top of page

טיפול לכלל – ע"פ המיידעים – דורית רוה

אנו באים מרמות שונות בלמידת המיידעים האלו, כל אחד יפעל בהתאם לרמה אליה הגיע: אם זה הקונוס הירוק וקרן הכוח, או מרחב הריפוי הבריאתי, או מרכז שלוש עשרה "והמרכז" שבמוח ימין, וייצר את המחשבה כפי שאנחה אתכם…

# # נזמן את ההדרכות בהם  "אנו האלוהים", קריון, ומועצת השתיים עשרה… את ישויות האור… את ההדרכות האישיות של כל אחד ואחד מאיתנו… וכן נזמן את המשפחה… וכמובן גם את אל אלינוס…

# כולנו נוציא את הקונוס הירוק… ובהתאם לרמת הלמידה נמשוך את קרן הכוח לטיפול, או מי שיש בו את מרחב הריפוי הבריאתי יעלה לשם… ואלו אשר יש בהם את "המרכז" שבמוח ימין… יתנו הכרה באותו "מרכז"… יתנו הכרה בעין השלישית… ויעלו אל מרכז שלוש עשרה… שם יוציאו את הקרן השקופה אל הכתר ואל האינסוף…

 

#  אותה קרן שקופה הופכת צבעה לארגמן…

 

# נראה את ארבע היסודות מתעצמים במרכז שלוש עשרה… נמשוך את יסודות האש והאוויר אל "המרכז" שבמוח ימין… נעלה שוב אל מרכז שלוש עשרה ונמשוך את יסודות המים והאדמה אל הכתר ואל העין השלישית…

 

#  במהות, נשלח אל העם היהודי… אל כל מנהיגיו… ואל כל מפעיליו… לכול חיילינו ואנשי הביטחון אשר לנו… להוות מחשבה מוארת ורגש גבוה… מתוך פתיחות וקבלה… מתוך הרצון בשינוי… מתוך הרצון להכיל… מתוך השמחה והאהבה… הסבלנות והסובלנות… להוות אחדות בעם… להבין המהות והצורך באותה אחדות… לעשות למען אותה אחדות מתוך הנכון לשרת את העם… להבין את המהות המשרתת… את החשיבות והצורך שלנו במדינה יהודית בארץ ישראל… ולעשות הכול למען ביטחונה… ולמען שלמותה של המדינה…
 

# כל זאת מתוך הכניעה והשלמות בתהליך…

 

# # ומתוך הכך נראה בהתעצמות ארבע היסודות במרכז שלוש עשרה… נמשוך את כל ארבע היסודות אל "המרכז" שבמוח ימין…
 

#  ובמהות, מתוך מחשבה מוארת ורגש גבוה… נשלח אל כל העמים היושבים סביבנו… אל כל מנהיגיהם… ואל כל אלו המפוזרים… להוות מחשבה מוארת ורגש גבוה… מתוך פתיחות וקבלה… מתוך הרצון בשינוי… מתוך השמחה והאהבה… הסבלנות והסובלנות… מתוך הרצון להכיל אותנו כעם ישראל במדינה חופשית… להכיר בעוצמה שלנו כעם יהודי… מצורך אשר לנו לחוות מתוך השלום והשלמות… להכיל אותנו כעם יהודי היושב בקרבם… להבין כי אין מהות בהחזקתו של גלעד שליט… ויש המקום לשחררו לחופשי… ולסייע לנו העם היהודי… באחדות אשר בתוכנו… ובשליחות אשר לנו… להוות ולהתהוות בתהליך… לתת לנו העם היהודי את כל התמיכה הנצרכת לנו לאותה שליחות אשר לנו…

 

# כל זאת מתוך הכניעה והשלמות בתהליך…
 

# # אותה קרן אשר יצאה ממרכז שלוש עשרה אל הכתר ואל האינסוף… משנה צבעה לצבע האדום אש…
 

#  במהות… נשלח אל כל החולים באשר הם: גוף, רוח, או נפש… להוות מחשבה מוארת ורגש גבוה… מתוך פתיחות וקבלה… מתוך הרצון בשינוי… הרצון להכיל… מתוך השמחה והאהבה… הסבלנות והסובלנות… להבין כי אותן אלו מחלות אשר להם… אשר אין בהן לשרת… ומתוך הכך פיגוג הפחד… ויתור על הקושי… וויתור על אותן אלו מחלות אשר להם… כל זאת מתוך הכניעה… והשלמות… ולהוות את אותו חיבור אשר להם אל מהות החיים בשמחה,  בהולמות…
 

#   אט, אט מחווירה אותה קרן ואותו טיפול בהם הסתיים…
 

# #  כעת נחבור אל "המרכז" שבמוח ימין… אל מרכז הכתר… ואל מרכז שלוש עשרה…
 

# אותה "קרן" אשר חוזרת להיות שקופה במהותה… צרופה באותם אלו איכויות אשר לה… עולה מעלה דרך מרכז שלוש עשרה ועד לאינסוף…
 

#  דרך "קרן" זו… יורדים אותם אלו תדרים אשר לאל אלינוס… הם חוברים אל מרכז הכתר… ואל אותה עין שלישית… ומאותה עין שלישית יוצאים דרכה התדרים… ופונים אל אותם אלו שלושה שערים… ומתמקדים באותו שער ימין…
 

#  התדרים אשר יוצאים מהעין השלישית… ואשר התמקדו באותו שער ימין… פותחים את אותו שער ימין… ואנו מקרינים את התדרים פנימה… על אותה אנרגיה המצויה בפנים…
 

#  אותה אנרגיה המצויה מאחרי אותו שער ימין… הינה עודפי אש, אוויר, מים ואדמה… אשר אותה אנושות פולטת… מתוך מחשבות סרק… מחשבות שליליות… מתוך אותו אגו… שיפוטיות… וביקורת… ומאותם רגשות נמוכים המלווה אותם…
 

#  בשעה שאנו שולחים את האנרגיה של אל אלינוס דרך העין השלישית… אותה אנרגיה המצויה בשער ימין… נאספת לכלל "עמוד"… אותו אנחנו תוחמים… ומקרינים עליו את התדרים על מנת להביא שינוי באותה אנרגיה…
 

#  נמשיך להקרין על אותו "עמוד"… עד אשר תבוא רגיעה באותה אנרגיה המצויה בו…
 

#  משבאה אותה רגיעה… נסגור את השער ונוודא כי אכן הוא סגור…
 

# נודה לבריאה, לישויות האור, להדרכות, ולמדריכים האישיים. תודה.

טיפול לכלל

bottom of page