top of page
אישה מחייכת

23.10.17 ♦ אני דניאל עיני

"בחרתי במהות האור לשרת דרכי"

הייתי רוצה להתחיל בתודה לנשמה שלי על הבחירה בדרך הזו בה חוויתי את השיעורים והלמידה בגלגול הזה.

לפני התדרים הייתי חווה תחושה של אי שייכות וכאב מול הרגש הנמוך אשר שולט באנושות. הייתי מרגישה את התחושות של כולם בלי להבין מה מקורם.

bottom of page