top of page
אישה מחייכת

7.2017 ♦ אני דורית טהורי

"בחרתי במהות האור לשרת דרכי"

הגעתי לילה ברזסקי מתוך ארציות שבי. ומתוך כעס, כאב וקורבנות שבתוכי. כל חיי חיפשתי משמעות להיותי כאן ועכשיו, חיפשתי מישהו שיוכל לנווט דרכי. 


התחלתי ללמוד את המיידעים של לילה משנת 2010 וסיימתי בשנת 2017. במפגשים שלמדתי בכיתי מתוך התרגשות יתרה והפנמתי את העוצמה שבי.


היו פעמים שלא הייתה לי תשובה המשכתי ללמוד קיבלתי הרבה אהבה והבנה הבנתי את סודות החוקים הקוסמיים שאל אלינוס העביר לי. קיבלתי ארגז כלים לחיים מ – אנו האלוהים, קריון ומשפחתו, מועצת ה-12 ואל אלינוס. 


לחיות מתוך המואר בסבלנות וסובלנות, לקחת אחריות על תהליכי חיים שבי. הקשבתי לקול הנשמה שבתוכי ופעלתי מתוך צניעות וענווה, יושר ויושרה. גיליתי את היעוד שלי לחיים להיות מורה ומדריכה לאנוש בכדי שיקבלו את הקלות בחייהם.


היום אני מודה לכולם לכל הסובב אותי ולכל העוזרים והמדריכים שלי.

וכך היה בי תקשור והוא כך:

שהכל הולך מדויק מן הבריאה. אני תמיד בהודיה אני בכניעה.

בהודיה על הכוח האלוהי שנמצא בתוכי.

בהודיה על העוזרים שנמצאים סביבי ומכילים את דרכי.

בהודיה על הרצון שבי. בהודיה על האהבה שלי לאנוש.

בהודיה לאימא ואבא שמקשיבים ותומכים ומעריצים אותי.

בהודיה על דרכי הארוכה על תהליכי התפתחות שלי.

bottom of page