top of page
חיפוש

תלמידים וקוראים יקרים

עודכן: 18 בדצמ׳ 2022


רצוני להודות לכם על הכנס שהיה בשבת 10.12.2022

חוויתי עמכם ואתכם את עוצמת הכלת הידע של התוכנות.

ובשמחה אני משתפת אותכם בערך שבא בכנס זה.


את התוכן המלא לכנס ניתן למצוא בתפריט הכנסים בדף הבית


כנס "נוסח האור" – 10.12.2022

תקשור מאת אל אלינוס דרך לילה ברזסקי


שלום לכם, אני אל אלינוס אשר מחבר את כולכם יחד כאותו זֵר אשר לכם להכיל את אותו כוח אלוהי אשר יורד דרך "אנו האלוהים", דרך קריון, מועצת השתיים עשרה ודרך אל אלינוס אשר אני מביא בכם את החוקים, כולם ככוח בורא.


ומתוך הכך, אכן נוסח האור הינו לצורך אשר בו אותו תפעול יבוא בכם מתוך השלמות. עליכם להבין ולדעת כי כל אותם סדרות אשר קיבלתם ברמת ההכלת של ארבע התוכנות, נבנו אותם תוכנות בשיטה סדורה אשר יש בה הכלה בכם לקבל. ומתוך הכך אותה תוכנה ערוכה מצורך אשר בו הכוח המניע אשר בא בידע, יחבור אל אותה תודעה אשר לכם.


ומתוך הכך כאשר ואותה תוכנה ערוכה מצורך המואר אשר בה, הינה נושאת כוח אלוהי אשר מתבטא באותו תדר אשר יורד בשעת אמת. אכן שעת אמת הינה השפה אשר אתם מקבלים את התיקשור היורד עכשיו מכוח בורא.


ומתוך הכך כאשר וחברתם אל אותה שפת הבורא, הרי לכם להבין כי וכאשר שפת הבורא באה, היא באה עם ארבע יסודות להכיל. ואכן כל מבנה המשפט אשר לכם בידע אשר יורד מתוך השלמות של כל רמה ורמה, כל ארבע היסודות באים בכול מילה ומילה. ומתוך הכך עליכם להבין כי שפת הבורא באה עם תדר, שפת הבורא משפיעה רטט על התודעה ועל הדי אן איי. ועל כן כאשר ובאה אותה הערכה בכם להכיל הרי, אכן אותה הפנמה תשנע בהולמות כל עשיה, כל מילה אשר אתם מבטאים מתוך הצורך אשר לכם.


ועל כן אותה תוכנה סדורה אשר באה מתוך נוסח האור לשרת אותכם, הינה להביא את שפה הבורא ברמה אשר תשפיע על התהודה אשר לכם כ א ד ם. ומתוך הכך כאשר והכוח אשר מהווה הכרה ושינוי גישה לכם בתהליך החבירה אשר לכם, הרי חברתם לאותו רגש גבוה, לאותה מחשבה מוארת אשר לכם, להכיר באחריות אשר לנהל יומכם מתוך הנכון. ומתוך הכך כאשר ונוסח האור בא בכול הידע אשר יורד, הרי תוגמלתם מהכוח הזה לתגמל את כל אותם אלו אשר רצון להם להקשיב לכם, להכיל בתוכם את האור.


ועל כן מצורך אותה גישה זאת אשר חברתם אליה דרך התדר אשר נושא אותכם ליכולת פעולה, ליכולת הביצוע, ליכולת ההכלה ואותה הכלה הינה בכם לצמיתות, הרי לכם לדעת כי כוח זה בא אך ורק מכוח אותו ניסוח האור אשר בא להכיל בכם את היכולת אשר לכם להכיל.


ועל כן כל אותם אלו ארבע תוכנות אשר ירדו במשך אותם אלו שנים אשר לכם, חיברו אותכם אל העבר העשיר אשר היה לכם מתוך אותה תקופת אטלנטיס. ועל כן מתוך השינוי אשר אתם היום, עולים ברמה מתוך ההתחלה אשר לכם, הרי תבינו לדעת כי כל הידע אשר ירד, הינו מסונכרן ברמת הצורך אשר לאותה נשמה אשר לכם להכיר את תפעול הידע בהולמות.


ואכן תגלו לדעת כי וכאשר התקדמתם והגעתם עד מעמד מסוים, הינכם פוגשים במעמד הקודם אשר פגשתם באותה תוכנה קודמת ומתוך הכך אתם יוצרים את השילוב ואת הגישה אשר לכם אל אותו ידע אשר, אכן צרוף ברמה הראשונית אשר הינו מגיע אליכם. ומתוך הכך אתם מרחיבים את ההכרה אשר לכם להכיל, להפנים, לאותה תודעה אשר בכם.


ואכן כל התיקשורים אשר יורדים בכול אותם אלו ארבע הרמות נעשים בצורה אשר בה, אכן תחברו ותכירו את הערך המוסף אשר בא בכם בכול תיקשור ותיקשור, אל העבר אשר התיקשור הביא בכם במפגשים קודמים.


ועל כן הכירו בסימנים אשר אתם מקבלים, הכירו בערך של אותם סימנים אשר יכוונו אותכם אל ההבנה אשר לא הובנה במהות הקודמת שלה אל הבנה אשר הכלי אשר לכם גדל ומתוך הכך באה גישה שונה אל אותם אלו מיידעים. ועל כן מתוך השלמות אשר לכם, כאשר ובאתם מאותו רצון אשר לכם להכיל, באתם כי אותו כוח של רצון נשמתי אשר לכם להכיל את העוד, פתח בכם את הכלי לאותה השפעה והכלה. ועל כן אין מקריות אשר לכם היום כאשר ובאתם, יש את המסר אשר לכם אשר מאחד אותכם אל אותה מהות אשר מבקשת אותה נשמה אשר לכם את העוד להכיל.


