top of page
bg.jpg

בסיימי תוכנה מספר

אני אדוה גרינברג

אני אדוה למדתי לגלות את כוח העל הקיים בי מתוך גילוי החיבור והאחדות עם האני שבי, דרך לימודי 'חיבור למודעות על'.

bottom of page