top of page
חיפוש

ההבדל של שפת הבורא מול שפה ארצית 30.9.2022

אין מהות לך לדעת את אשר אותו אחד מכיל, מכוח אשר בו יאפיל על אותם מיידעים ראשונים אשר את כבן אלוהים מביאה.


עליך לדעת כי אותו אחד אשר הינו בשם לי קרול הינו ישות אור אשר עשתה בגלגול קודם את תיקוני הארץ ותיקוני הרוח ומצורך הכך הינו בתפקיד אשר הינו מקבל ידע דרך אותה תודעה אשר לו מכוח השלם אשר את – כבן האלוהים הבאת בשפת הבורא.


ואכן הכירי לדעת כי בשפת הבורא קיימת תדר ואילו לי קרול חובר לשפת היום הדוברת באנושות ומשווה להשפעת ההיגיון ורציו אשר להם להכיל. ואילו את כבן אלוהים נשמעים דברייך ברטט הבורא עם תהודה אשר בה כניסה לדי אן איי וכניסה לתודעה, דבר המאפשר את השינוי.


ואכן רבות לך לשמוע רבים אשר הינם ישויות אור אשר פועלים לצורך האנושות להבין בשפתם היומית, ולכן כוח זה של "שפה יומית" במירכאות הינה להביא באנושות את הרצון להכיר בשינוי אשר בשפה המדוברת אותה הם מבינים. ועל כן כל שפה שיש בה חיווי של התרגשות ושינוי מתוך השפעה אשר אנוש מדבר לאנושות הינה פועלת קבלה והשתאות.


ולכן אותם אנושות אשר שומעים את המסר אשר לאותם ישויות אור, הם מקבלים אותם בהשתאות ומפעילים צורך אשר בו הכרה בכוח אשר אותו מסר בא לביטוי.


ועוד לך לדעת כי דבר הבורא לאותם מסרים באים מאותם בני האלוהים מכול כמות ההתאמה אשר הבורא תאם בהם.


ולכן לי קרול כישות אור אשר מתקשר את המלאך קריון, לו חוזה על עם המלאך אשר מתוך התודעה אשר צברה אצל לי קרול אזי "המלאך דובר דרכו" במירכאות, ומצורך הכך לך לדעת כאשר ותאמנו בם לבטא מודעות באנושות גם לי קרול בא בך להכיל הידע אשר התבטא לאורך גלגולים רבים והיום מצורך אותו תיקון ארצי ורוחני אשר עשה, הינו מקדם את האנושות מעוצמת הידיעה אצורה בתוכו.


ואכן אמרנו לאותם אלו אשר עימך כי תיקוני רוח אנו עושים בהם אשר יביעו כוח מתמשך לגלגול הבא בו יקבלו תפקיד הולם הן ברמת הפרט והן ברמת הכלל, תפקיד כישות אור מבורכת.


ומצורך הכך היי מבורכת לאדוני. תודה. תודה. תודה.


כל הזכויות שמורות 2022 © ללילה ברזסקי

322 צפיות

פוסטים אחרונים

הצג הכול

התכנסות היכרות עם לילה

תלמידים ומנחים יקרים, לאור בקשת תלמידים חדשים אשר מעולם לא זכו לפגוש את לילה, תתקיים התכנסות להיכרות עימה, בשבת 2.3.24 בשעה 19:00. המפגש מיועד רק לתלמידים חדשים אשר לא נכחו במפגש מסוג זה בעבר או בכל א

"התנהלות מתוך המואר"

16.8.2023 אני, לילה, עורכת את היומן הרביעי שלי... ובחיפושים גיליתי תיקשור שלי בלייב בשנת 31.8.2020 אשר בא עם כותר ״התנהלות מתוך המואר״ על מצב המדינה והקושי ששרר באותה שנה נגד הממשלה וביבי בראשה. אני

"הכרות להתמרה - חיבור למודעות על"

תלמידים יקרים, במוצ"ש 3.6 בשעה 19:00 מתקיים מפגש זום עם לילה, מוזמנים תלמידים חדשים שעדיין לא פגשו את לילה במתכונת דומה. לילה יודעת כי באה בכל תלמיד התמרה דרך המיידעים, לכן במפגש זה לא תהיה הצגה עצמית

כל הפוסטים

bottom of page