top of page

"היש שבי ערך מתגמל"

תמונה של מנחה מוסמך מדף המנחים באתר

אני אורית גולן

ישוב  - ראש העין

הנחיה - פרטנית/ בקבוצות/בזום.

שפה - עברית

טלפון 0525914864

דואר אלקטרוני orcaleg@gmail.com

פרגנו לעצמכם את המתנה הגדולה ביותר - 

לחוות חייכם מתוך הקלות, השמחה והמהות המשרתת.

באהבה אורית

bottom of page