top of page

כנס והתכנסות

הרצאה קרן עזראלכנס טומן בתוכו קריאה, קריאה ליזום וליצור כנס המביא אותנו להתכנסות. את הקריאה הראשונה שמעתי בתוכי לפני שש שנים, עלה בי צורך פנימי רוחני להפיץ את המיידעים לכלל הרחב יותר, התחלתי לארגן כנס של חיבור למודעות על, הפורמט אז היה פסטיבל של יומיים. 


בעודי בעיצומן של ההכנות, ב17.7.2013 היה מפגש 16 "למהות כח אלוהי". משה האהוב, היה אדם קרוב עבורי ומשמעותי בחיי. כשסיפרתי לו בסוף המפגש על ההכנות לכנס, אמר לי:"כל מה שתעשי אנחנו איתך"


אלו היו מילותיו האחרונות אליי. 6 ימים לאחר מכן ב23.7.13 הוא נפטר. לפרידה ממנו היתה השפעה גדולה על חיי, שחררתי הרבה פרויקטים שעסקתי בהם אז, ביניהם את הכנס.


באחת השיחות שהיו לי עם לילה לפני כמה חודשים היא העלתה את הצורך של תלמידים אשר בקשו ממנה לחדש רעיון הכנס,  אבל היא נתנה דוגמאות לכנסים שעשתה לתלמידים בעבר כמו כל חודש בשנת 2012 שהיתה בהם ומה היה אפקט ההשפעה של התכנסות כזו, וציינה שכאשר משה היה בחיים היתה לה את התמיכה לערוך כנסים. 


הזכרתי לה שלפני 6 שנים התחלתי לארגן כזה דבר והצעתי שאקח את הארגון על עצמי. ושוב, הקריאה הפנימית התעוררה בי, ונולדה יצירה ובריאה שהגשימה את הכנס הזה. 


כמה ימים אחר כך התכנסנו במעגל הראשון לקבל עוד תקשור, שיעור 114 של הרמה החמישית, בדרך לשם שמתי לב שהתאריך הוא 17.7.2019

בדיוק 6 שנים מאותו מפגש אחרון עם משה, שבירך את הכנס, ואותם מספרים שהיום אנו מקבלים בתקשורים, מהווים ההבנה וההנחיה של הבריאה להראות כי יש מסר עמוק ומואר בהתכנסות הזו, בדיוק של התאריך בו מתהווה כנס זה. 


מבחינתי משה מהווה ליווי ותמיכה ואותם אותות ומופתים שנשלחו הינם חיזוק עבורנו ועבור לילה לקיים היום כנס זה בעוצמתו ובזמן הנכון.


ההגדרה האחרונה של משה היתה אני "משה, בנתינה באהבה ובשמחה" , וזו האנרגיה והתמיכה שמלווה את כל ההתנהלות שלי אישית מול ארגון הכנס, וכעת גם עבורכם. מילותיו האחרונות מלוות בתוכי את הידיעה שכל מה שאנו עושים, הבריאה איתנו בנתינה, אהבה ושמחה.


אל אלינוס הביא בנו את ערך המספרים לאורך כל 4 התוכנות, כאשר כעת הוא מוריד בנו את סוד רזי המספרים וחיבור הולם לאותיות. ומתוך אותו ידע שירד, וחיבור למספרים ולמהות הכנס, הערך המספרי בצמצום המספרים של המילה אהבה= 4 , של המילה שותפות=4, רצון=4 אחד=4


כאשר הרצון למשהו נעשה באהבה, הינו מבטא את השותפות הקיימת בינינו ואכן הינו רצון האחד, אותו אחד אשר קיים ומוביל אחריו את כל המספרים, אותו אחד אשר קיים בתוך כולנו ומביא לאיחוד ואחדות דרך האור אשר קיים בו.


דרך הבנה זו ירדתי לרבדים עמוקים בהבנות ובאה בי הארה לחבר כנס לכל היש אשר קיים בנו. כאשר גם כנס=4, יש=4, והמילה בנו=4 בערכן המספרי בצמצום. והכח של מספר 4 מייצג את כל 4 התוכנות שכולנו מכילים בשלמות ומאחדות אותנו, והביאו את כולנו להכיל את היפה והשלמות בנו לבטא, הינו אותו היש אשר קיים בנו, אותו ידע וכלים דרך התדרים. 


