top of page

"היש שבי ערך מתגמל"

תמונה של מנחה מוסמך מדף המנחים באתר

אני ענבל דהן

יישוב: הוד השרון

הנחיה פרטית, קבוצות ולימוד מקוון )זום)

בשפות: עברית

טלפון: 0549431420

אימייל: inbal_d6@walla.co.il

לך, יכולת התחברות לאני הפנימי שלך , למצוא להקשיב ולהתחבר לנשמה שלך,

למצוא את הדרך הנכונה בחייך, הקצרה ומדוייקת ביותר. 

להתחבר למיידעים המביאים עימם שפע, שמחה ואהבה  

זוהי זכות לשרת לתת ולהשפיע .

bottom of page