top of page

הגדרות פתחים ושערים  ( אסתר בוטביקה)

דברי פתיחה:


"הינכם ערבים זה לזה"

הגדרות פתחים ושערים מסבירים לנו כמה אנו ערבים זה לזה ומדוע ההגדרות והטיפולים שלנו בשערים משפיעים על הכלל ויוצרים התמרה בשערים וגם התמרה באנוש


שער שמאל  – שער המציאות

כאשר אנוש א ' חווה חוויה האנרגיה עולה לשער שמאל. כאשר אנוש ב' נזקק לחוויה זו הוא מושך משם את האנרגיה ומקבל את התהליך ולומד את מוסר ההשכל שחווה אנוש א'.


כאשר אנחנו מבקשים פתרונות וחוברים להדרכות הן מכוונות אותנו אל המציאות, אל האמת והנכון, שנותן לנו  אפשרויות ותמיכה הולמת.

הפתרונות באים מתוך אותו מוסר השכל שאחרים חוו בסיטואציה דומה.


שער שמאל מכיל את כל אותן חוויות אשר חווינו בכל הגלגולים ולכן כאשר אנוש מבקש ללמוד מאותה חוויה ימשוך משער שמאל את הכוח הנדרש.

בשער שמאל מצויים כל האנרגיות בהן התמרה אך גם עכבה.


שער שמאל הינו שער המכיל את המציאות אותה מציאות שאנו חווים בכל גלגול וגלגול השער איננו שער כפי שאנו מכירים יש בו "מבוא, יש בו הכרה , ערך וכוח".


בשער שמאל יש תנועה דו-סטרית כניסה ויציאה של חוויות, של מציאות אותה חווים.


אנוש, מתוך תהליך ובחירה, ימשוך אנרגיה אשר אנוש אחר כבר התנסה בה כדי ללמוד מתוך אותה חוויה.


שער הכבוד

כל חוויה מותמרת  מתוך  שיעור ולמידה  מין המואר, נצרכת אותה מהות אור גם לפירוק אותה אנרגיה שחוזרת אל שער שמאל וחוברת  בתוכו אל השער האמצעי (שער הכבוד ) בין שער שמאל לשער האמצעי יש מעין מסננת, דרכה עוברים רק אנרגיות ותדרים גבוהים.


השער האמצעי הינו "שער הכבוד" בו מצויה כל האנרגיה שהתמירה עצמה.

האנרגיה שנכנסה לשער הכבוד, נשארת גם בשער שמאל כך שאנוש ימשיך לעשות בה שימוש, לזכך ולטהר אותה אף יותר ולהביא שינויים גם באנוש.


בשער זה אין פירוק אלא אך ורק מילוי אותה אנרגיה המצויה בשער תשמש לעידן חדש אותה אנרגיה תחבור לאנושות ובקלות למי שחבר  למודעות


שער ימין

שער ימין מכיל את כל האנרגיות השליליות .

כאשר אנוש מושך אנרגיה משער שמאל  אך לא מתמיר אותה,אין חיווי הולם  ונוצר פגם. למעשה,נוצרת חלוקה.. האנרגיה חוזרת לשער שמאל. 


ואילו המחשבות,הרגשות והתהליכים בהם אין מהות משרתת, עולים אל שער ימין.


יש חשיבות במיגור האנרגיה בשער ימין כי רק אז יוכלו לחבור לשער שמאל להכיר האיכויות והחוויות להן נצרך השינוי.

שער ימין פורק אנרגיות ביום הדין.


חשוב שנזכור כאשר אנו פוגמים ע"י אנרגיות שליליות,  יש להשתמש בטיפול ע"י הפעימה


הגדרות

לפני שאסביר על הגדרות חשוב לי שתמיד נזכור הגדרות הם הזדמנויות ובתוך המילה הזדמנות אנו מוצאים  זמן (זמן מתאים לבצע )  , לזמן , מן , נזדמן , להזדמן , שוויון הזדמנויות , הזמנה , בפועל חשוב להשתמש  בהגדרה כפעולה יום יומית ולמה ?