(י"ש מבטא להבנתי גם את המילים "יפה" ו"שלמות" התכנה החמישית שמייצגת ומכילה בתוכה את התכנות הקודמות כפי שהמספר 5 מכיל בתוכו את 4 היסודות ש1,2,3,4 בהיאו לפניו ובו) מספר 4 כאשר הוא בא דרך תאחיזה ב"יש" יוצר בנו התכנסות יציבה, ומהווה בנו את האחד שאנו מהווים, דרך אמונה, מהות והגשמה יחדיו. אחדיו.


לילה גם נולדה באותו 4 לחודש, וגם לבחירת הנשמה להיוולד ביום מסוים יש סימן ואות ומופת אשר הבריאה מביאה בנו לחיזוק התהליך עבור כולנו. לחיבור לאמונה הנשגבת.


התכנסנו כאן בתאריכים 29.11-30.11, וגם לתאריכים ומספרים אלו אל אלינוס הביא בנו הידע, אותם ימים של סוף החודש ה-29 30 ו31 לחודש יש בהם מהות מיוחדת, שכן כל שבוע מתוך 4 השבועות הראשונים של כל חודש נושא בתוכו יסוד, אש בשבוע הראשון, מים בשני, אוויר בשלישי ואדמה בשבוע הרביעי. 


הימים המיוחדים של התאריכים בהם התכנסנו, ה29 וה30 מהווים ימי השלמה ימי השראה, מי שנולד בתאריכים אלה משלים יסודות שחסרים לו מגלגולים קודמים, ואנו, במהות הכנס משלימים זה את זה, מפרים זה את זה והבריאה מפרה אותנו דרך הידע והתדרים לצורך השלמת יסודות, חיזוק האחדיו דרך קבלה ואחדות, ושלמות היש שבכולנו לצורך אותם 4 יסודות לבוא בנו משלמות והכלה. 


חודש 11 מהווה הוקרה של כבוד, הערכה, חשיבות, ערך ובו אנרגיה של מימוש כל הקיים מצורך החוויה לצורך העוד לבטא, וזוהי מהות כנס זה, הוקרת הידע מתוך הערכים והאיכויות שאנו מכילים והכנת כלי מחוזק לקבלת והפצת העוד.


כנס הוא חד משמעי, ההגדרה של כנס : זה לכנס ולזמן קהל לחבור יחד למטרה משרתת את כולם ולהביא לקהל הנאסף את ההגשמה של המהות של הכנס, וההגשמה הינה על ידי ההתכנסות. בהתכנסות משמעויות נוספות בהם אדון בהמשך.


אנו מתכנסים מתוך היצר שהיה בנו ליצור כנס, להגשים יצר ליצירה (יסוד האש) מתכנסים לצורך הידע להפוך לידיעה, (יסוד אוויר) דרך הרגש שעלה ועולה בנו במעמד זה ובכל התהליך שקדם לכנס ויופרה מהכנס על ידי ההרצאות שנביא ועוד על ידי הרחבות לשאלות שלנו שלילה תסביר, להפוך רגש לרגישות (יסוד המים) ומתוך אש אוויר ומים, בכניסת העידן החדש, אנו הופכים כנס זה דרך עשייתנו המוארת- להתכנסות (יסוד אדמה.)


ואתחיל בהרצאה

התכנסות הינה הכנסת אנרגיה של אחדות ושלמות, בינינו לבין עצמנו, בין אחד לשני, חיבור לסובבים, תמיכה בצינור, בבן האלוהים, בבית שיצרנו כמשפחת חוברי האור, אחדות בינינו לבין התדרים, הידע, השליחות שלנו, אחדות בינינו לבין הבריאה. הכרה כי כולנו יחד כאן, באחדיו, מייצגים בענווה, אמונה ושלמות את האלוהים.


אנחנו דוגמא אלוהית.

ואותו חיבור, החיבור לצורך אותה אחדות, החיבור הינו מהות הכול, הוא מייצג את הל' שמחברת בין הא' ל-ו', אשר מייצגת את הלמידה שמחברת בין האמת לוודאות. החיבור הוא הלמידה- אנו לומדים ומלמדים זה את זה, הן כמנחים ותלמידים, והן כמראות שאנו משקפים זה לזה לצורך קבלת היפה והשלמות באחר שקיים בנו, היפה והשלמות בי לבטא הקיים גם באחר.


