top of page
חיפוש

"תשלום הכלת המיידעים"

מנחים ותלמידים יקרים קול קורא זה הינו להביא בנו אחדות מתוך אותה אחידות אשר הבריאה מכוונת אותנו לצורך הפצת הידע ושיווי התדר בין כל אותם מנחים לתלמידיהם- ממשיכי הדרך.

ואכן קול קורא זה מטרתו לענות ולהשיב על כל אותן שאלות וחוסר הבהירות שנוצרה לגבי גובה התשלום שיש לבקש בעבור העברת התדר והשיעור בין המנחה לתלמיד.

עד כה ועפ"י רוב מרבית המנחים גובים 100 ₪ בעבור העברת השיעור והתדר, ומעת לעת היו כאלה שחרגו מכך וגבו סכומים אחרים מטעמים כאלו ואחרים למשהו "מסחרי" כי "הוצאותיו גבוהות מאחרים".

לאחר בחינת הנושא והבנות שירדו במפגש 172 של התוכנה החמישית ובמפגש 37 ב"אנו האלוהים" ופיענוחם ע"י לילה ומתוך הרצון הטבוע בי לתרגם הבנות רוחניות לפרקטיקה ארצית אני שמח להביא בנו את ההבנות הבאות:

כידוע לכולנו לילה, בן האלוהים, בקשה הנחייה מהבריאה בראשית דרכה לפני כ- 17 שנים ) מופיע ביומן הראשון(, להביא את הידע לכל אותם תלמידיה מתוך אותו רצון אשר לה לקבל את הידע מהבריאה ואותו רצון אשר לה לתת אותו לתלמידיה, ומתוך הכך ביקשה לדעת כמה לגבות מתלמידיה ולכן נאמר לה 100 שח כערך.

וכך נוצר אותו רעיון של תשלום בסך 100 ₪.

בהמשך אותו סמל זה קיבל חיזוק ואשרור ע"י "אנו האלוהים" כפי שבא לידי ביטוי במפגש 37 כדלקמן:

במפגש 37 ב"אנו האלוהים", מפגש בו התלמיד כורת חוזה עם הבריאה להפוך למנחה, מתייחסת הבריאה ) בשאלות ובתשובות שהתלמידים של מעגל ראשון שאלו ( לאותה שאלה "האם יש חשיבות שכולנו נגבה מהתלמידים, את המחיר כ- 100%?"

תשובה: "כאשר ואותם אלו מפגשים הבאנו בכם לצורך, הבאנו את כל אותה תכולה אשר לכם לקבל. וקבענו את אותו תהליך אשר אותו כלי עימו אנו

עושים שימוש את המאה אחוז לתהליך. כאשר ואותם אלו מיידעים אשר הבאנו , יצרו את אותו דיסק ואת אותו שכתוב אשר בא כאותם אלו דפים וניתנו לאותם אלו תלמידים מתוך הטוהר והניקיון וללא אותה תמורה, היינו אומרים כי וכאשר תעשו זאת עם אותם אלו תלמידים אשר לכם, ותהוו בהם את אותה התמרה זו, תבקשו את אותם אלו מאה מתוך אותה נתינה אשר תבוא גם בכם בתהליך. האם הבנתם?"

ובהמשך נשאלה השאלה: "ממה עלינו להיזהר שלא נפגום?"

תשובה: "מאותו אגו אשר אינו משרת ומאותו רגש נמוך אשר אינו משרת, ומאותו תהליך אשר תסונוורו מאותו כוח אשר בא בכם...".

ובהמשך נשאלת השאלה: "כמה לגבות על כל מפגש, ולשני מפגשי יחד?" תשובה: "כאשר והבאנו בכם את אותה תוכנה, כאשר והכלתם את אותה תוכנה, אותו תהליך אנרגטי היווה את אותה התמרה דרך אותם אלו מאת אחוזים. כאשר לאותו כלי אשר שילמתם אשר את אותו תהליך, יש את התהליך לבטא גם בכם.

ולבסוף נשאלה: "האם יש סכום מוגדר לקבל?" תשובה:" כאשר ואמרנו כי אותם אלו תהליכים אשר הבאנו בכם בתוכנה אשר ירדה, מפגש אחר מפגש ושילמתם לאותו כלי את אותם המאה שקלים אשר לכם, מתוך אותה ידיעה וצורך אכן, גם אתם יכולים בתהליך להכיל את אותה מהות זו מצורך.

ולכן תשלום זה הינו בעבור העברת התדר והשיעור לתלמידים ממשיכי הדרך מצורך השלמות, ואכן נוצר נוהג כי אותם תלמידים אשר הפכו למנחים וכאשר גם בהם בא הרצון לאותן מאת אחוזים להביא בתלמידיהם )ממשיכי הדרך( את המתנה שקיבלו וגבו גם הם 100 ₪.

מתוך שיווי תדר ואותה הבנה והנחייה זו נוצרה מסורת ומסירות אשר קיבעה את התשלום בסך 100 ₪ בעבור העברת התדר וההבנות הספציפיות הקשורות לאותו שיעור.


