top of page

"היש שבי ערך מתגמל"

תמונה של מנחה מוסמך מדף המנחים באתר

אני אורנה אגוסטרי

ישוב: רעננה

הנחיה: פרטנית או בקבוצות

לימודים מקוונים או בביתי

טלפון: 050-2992179

דואר אלקטרוני: orna.agustari@gmail.com

"גילוי האור מתגמל בי איכות בריאה"


בואו והתחברו לחלק האלוהי ולחירות דרך ה"אני הפנימי" ולגלות פוטנציאלים וכישרונות.


תחוו אהבה, איזון ורוגע, בריאותכם תשתפר


"כי מתוך המואר יבוא המואר"


באהבה אורנה

איכות אשר ניתנה לנו הכילה מהות והשפעה

ועל כן מבטאים גילוי השפעתה - בכותר:

"גילוי האור אשר בא בי"

bottom of page