האני הפנימי של כל אחד מאיתנו קרא מתוך נשמתנו לחבור לתדרים דרך אנו האלוהים, להבנות דרך קריון, מועצת ה12 ואל אלינוס, לחבור יחדיו כאחד, לחבור אחדיו דרך ברכת הכנס.


אחדות בינינו לבין הבריאה נוצרה מהרגע שנענינו לקריאה זו, וכל מפגש וידע שקיבלנו יצר פתיחה והתכנסות פנימה לכנס את כל האיכויות שבנו לצורך מהות משרתת ולהכרה בכוח הבורא שקיים בנו.


כאשר באה אחדות בינינו, כפי שבאה אחדות בינינו לבין הבריאה, יש בה מהות של קבלה, הכלה, הפנמה של עוצמת הצורך לבטא שירות.


התכנסות, כמו התכנסות פנימה, הינה הפנמה של כל העוצמה האלוהית שקיבלנו דרך הבריאה, ודרך אותה הפנמה מתאגדים כל כוחותינו  הפנימיים לאחד וכשאנו מתכנסים יחד מתאגדים כל הכוחות של כל הנוכחים כאן יחד, כאחד, דרך החיבור והאחדות בינינו. 


נוצרת בינינו הכרה באחדיו מאחר וכל אחד מאתנו יחיד ומיוחד וכולנו יחד זר בו משמעות אשר כולנו תורמים ונתרמים בו. הווים איכות בהתכנסותינו יחד לאחדיו.


אותה התכנסות יוצרת כוח אחד משותף, המקרין ומאיר הלאה לכל אותם ממשיכי הדרך המבקשים את אותו חיבור, אותו חיבור שהיה בנו כאשר נקראנו לאותה שליחות.


להכיל את כוחותינו הווה אומר להכיל את כל אחד מאיתנו וכוחותיו, מקבלה של כל התדרים שבו, מקבלה והפרייה הדדית שתקרין את כל האור הזה לכל מי שקיים בו גם אותו חיבור שקיים בנו, חיבור לקריאה הפנימית להוות שירות מתוך המואר.


שיווי תדר שנוצר בין הבריאה לבין כל אחד מאיתנו, כעת מונע לשיווי תדר בינינו, וכוח ההתכנסות  בינינו מניע שיווי תדר בינינו לבין השליחים הבאים שבדרך, דרך ההקרנה ודרך החיבור, אשר, הינו מהות הכול.


ויש בהתכנסות תהליך: כאשר המעגל הראשון הכיר לדעת ולהכיל את הצורך הנשמתי לחבור לתדרים, והכיר לדעת ולהכיל את האיכויות שירדו, באה הקרנה שיצרה שיווי תדר לאחרים שבהם צורך ושליחות בתהליך.


חברנו לצינור, ללילה, אשר עושה שירות אנרגטי לבריאה ולאנושות. בן האלוהים אשר הינו כוח אנרגטי, מעביר ידע ואנרגיה ומוריד את כל אותן איכויות שבאו בנו, לצורך השליחות שלנו, לשלוח הלאה ולהדהד לכל אותם אחרים, וההתכנסות היא צורך להניע רבים, ולכן גם נצרכת התכנסות של רבים יחד.


כלומר נוצר שיווי תדר בינינו לבין הבריאה, שיצר התכנסות ללמוד ולקבל את האיכויות, שיצרה שיווי תדר לכל אחד שהיה בו צורך, נוצרה הכרה הפנמה והכלה שמתוכה באה ההקרנה, ההקרנה מושכת אחרים אלינו כי אנו מקרינים את האיכות והם חוברים לשליחות שלהם דרכנו, וכשאנו חוברים יחד כאחד אנו מחברים את כל ההקרנה שלנו יחד כאחד וזה כח מניע ליצירת הדהוד. וכמובן יצירת וחיזוק האחדיו


התכנסות הינה אנרגיה מניעה, אנרגיה מהדהדת רוטטת שמייצרת חיבור ושיווי תדר לאחרים בשלמות.


כשבאה בנו אחדות, אנו מניעים אחדות עם אחרים. וכפי שנאמר לנו בתדר 19- אחדות פנימית, אחדות עם הבורא, אחדות עם אחרים.


