דרך אשר בה חברה לך והניעה רצון זה בך לתגמלך על אותן אלו איכויות אשר עברו דרכך גם אליה. 


ומתוך הכך היינו אומרים כי אין בה את האגו אשר האדרת העצמי, אלא מצורך לה לבטא שליחות מוארת. ואנו האלוהים אשר עמכם משלחים בכם יכולת והכרה זו גם באותו "אתר" אשר לך לבוא בו ולבטא את אותה אחת לפרסם. 


וחיבורה למהות, ואשר אותו כותר אשר תתני לה יהווה שלמות אשר יקרא בו: "שליחות מתוך שמחה". ובו יבואו אותם אלו "שירים" והבנות להם מצורך אותם הקוראים להכיל ויתברכו לאדוני". תודה לכם.


ואתם הקוראים הכירו את שירי סלע וקבלו את "הקובץ בחרוזים" אשר כתבה להנאתכם, בשמחה עשו בו שימוש מתוך המואר.

כל הזכויות שמורות © ללילה ברזסקי


שלום, לקורא, למנחה ולתלמיד

שמי שירי סלע. אישה המנהלת אורח חיים שגרתי ונורמטיבי. מי שיסקור את חיי מהצד יראה שסך הכול דברים הגיעו אלי בקלות: גדלתי במשפחה חמה, בריאות טובה שלי ושל משפחתי, בלימודים לא נאלצתי להשקיע יותר מדי, הקריירה שלי רדפה אותי ולא אני אותה, ויש לי בן זוג מקסים שהוא אהבת חיי. לו הייתם שואלים אותי, לא הייתי מתארת כך את חיי. 


הייתי מספרת לכם שהחיים מלאים סבל וקושי. ניסיתי להתגבר

על הקושי באמצעות: מספר סדנאות מודעות בהן השתתפתי, מדיטציה, ספרים. את כל הנאמר שם תפסתי ברמה השכלית הקוגניטיבית. ידעתי לדקלם בעל פה את כל התיאוריות. אבל למעשה, בזמן אמת, בחיי היומיום תגובותיי לאירועים שונים נבעו מדפוסים ישנים, ולא הצלחתי ליישם את מה שלמדתי. 


היום אני יודעת לספר שפעלתי מתוך אגו, מתוך פחד ומתוך כל אותם דפוסים המתוארים בשירים. רק שבזמנו לא ידעתי לזהות אותם דפוסים, וכלל לא עלה בדעתי שגם ניתן לפעול אחרת. תפיסת עולמי הייתה שבעולמנו קיים רק החומר. למעשה, קיים רק מה שנתפס בעזרת חמשת חושינו, ומעבר לזה כלום. 


לא האמנתי בקיומה של נשמה, בטח ובטח שלא האמנתי בקיומם של ישויות שאינן אנושיות. חייתי בחושך. האור נדלק ביום בו עברתי לראשונה את סף דלתה של לילה. האירועים המקדימים, שהובילו אותי אליה, היו פטירתה של סבתי האהובה. לאחר מותה התחלתי לחוש תחושות מוזרות כאילו היא איתי, כביכול מנסה לדבר איתי. במקביל חוויתי צירופי מקרים מוזרים בזה אחר זה. 


דברים שההיגיון לא מסוגל להסבירם. התחלתי לחשוב שאולי באמת יש דברים מעבר, ואני כאנוש מוגבלת בתפיסתם. החלטתי לחקור את העניין וכך הגעתי ללילה. שלא לשמה, באתי לשמה. 


במפגשנו הראשון היא דיברה על דברים שהיו סתומים בעיני: 

נשמה, תהליך, מרכזי אנרגיה, הדרכה, התמרה ועוד כהנה וכהנה מושגים. המצחיק הוא, כשהיא שאלה אותי אם יש לי שאלות, מרוב שלא הבנתי דבר וחצי דבר, לא ידעתי מה לשאול. עם זאת, ליוותה אותי ההרגשה שהגעתי הביתה.

הגעתי למקום הנכון בו אגלה את האמת. כך התחלתי ללמוד אצל לילה.


בשיעורים הראשונים הרגשתי מאד מוזר. לא הצלחתי להתחבר. אבל עדיין משהו לא ברור משך אותי להמשיך להגיע. אי שם בתוכי ידעתי שהגעתי לאמת. 


במקביל, בחיי היומיום נקרו בדרכי אירועים שדרכם למדתי את השיעור. למשל: היו לי מפגשים מאד לא נעימים עם האגו שלי. פתאום ראיתי שהוא קיים. ראיתי כיצד הוא מנהל אותי. זכור לי במיוחד היום למחרת השיעור של "פיגוג הפחד".


נאלצתי לנהוג לבדי למקום מרוחק ולא מוכר כלל. בדרך כלל בנסיעות מסוג זה הפחד היה מלווה אותי. בנסיעה הזו שרה עלי ביטחון. ידעתי בוודאות שאגיע ליעד בשלום, ואכן כך היה. ואפילו נהניתי מהנסיעה. כך החלו חיי להשתנות. 


בעזרת התדרים והטמעת החומר הנלמד, ברמת הד.נ.א, שימוש בכלים שניתנו במהלך השיעורים, והחיבור לנשמה התחלתי: לפתח דפוסים חדשים, לשנות את תפיסת עולמי, ואת הצורה בה אני מגיבה לאירועים. סביבי לא השתנה דבר. מה שהשתנה היא האופן בו אני חושבת. היכולת שפיתחתי לנתב את מחשבתי בצורה כזו שאחווה קלות ושמחה. עברתי שינוי פנימי מאד עמוק. 


למדתי לחיות מתוך הקלות. במקביל, פתחתי והרחבתי את צינור התקשור שלי. התחלתי לקבל מסרים עבורי ועבור אחרים. הרגשתי שבכל דבר שאני עושה, ההדרכה מלווה אותי ולא נותנת לי לסטות מהדרך. גם כשהחיים זימנו לי אירועים שבדרך כלל נחווים כקושי, הצלחתי להכיל אותם ולהפיק מהם את הטוב. אירועים אלו היוו עבורי הוכחה עד כמה השתניתי. 


היום, כארבע שנים לאחר מפגשי הראשון עם לילה, והשיעור הראשון בו השתתפתי, קיבלתי מסר מ"אנו האלוהים" שעלי לסכם בצורה של שירים את 37 השיעורים שהורידו ללילה בתיקשור. הנחו אותי לשמור על כך בסוד עד אשר אסיים. עצם כתיבת השירים הסבה לי הנאה מרובה. 


