top of page

כנס נובמבר - 2019

התעוררות לגישה מוארת של חווית החיים. 

פתחנו כנס זה ביום שישי שבת במלון קיו בנתניה

יומיים אלו פתחו לנו צורך לעוד כנסים מפרים ומעשירים. רצונם  של המשתתפים להכיל העוד ולכן יהיו עוד כנסים להעשרה, כמובן.

כפי שאמרתי אני מוכנה למלא רצונכם ובהתאם. וכמובן על פי רצון לכם לקבל ומתוך הכך נכון חשוב לי היה שכל לומדי תוכנה חמש ישתתפו לקבל ואף לתת. להכיל העשרה ולחזק את היש שיש לכם. על מנת לבטא המשכיות אשר תשרת את כולם.

 

כידוע לכם כי לשלמות הרוחנית אין סוף ולשם אני רוצה למנף ולקחת אתכם, כך שלכל שלמות שנעשה יחדיו אם בכנס או במפגש תעלה השלמות מדרגה בכל סולם הערכים של הידע 

כמובן וכך היה על פי תגובותיכם בכנס בזמן אמת שבו חברנו יחדיו שישי שבת. לכן תודה לכם כי אני מאד רציתי לספק לכם עוד ועוד להשפיע את השלמות לכל אחד מכם. 

זה הזמן להגיד לכם כי  אני מאד מעריכה ומוקירה את אהבתכם הערכתכם אותי כאדם וכמובן הוקרתכם את המיידעים.

ובזכות הכך גם אני הועשרתי ברצון לעוד בצורך לתת לכם את הידע כמה שיותר, כי מגיע לכם.

ולכן  על פי הנחיתו של אל אלינוס נאמר לכם לתעד בכתב את אשר חוויתם דרך חסד המיידעים בכותר "חסד המיידעים תגמלו אותי".

ואכן עלי לערוך את הקבצים כספר דיגיטלי בהתאם לשליחתם אלי כלומר מי ששלח ראשון יפתח את הספר ומי שישלח אחרון יסגור את הספר. וכך אעשה למלא אנרגיה והשפעה.

תודה לבאי הכנס ולשולחים את חוויותיהם 

ושוב תודה לכם, לילה

29-30/11/2019

כנס מעגלי תוכנה חמישית 
"היפה והשלמות בי לבטא"

תכנים והרצאות מהכנס :

bottom of page