top of page
חיפוש

כינוס - איסוף הידע


25.6.2022


שבוע מבורך חוברי האור לשרת היה לי עונג צרוף לסיים עוד כנס בו נוכחות אשר אתם משאירים כחותם על כל הבאים לכנס והלומדים את החוויה הזו.אתם הגאווה שלי שהערכתם את איכות המיידעים והגעתם עד רמה חמישית.

ולכן בזכותכם שאתם באים מנאמנות לאמת ומהערכת הידע הרי אתם פועלים ויוצרים המשכיות באלו ממשיכי הדרך אשר לכם.


ואני גאה בכם ומתגאה בכם על אותה התמדת ערך לכם לקבל את המיידעים. בכנס זה נושא כותר ״כינוס איסוף הידע״, גילינו אחדות וערך לכל הקיים שיש לנו בתודעה מעוצמת המיידעים. אכן חשתי התרוממות רוח מיכולת הקבלה אשר הייתה בכל הנוכחים. הנוכחים היו תלמידיכם, תלמידי המיידעים נושאי שמחה והתרגשות לקבל ולהפנים את אשר חוו בכנס.


כן זהו חיבור מקודש בינינו אשר בא בנוכחים, נוצר שיווי תדר בין כולנו ומצורך הכך הופעלתי והונחיתי להעניק לכם. ולכן מצורך הכך אתם המשיכו לדגמן ולהעיר ולהאיר את הסובבים.


ולכן הינכם מוזמנים להיכנס אל כותר "כנסים" בתפריט עמוד הבית בו נמצא גם תוכן כנס זה וכמובן בו עוד העשרה של כנסים קודמים.


להשתמש במיידעים ולקצור הצלחה מנאמנות לכם לאור האמת ואיכות הידע שהביא. תודה ושבוע מבורך לכם.


121 צפיות

פוסטים אחרונים

הצג הכול

התכנסות היכרות עם לילה

תלמידים ומנחים יקרים, לאור בקשת תלמידים חדשים אשר מעולם לא זכו לפגוש את לילה, תתקיים התכנסות להיכרות עימה, בשבת 2.3.24 בשעה 19:00. המפגש מיועד רק לתלמידים חדשים אשר לא נכחו במפגש מסוג זה בעבר או בכל א

"התנהלות מתוך המואר"

16.8.2023 אני, לילה, עורכת את היומן הרביעי שלי... ובחיפושים גיליתי תיקשור שלי בלייב בשנת 31.8.2020 אשר בא עם כותר ״התנהלות מתוך המואר״ על מצב המדינה והקושי ששרר באותה שנה נגד הממשלה וביבי בראשה. אני

"הכרות להתמרה - חיבור למודעות על"

תלמידים יקרים, במוצ"ש 3.6 בשעה 19:00 מתקיים מפגש זום עם לילה, מוזמנים תלמידים חדשים שעדיין לא פגשו את לילה במתכונת דומה. לילה יודעת כי באה בכל תלמיד התמרה דרך המיידעים, לכן במפגש זה לא תהיה הצגה עצמית

כל הפוסטים

bottom of page