כלל לא חשבתי ששירים אלו יהפכו יום אחד לנחלת הכלל. מספר ימים לפני יום כיפור, כאשר נותרו לי שיעורים ספורים לסיום, קיבלתי מהם מסר שאסיים את המלאכה עד ליום כיפור. הם הוסיפו שיום כיפור מסמל עבורנו יום של חתימת גורלות, וכתיבת השירים מהווה עבורי שינוי גדול ותחילתה של דרך חדשה. 


עד ליום כיפור סיימתי לכתוב

את שיעור 36. חשבתי שבזה סיימתי וכנראה שאין צורך לכתוב שיר לשיעור 37 כיוון שהוא מהווה "מפתח וחניכה". בשמחת תורה קיבלתי הנחיה לחרוז גם את שיעור 37, וכך היה. שמחת תורה, היום בו מסיימים לקרוא את התורה, היה היום בו סיימתי לכתוב שירים בחרוזים לכל 37 השיעורים. 


את השירים הגשתי ללילה, והיא קיבלה מסר לפרסמם באתר שלה. שירים אלו משקפים את כל השינויים שעברתי. את הדפוסים הישנים לעומת החדשים. את סיפורי זה אני מביאה עבורכם. אם אני הצלחתי לעבור תהליך משנה חיים ומעצים, כל אחד יכול. 


אני מזמינה את כל מי שרוצה לפנות אלי בכל נושא הקשור למיידעים ולתהליך שעברתי, ליצור קשר במייל: shirior22@gmail.com מאחלת לכולנו חיים מלאי חוויות מרגשות ומעצימות, ושמכל לימון נדע להכין לימונדה. שלכם, שירי סלע


"חיבור למודעות על" – "קובץ בחרוזים" חובר ע"י שירי סלע מבוסס על 37 המיידעים שירדו מ-"אנו האלוהים" באמצעות לילה ברזסקי


מפגש – מבוא לכל דבר קיים תדר לי, לך ולכל היתר את אותם תדרים לנו האנושות יש אפשרות לקלוט גם אם לא באותן צורות שעד היום לנו היו מוכרות.

קיים תדר מיוחד של "קבוצת ישויות על"

שבעזרתו הקלות תכנס לחיינו בכל שעל אותה קלות שלנו נדרשת לחיים בהולמות דרך חיבור לנשמתנו ושינוי המציאות.

כל אחד את התדר לקלוט, יכול גם קטן וגם גדול אין צורך בידע קודם או בתעודה עלינו רק להתחיל בעבודה.

כל שעלינו לעשות הוא לרצות לקבל את מה שלהם יש להעביר לנו בנקל את התדר דרך הכתר שלנו נקלוט ואותו נפזר בשאר המקומות.

והם בנדיבות רבה אותנו יתגמלו בתדרים, פתיחת חסימות וחוויות שאותנו יעלו

לאחר שנקבל את כל התדרים נוכל אותם להעביר גם לאחרים.

כל שאותם נשאל, לנו יענו בחפץ לב שמחה ואהבה, בתשובתם תמיד תשתלב

חיינו ישתנו מהקצה אל הקצה בכל תחום בו רק נרצה איך זה יקרה, אתם שואלים? חכו לקבלת כל שלושים ושבעת התדרים.

כל תדר מידע עמוק בחובו מכיל שיחדור אלינו ואותנו יוביל לחיים בהם הקלות שורה ויכולת להשיג כל מטרה.

אז בואו אלינו חיברו את עצמכם אל נא עיצרו פיתחו את הכתר להכלה ואנו נשלח אליכם את התורה כולה.

אם אינכם מאמינים, אל דאגה יקרו בדרככם אירועים שישמשו כהוכחה אז שבו בנח וקחו נשימה ואנו נתחיל בחוויה הקסומה.

חיבור ל-"אני הפנימי"

לכל אדם קיים "קול פנימי" אותו נוהגים לכנות "אני" "קול" אחד יחיד ומיוחד השונה מאחד לאחד.

אותו "קול פנימי" אותנו נועד להנחות לכוון אותנו לחוויות קסומות ומשמחות על מנת שלא נחווה צער וייסורים ורק קלות תיכנס אלינו לחיים.

אותו "קול פנימי" איתנו מגיע ממרומי מרומים אפילו מעל הרקיע

מאותו מקום שם מקורנו שם בעצם כולנו נבראנו.

אך לצערנו הרב אותו "קול" אינו נשמע כיוון שבמהלך חיינו למדנו להתעלם שלא במודע אותו "קול" במודעות שלנו נמצא אך אליו איננו מגיעים כי הקמנו מחיצה. אותה מחיצה מהווה חסימה שאת הקול משקיטה ואף מעלימה.

ואז מה שקורה

וזה לא במקרה שחיינו נראים לנו קשים מנשוא ואת הכול אנו מתחילים לשנוא.

ואז ייסורים מלווים אותנו ביום יום עונג הוא דבר שנראה לנו כחלום אך לא זו הייתה כוונת הבריאה שאותנו כגוף פיזי יצרה.

הגענו לכאן לחוות חוויות על מנת לעלות בכל המדרגות לכל זה יש מטרה שנשמתנו תתפתח מתוך הארה.

במקום זה את האגו פיתחנו ובמקום לעצמנו, לאחרים הקשבנו לא ראינו את הדרך הנכונה ואת הקלות השארנו מחוץ לתמונה.

כדי להכניס את הקלות בחזרה לחיינו כל שעלינו לעשות הוא ללמוד להקשיב לעצמנו להתחבר לאותו "קול פנימי" ולמצוא את מה שאנו מכנים "אני".

לאחר שנלמד לאותו "קול" להקשיב ולהיות נאמנים לעצמנו, את הקלות נשיב חיינו יהפכו לחוויה מדהימה מלאת אושר ומקסימה.

חיבור לרגש גבוה

בתוך ליבנו קיימת אהבה שעליה להוביל את המחשבה ואז רגש גבוה בנו נוצר שעבורנו מהווה אוצר.

את אותו הרגש ניתן לשלוח דרך המחשבה גם לעצמנו וגם לכל הסביבה קונוס ירוק היוצא מהלב ושולח תדר חם ואוהב.