התכנסות הינה להתאחד מתוך השלמות. התאחדות וחיבור זה יוצרים פעימה של הדהוד להניע כל אחד אשר בו רצון להכיר הידע דרכנו.


התכנסות פנימה מאחדת בין כל החלקים שלנו, בין 4 יסודות וכוח בורא, בין האני לעצמי, בין האמת לנכון, בין האדם לאנוש, בין האדם לבורא.


מתוך אותה התכנסות נוצרת אחדות והפנמה שיוצרת הקרנה החוצה, לאחרים לצורך שיווי, ואחדות זו בינינו לבין אחרים המבקשים לבטא את האור.


האחדיו שאנו מהווים יצר את ההתכנסות בין חוברי האור לשרת, יודעי האור לבטא, לתהליך שיש בו מהות להקרין לרבים ומצורך. 


יחד אנו מקרינים את כל המפגשים הללו, המפגשים בינינו לבין עצמנו, בינינו לבין הבריאה, התדרים אותם אנו מכילים, המפגש בין איש לרעהו לצורך תיקון רוחני, התרוחנות ואחדות. המפגש בינינו היום ככנס והתכנסות מאחד ומהדהד את כל אלה.


אנחנו מתמירים את עצמנו לדעת את התהליך מהשלמות, כאשר כל אחד ואחד מאיתנו נמצא כאן בשלמות, ובא מתוך היפה והשלמות אשר בו לבטא, הוא מניע את הכשרון שלו, את התכונות שלו, ומתוך אהבה מביא את הסיוע שלו לתוך אותה התכנסות.


כל שלמות מתמירה ומזמינה שלמות נוספת, עלינו לעשות את השליחות שלנו משמחה, אחדות ושלמות, לבוא ולשרת מאהבה, והקרנה זו מניעה אור, ההתכנסות מהדהדת את כל האור וכל הכוח האלוהי שמוכל בנו. כשאנו מקרינים, האנרגיה עולה לשער שמאל והשינוי שאנו יוצרים יצור משיכה של המציאות החדשה משער שמאל לאלו המבקשים זאת.


בכדי להפעיל את כוח ההתכנסות, ולהניע ולהכיר בעוצמה זו, נצרכים רבים. ונצרך לכל אחד מאיתנו לבוא דרך נ"דב- נתינה דרך בריאה, לנדב איכות בריאה, פוטנציאל לשרת את ההתכנסות מתוך מהות מוארת, רגש גבוה והכרה בכוח להניף את התהליך מתוך היש אשר בנו.


התכנסות יוצרת תהודה אחר תהודה, הפרייה אחר הפרייה. הכוח המניע של ההתכנסות הינה חשיבות, שבאה דרך אמונ"ה- אמ"ת מניעה וודאות נכונה. 


קיבלנו מ"אנו האלוהים" את תדר האמונה המחזקת, למדנו שאמונה היא אחת ואמת יש רק אחת, אמת המניעה וודאות, כאשר מה שמחבר בין האמת לוודאות בה הינו הלימוד, הלמידה , החיבור (30) (א'ל'ו' אמת למידה וודאות). 


כאשר נמצאים בוודאות דרך הכרה באמת, זוהי ההכרה בכוח של ההתכנסות מצורך השירות והשליחות.


במילים פשוטות- כולנו משפחה אוהבת תומכת זה לזה, בכולנו הכלה של התדרים, של השלמות, כולנו פה כדי להתמיר עצמנו ואחרים, חשוב שנכיר בכך. כשהמשפחה שאנו, נמצאים באחדות נוצר כוח מניע אשר הינו שלמות, וזה הכוח שממשיכי הדרך מבקשים להכיל. ההכרה הזו יוצרת תהודה אחר תהודה והתהודה הזו, יוצרת מהות מתגמלת רבים.


לילה, הצינור בו משתמשת הבריאה, בן האלוהים, מכילה את הכוח הבורא ומורידים דרכה את המיידעים אותם היא מעבירה לנו, כמו אמא שלנו. ואכן אל אלינוס הישווה אותה ל- אמא של המשפחה שלנו.


ואילו האבא הוא כל הכוח האלוהי הבורא של האהבה והשמחה דרך החיבור שלנו ל"אני".


ואילו הצאצאים של האם והאב הינם השמחה, הידע, העוצמה וההקרנה של התעלות הנפש.


