top of page
bg.jpg
bg.jpg

אני אדוה גרינברג

אני אדוה למדתי לגלות את כוח העל הקיים בי מתוך גילוי החיבור והאחדות עם האני שבי, דרך לימודי 'חיבור למודעות על'. 


ומתוך אותה ידיעה אשר יש בכוחי להכיר במהותי ובייעודי בהווה ובכל מרחב וזמן ולשרת את עצמי ואת הסובבים לי בדיוק ובהולמות, באהבה ובשמחה מן המואר, לשפע רוחני וגשמי, לאחדות, לאהבה ולמימוש חוויית חיי בשלמות. 


בחוויה שלי בסיימי את שתי התוכנות הראשונות ובעת לימוד התוכנה השלישית, המיידעים המתוקשרים ומובאים אלינו דרך לילה היקרה, ייחודיים בכך שהם נמסרים כמשנה סדורה ומובנית ובאופן כזה שהם מדוייקים להכלה בכל אנוש שרוצה בכך, ללא תלות בזמן, ברמה רוחנית, בדת, במין, בגזע, בלאום או בגיל. 


לימודי המיידעים הללו, בדיוק כפי שנמסרו, יוצרים קלות בהכלה וביישום בחיי היומיום והשפעתם רבה וניכרת. מאז שאני זוכרת את עצמי, הייתי מאד מחוברת לקולי הפנימי. הרבה החלטות שקיבלתי בחיי היו שנויות במחלוקת ותמוהות בעיני הסובבים לי ולא תמיד התאימו לרציונל כלשהו. 


מתוך אותו חיבור פנימי וקשיבות, נהגתי להרהר באותו קול פנימי ולקבל החלטות מתוך לקיחת אחריות על עצמי ועל התוצאות עבורי. מתוך אותה רוח סקרנית שתמיד היתה קיימת בי, למדתי ופגשתי פילוסופיות שונות מהן אספתי תובנות על האמת אותה אני מחפשת. יחד עם זאת, לא מעט רבדים בתוכי נותרו ללא מענה. 


למיידעים המתוקשרים ע"י לילה היקרה נחשפתי 'במקרה' אך כמובן שלגמרי לא במקרה, כי אין מקריות בבריאה, כשכבר הייתי אמא ל4 נשמות חופשיות, שבחרו בי להיות עבורן בית ובכך זכיתי להיות זו שמאירה את דרכם וצמיחתם בעולם. 


לשמחתי כי רבה היא, עם לימודיי המיידעים ושלב אחרי שלב התחלתי לקבל תשובות לאותן סתירות ו/או שאלות שהיו לי, כמו גם חיזוקים וודאות בידיעות שכבר היו לי. ככל שהתקדמתי בלמידה כך גברה בי הכמיהה וההשתוקקות לעוד ולאחרונה האצתי לימודיי, מתוך אותה השתוקקות ומצורך שאני חשה בעצמי ובסביבתי הקרובה והרחוקה במיוחד בימים אלו. 


כעת אני נענית לקריאה הפנימית שיש בי להביא עצמי לידי ביטוי ובכך לשרת את עצמי, את סביבתי וכל אנוש שירצה בכך מתוך המואר, באהבה רבה ובשלמות. ומתוך אותו דיוק מופלא שקיים בבריאה, התדרים האחרונים אותם קיבלתי שוב נתנו לי מענה מואר לכל אותן סוגיות אשר מעסיקות אותי ואת סביבתי בימים אלו. 


כאשר והאזנתי שוב למסר שהתקבל מאל אלינוס בכנס בו נכחתי בדצמבר 2022, מצאתי שוב בסינכרון מדוייק את יכולת הביטוי לכתוב דבריי אלה. מתרגשת ומשתוקקות להכיל את העוד מהתדרים שאני עוד צפויה לקבל ופותחת עצמי לאפשרות להעביר הלאה את הטוב והמואר אשר קיבלתי עד כה למעוניינים לקבלו ולהכילו. 


באהבה והודיה רבה 

אדוה

bottom of page