מי שאת הקונוס יקבל הרגש הגבוה אצלו יצוף בנקל ומי שאת הקונוס ישלח יתמלא אף הוא ברגש המבורך.

קרן כוח לריפוי ויצירה

כולנו נולדנו עם כוח ריפוי חזק לעצמנו, משפחתנו ולכל נזקק הריפוי אף הוא תדר הנשלח מהבריאה לכל עבר.

כיוון שאנו את עצמנו חסמנו נתנו לאגו להוביל אותנו הסתרנו מעצמנו את אלו היכולות ונתנו לקושי עלינו לשלוט.

כיוון שכך במחשבותינו פגמנו ואת יכולת הריפוי הדחקנו את הריפוי נזמן דרך המחשבה כשאנו ברגש גבוה מחוברים לאהבה.

ומשם לזמן קרן שמקורה בבריאה ועליה לשגר מחשבה נכונה על המחשבה להיות טהורה ולהכיל רק כוונה של עזרה.

עלינו לזכור שהקרן לא שלנו ולכן אין בה להאדיר אותנו הקרן לא מאיתנו נוצרה אלא מגיעה ישירות מהבריאה.

לכן אל לנו לקחת עליה בעלות אלא דרכה לשלוח לכל אחד קלות דרך הקלות כל ברייה את חוויותיה תחווה בהולמות ותעביר את חייה בשמחה, אהבה ובמוארות.

כוח פנימי ויכולת שינוי

בתוכי קיים כוח שכרגע נסתר כדי לבטא אותו, עלי להתחיל לפרוט על מיתר כזה שאת הרגש ירטיט ויעלה אותי מעלה מהתחתית.

על מנת להוציא את הכוח כלפי חוץ ובעזרתו לגרום לשינוי הנחוץ אפשר תחילה לעזור למשפחה אליהם אנו כבר חשים אהבה.

מחשבות של ריפוי ועזרה לשגר אליהם על מנת להכניס את הקלות לחייהם מחשבות אלו יעזרו גם לי כיוון שלרגש גבוה יעלו אותי.

ואחרי שאשלח למשפחה יומיום בהתמדה מחשבה שמקורה בכוונה טהורה מחשבות על ריפוי, עזרה והעלאת מודעות ולהוסיף עליהן סבלנות וסובלנות.

יש לזכור כי תהליך צורך זמן ולכן תוצאות תגענה לאיטן לא תמיד נראה שינוי באופן מיידי עלינו להמשיך בטיפול תמידי.

אחרי שבמשפחה נטפל בהולמות ונפתח מחשבה שיוצרת שלמות נוכל את המחשבות לשלוח לכל מי שבהן חפץ

על מנת שאת חייו יוכל לשפץ ויוכל אף הוא לחיות את חייו מתוך הקלות ולהבין שכל דבר צריך להיעשות בהולמות.

יציאה משעבוד וויתור על קושי

כאשר קורה לנו משהו לא נעים "מכת מצרים" את זה אנו מכנים וכך אנו חוזרים אחורה בזמן לתקופה בה היינו עבדים מן המניין.

חיי שיעבוד ,קושי ותלאות רבות חשבנו שכך זה צריך להיות חשבנו שהחיים הם עבדות מתמשכת יש שולט ויש נשלט ועבודה מפרכת.

לרגע לא חשבנו שעלינו לעצור להתבונן במציאות, ולנסות לשינוי לחבור במקום לקבל זאת כגזירה משמים ואת דרגת הקושי לחוות כפל כפליים.

את השיעור עלינו ללמוד ורק לשם כך לעבוד כך נלך ונתפתח מקושי לקלות ולחרות נצא מתוך העבדות.

"מכת מצריים" היא בעצם תזכורת להפסיק כל הזמן להעביר ביקורת ובמקום לבכות את גורלי המר ולהרגיש עצמי חי בניכר אפשר לראות בזה הזדמנות ליצור שינוי שיביא קלות.

במקום "מכה" אמור מעתה: "קיבלתי שיעור ולמידה על הטעות שעשיתי לא אחזור ובפעם הבאה אחבור לאור" כך שמעתה, אם יקרה משהו לא כל כך נעים אנחנו דרך מחשבתנו נעשה ממנו מטעמים.

יכולת מבט על להתמרה וחירות

קורה שלפעמים אנו בקושי נתקלים ולא מזהים שאותו קושי נוצר מבפנים כיוון שסביבנו הרבה ייסורים נוטים לחשוב שכך צריכים להראות החיים. לכן אנו מקבלים את הקושי כעובדה ולא יודעים שיש דרך לבצע פריצה.

ישנה דרך שונה על המציאות להסתכל דרך "מודעות על" שתפקידה להקל מדובר בראייה נשמתית ממקום מאד גבוה שם רואים עצמנו ומעשינו כמו בסרט קולנוע.

פתאום מתבהרים לנו דברים פתאום רואים איפה אנו טועים איפה פגמנו וגם מה עשינו נכון וכך מקבלים הבנה ופתרון.

אחרי שנבין זאת לעומק העניין כל פעם שניתקל בקושי, אפילו קטן ניזכר שאפשר לשנות את החיים אם רק נעצור ונבחן את הדברים.

על ידי התבוננות על עצמנו "ממבט על" מנקודת מבט שלא מן המקובל וכך נבין מה עשינו לא נכון ולתקן דרכינו, נקבל מתכון.

כפי שאמרנו שוב ושוב בעבר כל קושי הוא שיעור שאינו מיותר אם נשכיל את השיעור ללמוד חיינו יהפכו לקלים עד מאד.

תדר השמחה

כאשר הגחנו לאוויר העולם סביבנו שמחה רבה נמלאו כולם את אותה שמחה קלטנו ואת החיים אהבנו

אך במשך הזמן בערך כשהתחלנו ללכת לגן התחלנו לחוות תחושות חדשות כאלו שמשמחה הן די שונות.

פתאום קצת קשה ופתאום לא נקבל כל מה שנרצה כאן יש מכשול ושם אתגר קרה שלא הצלחנו, או איבדנו משהו יקר.

ואז עצב אותנו התחיל למלא ולשלוט ואת השמחה דחק עד שכמעט לא הצליחה לעלות ככל שחלפו השנים האירועים הפכו יותר קשים.

העצב שבנו התגבר ואנו מולו החלטנו לוותר ככל שהעצב הלך והתגבר גופינו נעשה חולה יותר גם בנפשנו זה חלחל לחיים כאלה אף אחד לא ייחל.