ההגדרה מדייקת ומכיילת אותנו ליצירת השינוי בלי חשיבה רק מתוך זרימה, יוצרת מציאות מתמירה שיוצרת בנו קלות להגיע אל היעד לצמוח דרך האור וכך להאיר ולעורר אחרים.


בתחילת תהליך ההגדרות  לא היינו מוגבלים בכמות מילים כתבנו כל אשר בליבנו. נתנו לנו בכלל להבין מה היא הגדרה.


בהגדרה 9 הגדירו אותנו חברי הקבוצה שישבו לימיננו  ולשמאלנו  ואחר כך אפילו ע"י הגרלה, פה כבר מלמדים אותנו לקבל הערכה של האחר ולהבין כשהאחר מגדיר אותנו, כמו המשפט "דברים שרואים מכאן לא רואים משם "  תראה מה חושבים עליך ומה אתה חושב על האחר ותראה איך ההגדרה ממשיכה ליצור את חייך גם שהאחר מגדיר אותך זה אומר איזו השפעה יש להגדרה שלך על אחרים. 


הרי אנחנו ערבים זה לזה בהמשך מוסיפים לנו גם את הא,ל,ו לתת חיזוק ועוצמה להגדרה  והחל מהגדרה 12 מגבילים אותנו ב 5 מילים להבין שהדיוק והמיקוד יעזרו לנו לצמוח נכון שאין צורך להרבות במילים כדי לצעוד קדימה.


כאשר אנו מגדירים את עצמנו כמשימה יומיומית אנו שולחים את אותה אנרגיה לשער שמאל  וכך בדרך נוספת אנו מתמירים את האנושות. וממגרים את האנרגיה השלילית בשער ימין.


ומדוע מבקשים מאיתנו הגדרה בכל שיעור שביעי ?

הספרה שבע מהווה גישה עם חיבור קוסמי של מודעות שמהווה דיוק ,מיקוד הכוונה שמביאים שינוי לצורך הכרה וכך נוצרת אפשרות  לזרימה. 


השבע מהווה את העיקר לחיפוש האמת, חבירה אל הפנימיות,התבוננות ומתגמל העצמה פנימית וכך חובר אל הכוח המניע שמהווה הכרה בשלמות, יכולת על שמביאות בו יצירה , מהות והגשמה מתוך הולמות .


מפה באה ההבנה שהחיבור הקוסמי, הדיוק והמיקוד גורמים לנו להגדיר את עצמנו לאותה מציאות חדשה שבה אנו רוצים להיות מתוך האני הפנימי אשר מכוון אותנו להתפתחות הנכונה לכל אחד מאיתנו.


נחבר בין ההגדרות לבין השערים

לשער ימין נשלח את ההגדרה בכדי לשנות את האנרגיה משום שהאנוש בוחר שלא לראות את תפארתו את הזיו והזוהר ולא יפתח מודעות כך ששער ימין יספוג את כל האנרגיות השליליות ויקרב את יום הדין. 


ע"י אותה אנרגיה שמופעלת מאותה הגדרה אנו ממתנים את האנרגיות בשער ימין


שער שמאל בו קיימת התפארה הזיו והזוהר ולנו קיימת הזכות להגדיר עצמנו כל שבעה מפגשים ולהכניס את הגדרותינו לשער שמאל ובכך לתגמל עצמנו מתוך כוח בורא אשר יצר אותנו בצלמו,לתגמל את האנושות כולה ולהוות חלק משינוי וצמיחה מודעת. שער שמאל פתוח לכל האנושות כי האנרגיה שאנו מפנים יכולה להיות בשימוש של כל אחד ואחד אשר נזקק לה 


כאן המקום להסביר מדוע ההגדרות של חברנו לקבוצה מתאימים גם   לנו : בדיוק מאותה סיבה שאנו ערבים זה לזה ובנוסף במהלך השיעורים אל אלינוס מסביר לנו שההגדרות של חברי הקבוצה התמירו גם אותנו.


