top of page

"אני בחרתי במהות האור לשרת דרכי" -
מסיימי לימודי ארבע תוכנות

אני מצרפת גם את חוויותיהם של תלמידים שסיימו את כל ה - 250 מפגשים, הן בקבוצה או בשיטת ה"מרתון" בהתאם לקצב ולרצון שלהם, ובהתאם ליכולת החיבור וההכלה

27.1.2024 - אני מיכל גיל

"בחרתי במהות האור לשרת דרכי"

מהות האור לשרת היא מהות ומשמעות אשר קבלתי דרכך ועל כן אני מיכל לומדת דרכך ודרך ...

27.1.2024 - אני מיכל גיל

27.1.2024 - אני יובל רז

"בחרתי במהות האור לשרת דרכי"

המסע שלי לא החל מתוך צורך או חיפוש תשובות אלא מתוך סקרנות שעורר בי חבר יקר...

27.1.2024 - אני יובל רז
bottom of page