כדי לשנות את המצב עלינו לזכור בקיומה של השמחה, ועכשיו לכל חוויה אפשר להגיב או בשמחה או בעצב מעיב. הכול תלוי בהחלטה מהעצב להיפטר מתוך ההבנה שלהתעלות אינו עוזר.

ואחרי שאותו מאיתנו נוציא ולא נפנים נכניס את השמחה לכל החללים הריקים אותה שמחה היא אינסופית ואינה מתכלה לכן אפשר לחלוק אותה עם כל הסביבה.

אהבה ללא תנאי

אהבה היא כוח כל יכול מניעה אותנו לבצע הכול

ללא אהבה לא נפעל נכון לחיים קלים היא מרכיב חשוב במתכון

עלינו תמיד לזכור דבר חשוב שאנו אהובים על ידי הבריאה, במיוחד כשעצוב אז אם הבריאה אותנו אוהבת בלי סוף מי אנחנו שלא נסכים איתה אותנו לאהוב וכך נפתח אהבה עצמית לא מתוך אגו אלא מתוך תגלית.

לכל אשר נפנה ובכל אשר נבחר עדיין אהובים אנחנו, בלי קשר לדבר הגענו לכאן להתנסות ולחוות ולכן לאהוב עצמנו זו אחת המצוות.

כאשר את יומנו תלווה האהבה הקלות תשרה בכל חוויה שכן אם לא נפתח אהבה עצמית קושי וחולי יהפכו לחוויה ממשית.

אז נא לזכור תמיד וליישם זאת גם בעתיד אנחנו יצירי הבריאה ועל ידה אהובים לכן אהבה וקלות אלינו תמיד חוברים.

פיגוג הפחד

פחד פירושו חוסר אמונה הוא אף יוצר בנו שנאה מכניס את הקושי לחיינו ומונע לבצע את המוטל עלינו

כשהפחד קיים אז החופש נעלם הוא גורם לנו לחוש חסומים אנחנו לפחד נהיים עבדים.

את הפחד אפשר לפוגג ובכך את חיינו לשדרג

בכך שניקח אחריות ואת רצוננו נממש ללא לאות.

כשאת הפחד ננצח אז אמונה בכחותנו נפתח ונעבור את האתגר בשלווה ונחדיר לחיינו את האהבה.

קוד השם ועוצמתו

ירדתי לעולם עם רשימה רשימה שעלי להגשימה על מנת להתקדם בכיוון הנכון ולהגיע לשלמות החוויה בגאון

אותה רשימה מעיני עלומה היא לא כתובה במקום שניתן לקראה לכן על מנת שאליה אתחבר ניתן לי שם שאותי אליה יקשר.

השם שניתן לי בלידתי הוא הקוד לרשימה ולנשמתי כאשר את שמי שוב ושוב אשמע אותה רשימה תתחיל לחשוף את עצמה.

לכן את השם אין לשבש יש לבטא אותו כמתבקש לא בשם חיבה ולא בכינוי חמוד אחרת פוגמים בשלמות "הקוד" וביעוד.

דימוי עצמי

אומרים שיופי הוא בעיני המתבונן לכן על גופי אפסיק להתלונן קיבלתי גוף שהוא מושלם עבורי ועלי לקבל עצמי בדיוק כפי שאני.

אם אתרכז במה שחסר ועל מה שיש כל הזמן אקטר

אז את מה שיפה אחסום לעולם והאור הפנימי שלי יוסתר מכולם.

אני מושלם כך כפי שאני גם החיצוני וגם הפנימי אז במקום כל הזמן להסתיר את עצמי עלי להפיץ את אורי מסביבי.

חיבור לשפע

השפע בעולמנו הוא אינסופי יש ממנו מספיק גם לך וגם לי אמנם נראה שלאחד יותר ולאחר פחות אך שניהם רוצים מהשפע עוד ועוד

כיוון שהכול בעצם שייך לבריאה יש לשנות את : "זה שלי וזה שלך" ממה שברשותי, גם האחר יכול ליהנות מה שבעיני מאוס, בשבילו מותרות.

אז אם אנו על עצמנו רואים את הרדיפה להשיג דברים חדשים משהו כאן לא מסתדר הנכון אלינו לא חובר.

התשובה לכך פשוטה דין זהב כדין פרוטה אם את האגו נקטין ונשתדל לנסות להבין

נראה שיש לנו שפע רב וכל שברשותנו הוא זהב ואין הנאה גדולה יותר מלחלוק שפע זה עם האחר

אותו בשמחתנו נשתף וגם הוא יחווה את הכיף רק יש לזכור זאת תמיד

גם עכשיו וגם בעתיד:

החלוקה עם הזולת היא מתוך הבנה שכולנו שווים בעיני הבריאה עצם הנתינה אינה מתוך התנשאות מה שחשוב זו האיכות ולא הכמות.

אני נותן על מנת לשמח ולא על מנת את גאוותי לפתח מה שיש לי ניתן על ידי הבריאה ולא כי אני יותר טוב ממך. כאשר את זאת נדע ליישם השפע יחבור בנו להרגשת השלם.

האגו כשרת

האגו שלי אותי משרת האם לקחת או האם לתת? האגו שלי עלי שולט בלי שאשים לב הוא אותי מנווט.

כאשר אני משיג דבר מה האגו גורם לי התרגשות עצומה אני מרגיש שאני עליון ואת הישגיי מציג בגאון.

אגו הוא טוב, כך לימדוני לחשוב ויש לטפח אותו הלוך ושוב אז אם אני כל כך מוצלח למה עדיין קשה לי כל כך?...

התשובה היא ברורה: אני מוסט מהמטרה האגו ששולט בי את האור לי מסתיר וגורם לי את עצמי להאדיר.

האגו גורם לי לפעול מתוך הניסיון להרשים את הכול ואז אני קשוב אליו ולא אל ה"קול הפנימי" שיודע להנחות אותי לכוון האמיתי.

כאשר את האגו אדע לנטרל אוכל לראות כיצד עלי הוא פועל ואז אלמד להקשיב ל"קולי הפנימי" ולנתב את האגו שישרת לא רק אותי.

כאשר אבין שאני יציר הבריאה וכל הישגיי ניתנו לי ממנה במתנה אדע לחלוק עם הכלל וכך אפסיק להיות אומלל.

