top of page
חיפוש

ההבדל של שפת הבורא מול שפה ארצית 30.9.2022

אין מהות לך לדעת את אשר אותו אחד מכיל, מכוח אשר בו יאפיל על אותם מיידעים ראשונים אשר את כבן אלוהים מביאה.


עליך לדעת כי אותו אחד אשר הינו בשם לי קרול הינו ישות אור אשר עשתה בגלגול קודם את תיקוני הארץ ותיקוני הרוח ומצורך הכך הינו בתפקיד אשר הינו מקבל ידע דרך אותה תודעה אשר לו מכוח השלם אשר את – כבן האלוהים הבאת בשפת הבורא.


ואכן הכירי לדעת כי בשפת הבורא קיימת תדר ואילו לי קרול חובר לשפת היום הדוברת באנושות ומשווה להשפעת ההיגיון ורציו אשר להם להכיל. ואילו את כבן אלוהים נשמעים דברייך ברטט הבורא עם תהודה אשר בה כניסה לדי אן איי וכניסה לתודעה, דבר המאפשר את השינוי.


ואכן רבות לך לשמוע רבים אשר הינם ישויות אור אשר פועלים לצורך האנושות להבין בשפתם היומית, ולכן כוח זה של "שפה יומית" במירכאות הינה להביא באנושות את הרצון להכיר בשינוי אשר בשפה המדוברת אותה הם מבינים. ועל כן כל שפה שיש בה חיווי של התרגשות ושינוי מתוך השפעה אשר אנוש מדבר לאנושות הינה פועלת קבלה והשתאות.


ולכן אותם אנושות אשר שומעים את המסר אשר לאותם ישויות אור, הם מקבלים אותם בהשתאות ומפעילים צורך אשר בו הכרה בכוח אשר אותו מסר בא לביטוי.


ועוד לך לדעת כי דבר הבורא לאותם מסרים באים מאותם בני האלוהים מכול כמות ההתאמה אשר הבורא תאם בהם.


ולכן לי קרול כישות אור אשר מתקשר את המלאך קריון, לו חוזה על עם המלאך אשר מתוך התודעה אשר צברה אצל לי קרול אזי "המלאך דובר דרכו" במירכאות, ומצורך הכך לך לדעת כאשר ותאמנו בם לבטא מודעות באנושות גם לי קרול בא בך להכיל הידע אשר התבטא לאורך גלגולים רבים והיום מצורך אותו תיקון ארצי ורוחני אשר עשה, הינו מקדם את האנושות מעוצמת הידיעה אצורה בתוכו.


ואכן אמרנו לאותם אלו אשר עימך כי תיקוני רוח אנו עושים בהם אשר יביעו כוח מתמשך לגלגול הבא בו יקבלו תפקיד הולם הן ברמת הפרט והן ברמת הכלל, תפקיד כישות אור מבורכת.


ומצורך הכך היי מבורכת לאדוני. תודה. תודה. תודה.


כל הזכויות שמורות 2022 © ללילה ברזסקי

329 צפיות

פוסטים אחרונים

הצג הכול

קריאה להנחיה בשפות זרות

תלמידים ומנחים יקרים, לאחר שתרגמנו מאהבה רבה את האתר של ״לילה ברזסקי בדרך האור״ לשפה האנגלית, אנו שמחות לבשר לכם כי בקרוב הוא יעלה לאוויר, ויהווה את הבית הבינלאומי הראשון שלנו. האתר יעצים את חשיפת קיו

התכנסות היכרות עם לילה

מנחים ותלמידים יקרים, לאור בקשת תלמידים חדשים אשר מעולם לא זכו לפגוש את לילה, תתקיים התכנסות להיכרות עימה בשבת 27.7.24 בשעה 19:00. בהתכנסות זו יוכלו התלמידים להכיר את לילה ולקבל הבנות דרכה. המפגש מיוע

"ידע מיישם ערך לחיים"

3.6.2024 שלום וברכות לכם מבקשי הידע להכיל, מצורך האמת והנכון הקיים בו. ואכן אני, לילה, כצינור להעברת תוכנות מודעות, נתבקשתי על ידי ההדרכה העליונה, לתעד ידע זה לכם כמסר. ואכן היום אנו חווים כאוס, התעלמ

Comments


כל הפוסטים

bottom of page