ומתוך אותה גישה חיובית זו אשר הבאתם מתוך הרצון אשר לכם להכיר את העוד מתוך ההולמות, הרי אתם מגלים לדעת כי כאשר הינכם מנחים את התוכנה אשר לכם, בא בכם כוח בורא, בא בכם תשובות אשר אותו כוח אלוהי אשר נמצא בכם מתגמל אותכם באווירה הנכונה ובביטוי הנכון לשרת את אותם אלו הלומדים.


ועל כן כאשר וחנכתם תלמידים אשר לכם מאותה חניכה אשר קיבלתם אותה בשעת אמת, הרי גם אותם תלמידים אשר לכם באו בשעת אמת אשר ירד אותו ידע להכיל ואותה הכרה לאותם אלו אשר הביאו את הרצון אשר להם לתגמל את אותם תלמידים אשר להם. ועל כן כאשר והטענתם אותם באותו תדר, בא התדר הראשוני אשר אתם קיבלתם בשעת אמת. ועל כן אותם אלו תוכנות ארבע אשר באו בצורה סדירה מצורך אותו יסוד אשר יִבׇּנֶה בכם מתוך ההולמות, אכן מכינים אותכם לשעת אותה אמת אשר לכם נזקקת להיות האור, להיות בדרך האור, להיות באמת של האור. ומתוך הכך כאשר ופעלתם מתוך הנכון, אכן גם אותם אלו ממשיכי הדרך אשר לכם יכירו באותה דוגמה אשר אתם מביאים את נוסח האור ב ש ל מ ו ת ו.


ומתוך הכך כאשר ונוסח האור עובר מתלמיד אל תלמיד, ממנחה אל מנחה, מכוח ראשוני אל אותה קבוצה, אל אותו מנחה אשר מחליט ביום מסוים להתחיל ללמד, נוצר הוד אשר לאותו כוח אשר אתם מקבלים, כאשר ונפתחים עוד איכויות אלה לתלמידים מצורך ההכלה, אכן גם הידע יורד, ידע חדש מצורך אשר אותה הכרה לכם להכיל. ומתוך הכך אכן לידע אין סוף ומתוך הכך כאשר אתם משנעים את הידע אתם – אתם זוכים לעוד ידע להכיל.


ומתוך הרצון אשר לכם להבין ולדעת, ארבע תוכנות הינם מתחזקים אותכם כאנוש להכיר באמת ובנכון, באחריות ובגישה של אותו כוח אלוהי אשר בא בכם אך ורק מרגש גבוה וממחשבה מוארת. ומתוך הכך כאשר והינכם יודעים את הכללים, ויודעים את המהות, ועסוקים במהות ולא בתפל הרי אתם זוכים לקידום קדימה את יומכם מתוך הקלות.


ומתוך הכך כאשר ובחרתם מצורך אשר לכם להכיל את העוד, בא העוד מצורך ורצון לנו לשרת אותכם. אך כאשר קיימת בחירה באותם אלו אשר מסיימים ארבע תוכנות להכיל ורצון להם להביא עוד מצורך להכיל, אכן הינם שליחים ברמת בריאה אשר אותה בריאה מכינה אותם מצורך אותו רצון נשמתי אשר להם לבקש את השליח להם לשרת.


ומתוך הכך כאשר ובא נוסח האור ומכוון אותכם אל הדרך, מכוון אותכם על הדרך ומנתב אותכם על האמת אשר באה בו, היו באיזון, היו במהות והיו בתכלית. כאשר אותה בחירה אשר לכם באה מתוך רצון אשר בו רצון התמרה, הרי אתם אותם שליחים אשר הבריאה מכינה אותכם.


ומתוך הכך, כאשר ובאה בכם אותה הכרה זו מתוך גישה מוארת אשר אנו מתוך התדרים אשר הבאנו בכם, שינו אותכם אל אותה חבירה, אכן אני אל אלינוס מברך אותכם לאדוני. תודה.


כל הזכויות שמורות 2022 © ללילה ברזסקי

217 צפיות

פוסטים אחרונים

הצג הכול

שלום וברכות תלמידים וקוראים יקרים 20.3.2024

אתמול בקרה אותי נכדתי יובל,  שאלה אותי על ילדותי בחג הפורים, על תחפושות או חגיגות שלי.... ספרתי לה כי בזמני כילדה לא היה לי מודעות "להתחפש", אלא שלחתי משלוח מנות לחברים מהכיתה, צרפתי לכל אחד מהם ברכה

התכנסות היכרות עם לילה

תלמידים ומנחים יקרים, לאור בקשת תלמידים חדשים אשר מעולם לא זכו לפגוש את לילה, תתקיים התכנסות להיכרות עימה, בשבת 2.3.24 בשעה 19:00. המפגש מיועד רק לתלמידים חדשים אשר לא נכחו במפגש מסוג זה בעבר או בכל א

"התנהלות מתוך המואר"

16.8.2023 אני, לילה, עורכת את היומן הרביעי שלי... ובחיפושים גיליתי תיקשור שלי בלייב בשנת 31.8.2020 אשר בא עם כותר ״התנהלות מתוך המואר״ על מצב המדינה והקושי ששרר באותה שנה נגד הממשלה וביבי בראשה. אני

Comments


כל הפוסטים

bottom of page