יש לזכור בכל עשייה את האגו לנתב לכיוון הנתינה חלילה לא מתוך הרגשת עליונות אלא מתוך הבנה שבבריאה לכולנו יש שותפות.

ביטחון – עוצמה פנימית

כאשר ירדנו לצורך החוויה ידענו שאנו מוגנים בבריאה התכוונו את חיינו לחוות בביטחון ומתוך כך לנוע לכיוון הנכון.

אבל אט, אט קרה משהו אחר מעצמנו התחלנו להסתתר נזכרנו בכל הידע שצברנו ולמסקנות מוטעות הגענו.

חשבנו שאנחנו יודעים את הכול רק על סמך חוויות האתמול כך נותרנו תקועים בעבר כי חשבנו ש-הכול כבר לנו מוכר.

גם כשהצצנו לכיוון האחרים ראינו שהם לנו דומים ובכלל בלי לחוות בעצמנו הסתמכנו על החוויות של סביבתנו. שכחנו לצורך מה ירדנו ולאן פנינו והתחלנו לאבד ביטחון בכל הקורה לנו וסביבנו.

אבל בצורה כזו מאד קשה לחיות עלינו להחזיר לעצמנו את הביטחון ואת התקוות עלינו לזכור שאת החוויות הפוקדות אותנו בחרה נשמתנו לפני שלכאן ירדנו.

יש להיזכר שכל הפוקד אותנו הוא לצורך ולבטוח בבריאה שמלווה אותנו לכל האורך כל הקורה לנו הוא לטובה שיביאנו בסופו של דבר אל השלווה.

בחירה כאתגר

אני הנשמה הנצחית הזכה שלך כאנוש הנני זקוקה חברתי אליך, אל גופך על מנת לחוות את החיים מתוך שמחה.

ירדתי אליך עם רשימת חוויות שעלי לעבור על מנת ברמה לעלות אך אתה האדם לא מבין ולא מפנים את המשמעות של לחוות את החיים

אתה רואה עצמך כקורבן ולבצע שינוי אינך מוכן לו רק תפתח מודעות תבין כיצד לחוות את החיים בהולמות.

לך ניתנה זכות של בחירה אתה יכול לחוות בטוב או לחוות ברע הכול תלוי בך בכוח מחשבתך.

אותה רשימה לך לא גלויה אך בקלות ניתן לדעת האם אתה בדרך להגשמתה ברגע שבחרת לא נכון תחשוב שפגשת באסון.

ואם בנכון תבחר בסיום התהליך תותמר

כך שיש סימנים בדרך כל הזמן צריך רק לדעת לשים לב ולזהותם.

כי אם את השיעור לא נבין ולא נלמד הקושי עליו דובר ילווה אותנו לעד על מנת לפתח את הכישרון ולדעת כיצד לבחור נכון עלינו להכיל מספר דברים שבעזרתם נחווה בקלות את החיים:

רצון לחוות את החוויות מתוך הנכון לקבל מה שקורה לנו כצבירת ניסיון. שמחה על מנת למשוך את האור ולפתוח מחשבתנו ללמידה ושינוי נאור. אחריות ללמוד את השיעור ולקבל הארה ויוזמה פנימית שלנו לשאוף להתמרה.

דין ודיוק

הגענו לעולם לחוות וללמוד אך בעיננו עושים אנו טעויות ואז את עצמנו דנים ואת מעשינו שופטים.

ולא רק כלפינו יוצרים את הדין אלא גם כלפי אחרים שבעינינו שוגים כל הזמן את המעשים מנתחים ומלשפוט כל דבר איננו נחים.

זה מעייף ,זה מדכא וחולי בגופינו אז מכה ואז גם את החולי אנו שופטים ועל עצמנו יותר כועסים.

במקום מחשבות של דין לבטא יש להבין את מהות המעשה ש-הכול בחיים מדויק ומטרתי ומה שקרה בא ללמד ולהתמיר אותי.

אם על מעשינו נסתכל בצורה שונה מהם נבין ונלמד את הדרך הנכונה את הדיוק לחיינו נכניס וכך את הקושי בקלות נביס.

אמונה מחזקת

כשהנשמה לגוף יורדת עם תדר של אמונה עובדת תדר שמניע והוא נובע מתוך טוהר על מנת שאת חיינו נבטא מתוך המואר.

אך מה שבעצם קרה כל אנוש פיתח אמונה שונה בבריאה יש אף כאלו שכלל אינם מאמינים ואת עצמם אינם מתמירים.

כך נוצרו גוונים שונים שאת האנושות מפלגים זו אינה הייתה כוונת הבריאה שרצתה שתהיה בינינו אחדות מתוך אמונה זהה.

עלינו לחבור לתדר האמונה כולנו נוצרנו מתוך השכינה הבורא אותנו אוהב ורוצה למנוע מאיתנו כאב.

האהבה שלו אלינו היא שלמה אינה תלויה בדבר רק באמונה שהוא עבורנו רוצה רק טוב ואותנו לעולם לא יפסיק לאהוב.

כבוד מתגמל

הכול התחיל מאותה נקודה הדומם, החי גם אני ואתה כולנו נוצרנו על ידי הבריאה מתוך שלמות ואהבה.

כאשר אנו מזלזלים בכל דבר שקיים בחיים בעצמנו, בזולת ואפילו בסביבה אנו בעצם מזלזלים במלאכת הבריאה.

הזלזול יצר פגם והקטנה בכוח האלוהי, באהבה ונתינה במקום זאת יש לרכוש כבוד לכל מה שבדרכינו יעמוד.

כל מה שאנו רואים סביבנו עלינו לכבד מתוך כבוד לבוראינו ובמיוחד את גופי עלי לכבד על מנת שבהולמות אותי ישרת.

כולנו אחד, כולנו שלם גם החי, גם הצומח וגם הדומם כל דבר נועד לשרת ולהתמיר וכשנכיר בזאת, לכולם כבוד נוקיר.

אחדות פנימית

אחדות זה ההפך מפיזור באחדות הדברים נראים יותר ברור.

אחדות עם "האני הפנימי" ועם הבורא יעצימו אותנו ואת התהליך בצלילות נראה.

אחדות תיתן לנו שקט נפשי והבנה אמיתית, יציאה לחופשי.

את תדר האחדות ניתן לשלוח לכל העם לחזק אותו ולהביא שלמות ושלום בין כולם.