אני ממליצה בחום אינטואיטיבית לפתוח את הספר ולפגוש הגדרה של אדם אחר בקבוצה ולעשות איתה את הטיפול .


תזכורת קצרה לטיפול ע"י הגדרה:  נטען את עצמנו בגוון ובהגדרה אשר בחרנו נתחבר לאותה אנרגיה ונעלה לשער שמאל  נמשוך את אותה אנרגיה שאנו זקוקים משער שמאל לשער ימין ונבטא שינוי באנושות.


לפני שנעבור לפתחים ישנו עוד דבר חשוב, תקפידו ללמד את  התלמידים את משמעות ההגדרה ותסבירו להם איך היא יוצרת שינוי ומדוע נכון להם להגדיר עצמם.


פתחים

בפועל פתח הוא פתיחת דלת להזדמנות,  לזמן לעצמנו או לאחר מציאות אחרת ברגע שהגדרתם עצמכם ושלחתם את ההגדרה יצרתם פתח עבורכם כדי ליצור שינוי מתוך קלות ופתח לאחר להשתמש בו


פתחים – מאחר והאנושות יוצרת פגימה, הבריאה שולחת  אליהם  אנרגיה לצורך עידוד לחבור למידעים.


אותה אנרגיה מיוחדת יורדת ברמת הכלל בשבתות וחגים.


הגדרה נוספת שאתם יכולים לשלוח לשער שמאל ועל הרשת הגדרה אשר יכולה ליצור איחוד


בואו ננסה ביחד כל אחד רושם הגדרה שיכולה ליצור איחוד באנושות

פתחים נוספים


ברמת הפרט יורדת אנרגיה זו כל יום מחדש כמו פתח קוסמי.


לגבי יום ההולדת  ביום זה אני רושמת לעצמי את כל מאווי לשנה

מתזכרת אל אלינוס אומר כי איננו מתיחסים נכון לימי הולדת.


כאשר אנחנו מאחלים "עד 120 כ- 20" , בד"כ הכוונה היא לנעורים וליופי אבל בגיל 20 היינו לא בוגרים, עדין לא חברנו למהות, לא לקחנו אחריות לתהליכים, חברנו לדפוסים לא משרתים, והרי אין בכוונת המברכים לאחל לאדם לחזור אחורה לתהליך שאין בו מהות ואין בו שירות.


אותה נשמה "משתעשעת" עם הרבה רצונות בגיל 20, שלא שירתו מתוך צורך שלא בא בהולמות ולכן נוצר חוסר איזון.


הברכה הנכונה לאחל לאדם הינה להעלות מודעות, להוות מהות משרתת, "מהות והגשמה".


אנוש אשר יקבל את הברכה "מהות והגשמה" יבין מהותה ולמעשה יחול השינוי שיגרום לו לחבירה לאותה המודעות .


ימי חג וימי חול המועד  ושבת

בימי שבת כאשר אני מדליקה נרות ומכניסה את השבת אני מגדירה את האנושות בדיבר הראשון כדי ליצור בהם חיבור אל הנשמה  כנ"ל אני עושה בערבי חג


וכל יום בפני עצמו לפי הסבר על המספרים או הימים להכניס הגדרה אשר תתאים לאנרגית היום


בואו נזכור שאנו יכולים לבחור גם הגדרה של מישהו אחר מין הסתם בחרנו בה כי  היא זו שמדויקת עבורנו


שמחה שהקשבתם לי מאמינה ומקווה שהחומר ייצרב  בזכרונכם וייתן לכם ידע חשוב ביותר לימים הבאים .


תודה אינסופית ללילה שבזכותה "אני הווה מהות חיי בשמחה "

bottom of page