top of page

"מענה רצוני של לומדי תוכנת "חיבור למודעות על"

17.12.2020

 

הי תלמידים יקרים,

אני שמחה לערוך מספר מפגשים של היכרות עמכם ועם המנחה שלכם.

אשמח לקבל את תגובותיכם כמשוב, על המיידעים ועל ההבנות שלכם מהם.

ולכן, ברשותכם ובאישורכם,  אותם אשמח להכניס לאתר הבית שלי כערך בו אתם מכירים ומוקירים את הידע, ומהווים רצון להכיר הידע לכול קורא באתר.

ומצורך הכך אתם יוצרים שליחות בהרשאתכם, שליחות לטובת הכלל ובשירות הבריאה!!

 

יופיעו תגובותיכם בכותר:

"מענה רצוני של לומדי תוכנת "חיבור למודעות על"

24.7.2021

תגובות ממפגש הזום עם לילה -

ללומדי תוכנת ״חיבור למודעות על״

24.7.2021

19.12.2020

תגובות ממפגש הזום עם לילה -

ללומדי תוכנת ״חיבור למודעות על״

19.12.2020

5.12.2020

תגובות ממפגש הזום עם לילה -

ללומדי תוכנת ״חיבור למודעות על״

5.12.2020
bottom of page