וגם לכל אחד שזקוק לאחדות עם עצמו ועם אחר נוכל לשלוח להם ואת הסלידה לבער.

סיום והתחלה

לכל תהליך התחלה וסוף הסיום תמיד יגיע לבסוף

לסיום התהליך מטרה ברורה הוא נועד ליצור בנו התמרה.

בסוף התהליך עלינו לבחון את הדרך את שעשינו ועברנו ולתת לזה ערך בסוף כל תהליך יש שיעור שעלינו ללמוד אחרת כל הזמן במקום נעמוד.

מכאן שסוף אינו דבר עצוב לזכור זאת זה מאד חשוב סוף פירושו התחלה חדשה אך רק בתנאי שנפרד מהחוויה שהסתיימה.

עלינו ללמוד לשחרר ולצעוד קדימה ולא להיתקע ולהתכנס פנימה מלאי עוצמה לקראת העתיד לבוא בידיעה שגם התהליך החדש יום אחד לקיצו יבוא.

צינור תיקשור עם ההדרכה

את דרכי לעולם איני עושה לבד אלא תמיד בליווי של מדריך מיוחד מרגע הלידה עד לרגע המיתה איתי הם תמיד בלי הפסקה

אותה הדרכה היא ישות גבוהה בעלת מבט על ויכולת התמרה כיוון שאינה בעלת חמשת חושים יש בינינו "צינור" מיוחד להעברת מסרים.

על מנת שאיתה אוכל לתקשר עלי לשמור על "הצינור" נקי וכשר אם היגיון ואגו עלי ישלטו והאמונה תתערפל "הצינור" ייחסם ומסרים מוטעים לא הולמים, אקבל

לשם כך עלי לשמור על מחשבה טהורה ולהיות ברגש גבוה ומואר ובאמונה ברורה ואז את שאלתי לגלגל במחשבה וההדרכה תשובה מדויקת תשלח בחזרה

כך אוכל לקבל מסרים ותובנות שינחו אותי לנהוג בצורות נכונות ואת החוויות לעבור בקלות ללמוד את השיעור ביתר פשטות.

גמישות

במהלך החיים יצרנו מעצורים שאותנו כלל אינם מתמירים למדנו לומר "לא מוכן", "לא יכול" וכך מנענו מעצמנו ליהנות מכל המכלול.

יצרנו קיבוע שלא הוביל להתפתחות וכך לא השגנו עוד איכות הגמישות נועדה את כל זה למנוע היא יוצרת בנו סבלנות ומרגוע.

אנו נפתחים לכיוונים חדשים ש-לנו נותנים הזדמנויות וריגושים וכך בעזרת אותה גמישות אנו מתפתחים ומצליחים לצבור יותר חוויות במהלך החיים.

הישגיות

יש לנו יכולת לה איננו מודעים להשיג את הנדרש לנו באמצעים קלים כל שעלינו לעשות הוא למשוך במחשבה את ההישגים אליהם נרצה להגיע, ושיהיו לטובה.

ההישג אותו עלינו לבקש הואדרךחיבורלרוחולאחיבורל"ֶקש". נביא כאן דוגמא על מנת להבהיר את הרעיון שברצוננו להעביר:

חיבור להדרכה הוא הישג מבורך

שיביא אותנו לפעול כאדם מודרך השפעה של טיפולים לעצמנו ולאחר נחשב אף הוא להישג רוחני גבוה ביותר.

ראיית על, מדרגה גבוהה הם הישגים נכבדים וחשובים כמטרה. תדר הישגיות מכיל את כל הניתן עד כה אך רק מכילי תדרים קודמים יכולים להפעילו.

עם זאת, את הישגינו אלו אל לנו לשמור לעצמנו עלינו לשתף את כל הסביבה שיתלהבו איתנו, שתידלק בם להבה.

וכך גם הם יבקשו לעצמם את אותם הישגים להביא לעולם וכך עוד ועוד אנשים סביבנו יותמרו וישתתפו איתנו בחוויותינו.

מחשבה מוארת

כל עשייה מתחילה במחשבה כאשר המחשבה הולמת, העשייה ברוכה מכאן שמחשבה שהינה מוארת יוצרת היא עשייה הולמת.

לכן את המחשבה יש לנתב דרך האור היא משפיעה עלינו ועל סביבתנו לאמור מחשבה מוארת אותנו תתמיר ועל הסביבה תשפיע למכביר.

ניתן אף להביא דוגמא פשוטה כאשר אנו מבטאים ברכה אם היא נאמרת ללא כוונה אין לה ולו השפעה קטנטנה.

אך אם אנו מברכים במחשבה טהורה היא תגיע למימד גבוה ותיצור את הברכה וכך "חג שמח" אכן יוצר תדר שמחה או "בוקר טוב" ליום שמתחיל בחדווה.

פתיחות

כאשר אנו חווים קושי או איזשהו חולי שחוזר על עצמו כמו עובר ושב ומה שאנו עושים לא משפר את המצב,

זה סימן שאנחנו תקועים עם דפוסים ומחשבות קדומים אנחנו כלל לא מנסים לראות אחרת את הדברים.

את הקיבעון קשה לזהות ואף יותר מזה אותו לשנות לשם כך אנו זקוקים לפתיחות פתיחות במחשבה, ברגש ובהתנהגות.

הפתיחות חסימות בנו תשחרר ותיתן לאור לזרום בתוכנו ולטהר כשיש בנו אור אנו פתוחים להכלה ורואים כיצד להביא לעצמנו הקלה.

האור אותנו ירפא מכל הבחינות גם את הגוף וגם את המחשבות את הדברים נראה ב"אור שונה"

נזהה את הלא הנכון והמוטעה. וכך נדע את דרכינו לתקן ולהביא קלות ובריאות לחיינו בהקדם.

וכאשר נהיה פתוחים להכלה גם מסרים מההדרכה יבואו על נקלה מסרים עבורנו ועבור אחרים שיתנו לנו פתרונות והנחיות לדרכי החיים.

תדר הבינה

גופינו הפיזי מורכב מתאים שמתחברים יחדיו ויוצרים איברים לכל איבר קיימת מהות שאת הגוף משרת בשלמות.

בכל תא קיים תדר של בינה המכיל את חוכמת הבריאה כל תא את תפקידו לבצע יודע ללא כאב וכשזה מסתיים את הגוף הוא עוזב.