ואילו את  התאחיזה של הכל יחדיו כינה בית,  ואכן הבית הוא ללמד את המיידעים, הבית יוצר איחוד והפצה של הלמידה, ואנו היורשים של התכנים שירדו דרך לילה, ואת אותה תורשה מעניקים לתלמידינו, כאשר התורשה תהווה אחדות, כלומר הבית יתהווה מתוך נד"ב, אהבה, התעלות גאווה והתנסות, כשנבוא זה לזה מאחדות ושלמות ונבוא ולאחרים המבקשים מתוך חמלה ושמחה- ישווה התדר של התורשה, כלומר, יופצו התדרים בהולמות.


בהתכנסות יש חיבורים שאנו עושים בינינו, וחיבורים לתהליכים ולידע, הכוח הזה משפיע עלינו גם ביולוגית, להפוך צעירים יותר, דרך השליחות הזמן עבורנו עומד מלכת.


עלינו לבוא מתמיכה בצינור, התמיכה מחזקת, ומתחזקת הירושה שקיבלנו, התדרים. עלינו לבוא מתוך שמחה לשמח אחרים.


התכנסות הינה הפצת האור, מהכוח הבורא שלנו, כי אנו בוראים מציאות, כי אנו צאצאים שגדלנו בתוך אותה משפחה, כי הכוח הבורא מציאות וההתפתחות שלנו הם אור שמוקרן ומזין אותנו ואת הסובבים שלנו.


הכנס מהווה רטט, המהדהד לכל אלו אשר רצון לנו לבטא בהם לבטא שינוי, הכנס הוא כוח קוסמי לבטא שירות באחרים, אנו מתוגמלים ברטט הזה וכל הבאים אחרינו יתוגמלו באותה אנרגיה שאנו יוצרים בהתכנסות.


אנו מייצגים את משפחת האור. דרך האהבה שבאותה מציאות ואותה משפחה, בא בנו קסם, דרך הידע, דרך כל התדרים המוכלים בנו, יצרנו חיבור בהתכנסות זו, חיבור שבו כוח בורא.


ענווה יוצרת את ההכרה כי: "אני כוח בורא אשר אותו אלוהים קיים בי"

ולנו היה הצורך הנשמתי לחבור לעוצמות אלו, וממשיכי הדרך המבקשים דרכנו עוד, סומכים שנבוא מתוך מהות, ענווה והכרה בידע הזה, אותה התכנסות אשר יצרנו, עלינו להוות דוגמה אלוהית. דרך אמונה ואחריות אשר באות מתוך אהבה וידע. ובכך באה בנו התנשאות הרוח.


אותה התכנסות מקרינה את אותה הרטיטה אשר חוברת לחיזוק אותם אלו המבקשים את השינוי, ואשר אנו מבקשים את השינוי עבורם. להוריש את אותו כוח הלאה, לממשיכי הדרך, דרך אותה שלמות הבאה באותה התכנסות זו.


כל הכוח ליצור, לברוא, לעשות את שליחותנו בהולמות- נמצא בידיים שלנו. יד מול יד מהווה ההכרה כי אנו מראות זה לזה, אל אלינוס הוריד בנו את ההכרה בשירות לנדב עצמנו מתוך בריאה, והטעין את כפות הידיים בירושה והכרה שלנו בה.


ועל כן, אל אלינוס טוען את אותה הכרה הנמצאת בשתי ידינו , חברו יד אל יד, מצורך קבלה, והיו בהודיה על כל העוצמה שאנו מכילים, חברו לכל העוצמה הזו, לכל התדרים הקיימים בכם, כעת הכירו בכל אלה היושבים סביבכם, שלחו להם הכרה בתדרים אותם הם מכילים, שלחו להם אהבה, ככח מניע לבריאת מציאות משותפת, כנסו את כל האור בתוככם, ראו את כל האור המוקרן מכל אחד ואחד מהמתכנסים והכניסו אותו פנימה, אליכם, כל האור העוצמה והידע המוכלים בכל אחד בנו יוצרים כעת אור אחד גדול, אנרגיה המניעה אהבה חמלה והקרנת האמת שבאה בנו, לצורך אחרים, למען האנושות.


היו ברטט והדהדו את אותה אחדות שבאה בנו היום להקרין ולהוות מהות עבור רבים אחרים ממשיכי הדרך.

תודה.

bottom of page