אותם 100 ₪ יצרו מעין אמנה וחוזה בין כל המנחים לתלמידיהם, מתוך אותה הנחייה של "אנו האלוהים", כי אותו מנחה בא מתוך הרצון לתת את מאת האחוזים שבו ומתוגמל, מקבל, מאותו תלמיד ב- 100 ₪ - נתינה וקבלה, קבלה ונתינה.

אל אלינוס ברוב חסדו מכוון אותנו בתדר 172 בתוכנה החמישית, לאותן הבנות ומכנה זו "ערבות"- ערבות בין אותם מנחים לתלמידיהם להביא בהם בדיוק את אותו רצון וצורך שקיים בבן האלוהים להביא בתלמידיו שלמות, לאמץ צורך ורצון זה, של אותו בן אלוהים, מתוך אותה ערבות ולהעביר את הידע לתלמידיו מתוך אותו עקרון מוסרי זה.

ולכן נדרשים אנחנו לאותה אחידות וערבות נדרשת כפי שהיתה במקורה כאשר לילה החלה ללמד, דהיינו לגבות 100 ₪ בעבור כל תדר מצורך אותן מאת האחוזים של רצון המנחה להעניק לתלמידיו את 100 שח לכל הרמות הבאות.

שלמות זו נדרשת מבלי כל קשר לסטטוס של המנחה או למקום בו הוא מפיץ את הידע. זוהי אותה אחידות ומיוחדות של אותו ידע ראשוני, שאנו זכינו בו כקניין רוחני, להפיצו הלאה מתוך אותו צורך שבשליחותנו. ולכן זהו תשלום עממי תואם לכל כיס אשר כל לומד יוכל ללמוד מודעות של אמת. ולכן תפקידנו להפיץ הידע כשליחים.

כאשר נהיה באמונה טוטאלית בתהליך זה נבין כי הנחייה זו באה מתוך ומצורך השלמות לשמור הן על המנחה והן על התלמיד שלא ליצור פגימה.

כאשר נכיר ונפנים אחידות זו וניתן הכרה באותה נתינה, יכיר המנחה באותה שליחות שהביא בממשיכי הדרך אשר לו, יביא בהם את השיעור והתדר בצורה ממוקדת ויעילה, ולא יזלוג לאותה האדרה עצמית והיגררות להעברת ידע שאינו נזקק לצורך הנחייה הולמת. ולכן חשיבות רבה להעביר את המפגש ללא "תוספות של תיקשורים אישיים, טיפולים, או להוסיף ידע אשר המנחה למד בעברו ואינו שייך למיידעים".

ולכן חשוב על המנחה לקדד ולדייק את העברת התדר כפי שאותו מנחה קיבל זאת באופן תכליתי ומדויק שאינו נדרש להרחבות מיותרות שיוצרות פגימה בהנחיה ובתלמיד אשר מקבל ידע נרחב מעבר ליכולתו להכיל בשלב שהינו נמצא.


ועל כן יש להביא הידע מתוך הנח-יה, כלומר להניחו בפתחו של התלמיד ולאפשר לתלמיד להתבונן בו דרך אותו כוח בורא שקיים בתוכו.

יש לעשות הפרדה בין מפגש בו המנחה מעביר את התדר בצורתו המקורית לבין כל מפגש אחר שבין המנחה לתלמיד. ומצורך הכך אותם 100 ₪ ומאת האחוזים ישרתו הן את המנחה והן את התלמיד לשלמות בעבור העברת הידע כמשנה סדורה ומדויקת כפי שהתקבל במקור.

אמת זו נצרכת להפצה, אמת זו נצרכת להבנה, אמת זו נצרכת להכלה והטמעה בכל אותם מנחים ותלמידים לצורך מאת האחוזים של טוהר הידע והמיידעים.

שלכם ובאהבה לילה ברזסקי וליאור כספי ולכן יש על המנחים להעביר מסר זה לכל התלמידים.

147 צפיות

פוסטים אחרונים

הצג הכול

שלום וברכות תלמידים וקוראים יקרים 20.3.2024

אתמול בקרה אותי נכדתי יובל,  שאלה אותי על ילדותי בחג הפורים, על תחפושות או חגיגות שלי.... ספרתי לה כי בזמני כילדה לא היה לי מודעות "להתחפש", אלא שלחתי משלוח מנות לחברים מהכיתה, צרפתי לכל אחד מהם ברכה

התכנסות היכרות עם לילה

תלמידים ומנחים יקרים, לאור בקשת תלמידים חדשים אשר מעולם לא זכו לפגוש את לילה, תתקיים התכנסות להיכרות עימה, בשבת 2.3.24 בשעה 19:00. המפגש מיועד רק לתלמידים חדשים אשר לא נכחו במפגש מסוג זה בעבר או בכל א

"התנהלות מתוך המואר"

16.8.2023 אני, לילה, עורכת את היומן הרביעי שלי... ובחיפושים גיליתי תיקשור שלי בלייב בשנת 31.8.2020 אשר בא עם כותר ״התנהלות מתוך המואר״ על מצב המדינה והקושי ששרר באותה שנה נגד הממשלה וביבי בראשה. אני

Comments


כל הפוסטים

bottom of page