במקומו תא אחר נוצר לשרת את אותו האיבר מכאן שלגופינו חוכמה רבה את עצמו יודע לרפא בעזרת הבינה.

כאשר אנו נתקלים בחולי או קושי בגוף מגלים כל שעלינו הוא לתת הכרה באותה הבינה שתתקן מה שנפגע.

הגוף בעזרת הבינה מתפקד כך שאין צורך כל תא חדש ללמד. זה כל כך ברור וכל כך פשוט את גופינו לרפא ולתחזק בקלות.

השתוקקות – כמיהה

השתוקקות מניעה אותנו לרצות דברים ודרך הרצון אנחנו אותם משיגים על ההשתוקקות להיות נכונה ולשרת אותנו בצורה נאמנה.

על מנת להתמיר עצמנו ולהתפתח ואת החוויה לעבור בלב שמח עלינו להשתוקק אך ורק לזה הדבר לנתב את עצמנו והסביבה מתוך המואר.

השתוקקות היא כעוגן למטפס ההרים שאותו שולח ואליו את עצמו מרים עבורנו העוגן זה האור שעלינו לשלוח ואליו לחתור.

שלמות – חווית הרשימה

בכל גלגול התחברנו לגוף אנושי על מנת שדרכו נחווה ללא קושי כדי שנשמתנו תתפתח ותתוקן אנו פוגשים בחוויות מסוג מגוון

מכל חוויה עלינו ללמוד וכך עצמנו להתמיר ולעלות אם את השיעור לא נלמד החוויה תחזור יותר מפעם אחת.

החוויות שעלינו לעבור מכונות "רשימה" היא יורדת איתנו לגוף וצרובה בנשמה אך בפועל מה שקורה כל אחד נולד להורה,

אותו הורה ושאר סביבתנו אותנו מסיטים מרשימתנו הם בעצם מכוונים את מחשבתנו וזה משפיע גם על מעשינו.

ואז אנו כביכול מתוכנתים להקשיב וללמוד מכל האחרים וכך את הרשימה איננו מגשימים יוצרים פגם ולשלמות איננו מגיעים.

כבר אמרנו שיש לנו "אני פנימי" שיודע היטב מה הכי נכון עבורי כאשר אליו נתחבר ורק לו נקשיב בהולמות את הרשימה נמלא בשלמות.

התחדשות

כולנו מכילים זיכרונות ודפוסים של המחשבה ושל צורות התנהגות ישנים כאשר אנו לישן נצמדים בזיכרונות והרגלי העבר נתקעים.

אנו תמיד פועלים עם אותן התגובות לכן חוויות העבר על עצמן חוזרות. על מנת להתפתח ולהתקדם

עלינו להיפתח להתחדשות בהקדם. התחדשות שתמשוך את האור וההתמרה התחדשות בגוף, ברוח ובעשייה.

לאחר שקיבלנו את כל הכלים והשכלנו להשתמש בהם במצבים שונים חל בנו שינוי, התחדשות בנו חלה בזאת ניווכח אם נסקור את חיינו מהתחלה.

אנו רואים עצמנו באור אחר אור חדש שהולך ומתגבר. כמעט הכול בנו השתנה: המחשבה, הרגש וגם העשייה צמצמנו את האגו ובערנו את הפחד חיזקנו אמונה ועם ההדרכה פעלנו יחד.

החומר את מקומו פינה לרוח שנתנה לנו הבנה נכונה כל צורת מחשבתנו השתנתה וזאת ההתחדשות שאותותיה נתנה.

אך אל לנו לקפוא על שמרינו יש להתחדש כל רגע ורגע בחיינו עלינו את מחשבתנו להשאיר פתוחה לשינויים, התקדמות והכלה מלאה.

חיבור – מהות הכול

חיבור פירושו הכלה חיבור פירושו תחושת הקלה חיבור בעצם עם הכול: הרשימה, ההכרה בעצמנו, בבריאה ובכל יכול.

חיבור דרך האור יוצר התמרה

יוצר בנו איזון והשלמה מהירה אנו חוברים לנכון, "למודעות העל", לאור וכך מקצרים תהליכים, דרך הקלות לחבור.

ניתן לומר לסיכום שחיבור יביא איזון

יביא גם רגש גבוה,קבלה ושלמות לחוות את החיים מתוך הקלות. כל הזכויות שמורות © לשירי סלע הטבעה בכפות הידיים בכל גלגול בו אנו יורדים מוטבעים בנו זיכרונות ודפוסים חלקם שאינם משרתים ויוצרים בנו קושי ועיכובים.

כל הטבעה מתבטאת בקו מיוחד החרוט אצלנו בכף היד צד ימין מכיל קווים של חוויות כזכר וצד שמאל מבטא חוויות כנקבה מהעבר.

הקווים הדקים הם זיכרונות גלגולים קודמים ואילו העבים את הגלגול הנוכחי מבטאים על מנת לשנות דפוס או למשוך איכות ניתן להתמקד באותם אלו קווים בנינוחות.

אפשר לבקש להתמקד על קו מסוים ואז לקבל הבנה מדוע הוא קיים או לחילופין לבקש שינוי או איכות נצרכים וכך נוכל להתמקד בקו המתאים.

ניתן לחזור על כך שוב ושוב כל פעם שנרצה שינוי חשוב או איכות שלנו חסרה נבקש בדיוק באותה הצורה.

תולדה

תולדה פירושה ירידה לגלגול חיבור לגוף פיזי לשם התרגול דרך הגוף אנו לומדים מקבלים שיעורים ומתפתחים.

קרה שבחרנו את השיעור לא ללמוד לא להתפתח ובמקום לעמוד

כך יצרנו קושי במקום שינוי וצרבנו בתודעה זיכרון שגוי.

אך לא לבד אנו את חיינו חיים אנו מוקפים באנשים אחרים חלקם משפחה, חלקם חברים חלקם סתם במפגשים אקראיים.

החיבור בינינו יתכן שהיה מוצלח אך יתכן שהיה גם לא כל כך ואז בגלגול אחר נפגשים שוב פעם וזאת על מנת לתקן את הפגם.

יש לנו את היכולת וזה בהחלט אפשר לראות את סוג הקשר בו היינו בעבר ואז את התיקון להביא ולהשוות תדר

ליצור אחדות בינינו שתעצים ותהדר. התנסות

במהלך חיינו אנו עוברים התנסויות חלקן טובות וחלקן פחות כאשר התנסינו תוך חיבור לאור למדנו שיעור ועל ההתנסות לא נחזור.

