top of page
אישה מחייכת

2018 ♦ אני אור צבי

"בחרתי במהות האור לשרת דרכי"

אני אור צבי, נכדה של לילה, בת 21 מרמת גן.

תמיד תהיתי מדוע דווקא אור? למה זה שמי?

היכן האור מסתתר ומה מהותו? ברגע שהתחלתי ללמוד את המיידעים הבנתי.

האור זה המיידעים שמשרתים אותנו, את הבריאה כולה ובין היתר אותנו את האנושות.

האור זה הידע האינסופי שיורד כל תקשור מחדש ומאיר את עיננו בפליאה קסומה,

האור זה הכלים העוצמתיים שקיבלנו במהלך המסע המופלא הזה,

האור זה האמת שזכינו בה , דברי האלוהים החיים.

האור זה ההגשמה הפנימית שלנו, החיבור לאני והעשייה ההולמת,

האור זה השליחות שלנו כיודעי האור לנתב.

האור זה אני, אני אור ואני בוחרת במהות האור לשרת דרכי

מודה לבריאה על הפלא שהתגלה בפנינו,

על המיידעים שירדו בנו על מנת להאיר את דרכנו כאן.

ולסבתי, לילה ברזסקי המדהימה שבזכותה נגלינו לאמת הטהורה

מאחלת לכל מי שרוצה לשנות את חייו ולהאירם באור חדש,

ללמוד את המיידעים ולהתמיר עצמו ואת הסובבים לו.

bottom of page