top of page

מסרים מיוחדים

שליחות מתוך שמחה - שירי סלע

"שליחות מתוך שמחה" – "אנו האלוהים"  14.10.2010 שירי סלע תלמידה שלי הלומדת אצלי את המיידעים, הפתיעה אותי היום "בקובץ" של תקצירים בחרוזים שלושים ושבעה מפגשים של "חיבור למודעות על" שחיברה בהנחיית "אנו האלוהים". שירי בשמחה ובענווה הגישה לי את "הקובץ" ואמרה: "לילה, זה שלך תעשי עם זה מה שאת מבינה, אני פעלתי בשירות הבריאה ולכן...

אמנה לצורך המיידעים

אמנה לצורך המיידעים – לילה 15/08/10 ברכות לכל המנחים והתלמידים, בעקבות המסר של "אנו האלוהים" "פגימה במהות הידע והמיידעים מתוך בחירה" שירד בתיקשור ב- 15.8.10, אני מביאה בזה את ה א מ נ ה  לטובת כל המנחים והלומדים. "א מ נ ה" לידיעת המנחים והתלמידים, אני, לילה כצינור להורדת מיידעים בהם יש קלות וזרימת חיים..

סיפור מעשה בטיפול עם "הקוד" - לילה

סיפור מעשה בטיפול עם "הקוד" – לילה 18/11/09 אני, לילה, אשר מעבירה מודעות בתקשור קבלתי מכתב מתלמידה שלי דורית רוה ואני מפרסמת אותו ככתובו וכלשונו. "לילה, שלום! לפני כ- 8 חודשים התגלה גידול סרטני בשד אצל אחת משכנותיי בשם רינה. את רינה הכרתי לפני כעשרים שנה. תמיד התנהלה מתוך עודף אש, רגש נמוך אך...

ההבדל בין תפילה - משאלה לבין כוח מניע שלמות - לילה

ההבדל בין "תפילה – משאלה" לבין כוח מניע שלמות – לילה 18/03/09 קורא/ה יקר/ה אני, לילה, קבלתי מייל  אשר זה לשונו: "זכרי לבקש משאלה לפני שאת קוראת את הברכה. תפילה. זה כל מה שאת צריכה לעשות. רק שלחי מכתב זה ל-12 נשים והודיעי לי מה קרה לך ב-4 הימים לאחר מכן. סליחה על שאת צריכה...

מסר השמחה - קבוצת הנביאים

מסר השמחה – קבוצת הנביאים 04/11/04 שמחה ושלום במעונך, כוח ועוצמה אשר בא לביטוי באשר הינך יוצרת חיבור אלינו דרך אותם נביאים לקבל, מהות וצורך אשר בו תעשי שימוש, לטובת אלו אשר באים דרכך לצורך אותה התפתחות ולצורך אותה קבלה וישום הדברים הנדרשים, בעשייתם. שמחה, יש בה חשיבות באשר לאותו גוף ובאשר לאותה נפש לבקש.

bottom of page