הלמידה הביאה לתובנה שיצרה בנו שינוי ועליית מדרגה כאשר ההתנסות נחוותה עם קושי לא למדנו ובגוף יצרנו דופי.

יצרנו אנרגיה שיצרה חסימה שאותנו לא הביאה לפריצת דרך מתאימה כל חסימה שבנו נוצרה הסתירה את האור ואת התפתחותנו עצרה.

יש לנו יכולת את כל החסימות לפוגג ואת הדרך לפרוץ ועצמנו לעודד וכך האור בי יזרום בחופשיות ואותו אוכל להפיץ לשאר האנושות

עלי רק לבקש לחבור אל האור ומכל התנסות ללמוד ובקלות אותה לעבור.

התגלות ואיזון

כל החיים אנו בחיפוש עצמי אם במודע ואם כמשהו פנימי אנו מכירים עצמנו דרך התגלות במעשים חיצוניים שנובעים מהפנימיות.

גילינו שיש לנו עוצמה ויכולת גילינו שיש לנו אפשרות להפטר מפסולת גילינו שיש לנו חיבור על להפוך כל חוויה לדבר קל.

גילינו שיש לנו יכולת התמרה וגילינו שבכל תהליך קיימת הארה גילינו יכולת של ריפוי דרך חיבור וגילינו יכולת של למידה ושיעור.

נוכחנו לראות שהשתנינו ועשינו כל זאת בכוחות עצמנו וכאילו שזה לא מספיק אהבה ושמחה למדנו להפיק.

ולא רק לעצמנו אלא גם לסובבנו השפענו ותרמנו והם נוכחו בעוצמתנו עזרנו למשפחתנו, חברינו וכל דורש והם עוד ועוד באו לבקש.

מגיעה לנו טפיחה על השכם שהגענו עד הלום החל מהרחם עלינו רק על האיזון לשמור שנמשיך לחיות בדרך האור.

התניה

עד כה קיבלנו ארגז כלים שלם הם נמצאים בנו לשימוש הולם

עלינו לזכור בכל תהליך שלקבלת תוצאה הולמת אין זה מספיק.

על מנת להשתמש בכלים בהולמות עלינו לחבור לאור ולתת לו מהות שום שינוי לא יקרה אם רק נשב ונחכה.

עלינו להכיר בעוצמה שניתנה לנו מהבריאה כוח זה מטרתו לשרת את עצמנו וגם לסביבה לתת.

בכל תהליך בו אנו חוברים עלינו ליישם את אותם הכלים לקבל הבנות נכונות ואמתיות מתוך הכרה ש"כל יכול" בתוכנו להיות.

ואם נקפיד על כך בכל עשייה נחווה בשלמות את הרשימה וכך נתמיר עצמנו ואת הזולת כאשר להם תמיד נושיט יד.

ואם נתמיד לחבור לאור ונראה את ה"יש" ולא את המחסור לחשוב מואר ולעשות בהולמות נוותר על הקושי ונזמין רק קלות.

הנחייה מוארת

לאחר שגילינו את כוח הריפוי ולמדנו לזהות את מה ששגוי טיפלנו בעצמנו ובמשפחותינו ואולי גם באחדים ממכרינו.

נוכחנו לראות שיש לנו השפעה על חיינו ועל הסביבה התחלנו להוות דוגמא לחיים מוארים ומלאי אהבה.

משכנו אלינו עוד אנשים שלהיות כמונו הם רוצים לכן תינתן לנו היכולת להם לשמש כמורים ודרכינו יוכלו לקבל את המיידעים והכלים המוארים.

רק עלינו לזכור משהו חשוב בעל מהות על מה שקבלנו אין לנו בלעדיות הכול ניתן לנו על ידי הבריאה ולכן עלינו לשמור על ענווה.

אין זה נכון ואין זה מואר להגדיל את האגו וששמנו יפואר תמיד ללמד מתוך טוהר וניקיון כי אנו הרי רק "צינורות" להעברת המטמון.

"מפתח וחניכה"

ועכשיו לאחר שסיימנו שלושים ושבעה מפגשים אנו בעצמנו בהחלט יכולים להיות גאים עשינו דרך ארוכה שהתחילה די מזמן התמדנו להגיע וללמוד למרות שלא הכול היה מובן.

יחד עם זאת נוכחנו לראות שעם הזמן התקבלו תובנות אט, אט התחלנו להבין ואת התדרים להפנים.

בעזרתם שינינו דפוסים ישנים ואל האור חברנו לגילויים חדשים וכך את חיינו למדנו לחיות מתוך הקלות ולמשוך אהבה, שמחה ובריאות.

ולא רק לעצמנו אלא גם לאחרים שמהתוצאות נותרו עם פיות פעורים בעצם אותם תדרים וכלים לנו ניתנו בירידה לכל הגלגולים.

רק שלאגו נתנו לשלוט וכך הוסטנו מהתובנות הנכונות

אז התדרים את זיכרוננו עוררו ועכשיו לנצח בנו נותרו.

תפקידנו כעת הוא להמשיך לשרת דרך האור והחיבור לאמת גם "מפתח" קיבלנו שיהווה קוד על מנת שגם כמורים נתחיל לעבוד.

את אותם המיידעים נפיץ לתלמידים הם יקבלו דרכינו את שלושים ושבעה התדרים את "המפתח" והשיעורים להם נשמיע ונוכל להוסיף מנסיונינו ומהידע שאלינו הגיע.

ההדרכה תלווה את אותם אלו תלמידים לכן אל לנו לחשוש מאירועים עתידיים בכל שאלה או התלבטות של תלמיד דרך ההדרכה נקבל את מה שעלינו להגיד.

גם המורה וגם התלמיד ילוו כל הזמן באופן מתמיד תלמיד יהפוך גם הוא למורה כשיקבל "המפתח" וכך המיידעים יופצו בעולם והאנושות תתפתח.

נסיים בהודיה רבה לכם שעושים עבודתכם נאמנה שהתמדתם את השיעורים ללמוד ועל עצמכם לא הפסקתם לעבוד וכך השגתם שינוי והארה שילוו אתכם להגשמת המטרה.

כל הזכויות שמורות © לשירי סלע

bottom of page