top of page

"אני בחרתי במהות האור לשרת דרכי"

לאחר 120  מפגשים עם מיידעי אל אלינוס, נתבקשה כל הקבוצה לבוא למפגש 121 ולבטא בכתב את הרגשות שלהם מצורך כל 250 מפגשי המיידעים שקבלו. ואכן נפגשנו, וזאת הייתה חוויה - חוויה קסומה אשר בה חשנו כולנו.

מפגש 121 עם אל אלינוס
"אני בחרתי במהות האור לשרת דרכי"

תמונה משותפת של לילה וקבוצת תלמידים

21.12.2011

מענה וברכה של אל אלינוס לכל הקבוצה

מפגש מאה עשרים ואחד - 21.12.2011

שלום לכם, אני אל אלינוס אשר באתי יחד עם: "אנו האלוהים", קריון, מועצת השתיים עשרה.

 

ומתוך אותה הכרה אשר לכם, אתם יודעי האור לנתב, אכן אותו "צינור" אשר בו אנו עושים שימוש, הינו כוח אשר בו אותו "אור גדול" מנתב בו מהות לכם לבקש. ומתוך אותה מהות זו לכם להכיל, אכן בורכתם באותו תהליך אשר אותו כלי אשר לכם חבר בו יכולת והכלה לנתב האור בהולמות. ומתוך הכך של אותה הולמות אכן יבוא בכם העוד דרך אותם אלו מיידעים אשר להם, הינכם מבקשים.

 

ומתוך הכך אכן, הרי לך יקירה, כי וכאשר באה בך אותה ידיעה זו של אותם אלו איכויות אשר ניתנו לך, והינך "צינור" לאותה העברת מיידעים מצורך, אכן הינך יודעת היום להכיל את כל אותה הכרת תודה, דרך אותם אלו אשר ידעו להכיל האור בהולמות2 ומתוך הכך לך לדעת, אכן הינך ממשיכה ומהווה התמרה הן בהם והן באותם אלו ממשיכי הדרך אשר לך ולהם להכיל. 

 

ומתוך הכך כאשר ובאה בכם אותה הכרה כי "אני בחרתי במהות האור לשרת דרכי", אכן כל אותה הכרה זו הינה הכרה מתוך אותה כוונה אשר בה רצון לאותה נשמה לכם לבטא. ואכן כאשר והינכם באים מצורך התהליך והשירות, אכן אותו כוח אשר בא בכם הינו כוח אשר חובר בו האור דרכינו לבטא בכם תוצאה.

 

ומתוך הכול יכול אשר אכן בא בכם, אכן כול היכול אשר בא בכם הינו להניע התהליך אכן קדימה מול אותה מציאות ומול אותם אלו אשר עימכם. אמונה אשר תחזקכם לחזק אמונה זו גם באחרים. ומתוך הכך לכם אכן כאשר ואותו רצון אשר לכם בעוד להכיל, אכן הינכם מוזמנים לאותם אלו מפגשים אשר יחוו בכם, כאשר ותכירו לדעת תוכנה חדשה תבוא בכם.

 

ומתוך הכך אנו נביא בכם את אותה הכרה וזימון זה לכם לדעת ביום אשר בו אותו אור מנתב דרככם, תבואו ב- 12.12.2012 להכיל תוכנה חדשה אשר תקרא לכם להכיל "ה-יפֶה והשלמות בי לבטא"

 

"היפה והשלמות בי לבטא" הינה מתוך כל אותה עוצמה אשר באה 19 בכם, להכיר את "האני" מול העצמי, ולהכיר את האחדות אשר ביניהם2 ומתוך האחדות אשר "האני" והעצמי באו לביטוי חברתם לכוח בורא, חברתם לכוח אשר בו אכן אותו אור מנתב בכם יכולת ועשייה. 

 

ומתוך אותה מהות זו, כאשר ולכם הכול ניתן דרך אותה כוונה אשר לנו להביא בכם התמרה, עשינו זאת מתוך אותה שלמות אשר נצרכת לכם גם העוד. ומתוך אותו עוד אשר יבוא, אתם תאירו הדרך לכול אותם אלו אשר לכם חשיבות בה להביא בהם.

 

ומתוך הכך אכן אותה אחריות ואותה מודעות הינה "המפתח" אשר ניתנה לכם, ומתוך הכך אותה אחריות אשר לכם, הינה להביא את האור מתוך ההולמות. ומתוך הכול אשר נתנו לכם, אכן חברתם כאחד מצורך להכיל העוד בהולמות.

 

 ואני אל אלינוס, כאשר וברכתי אתכם כול מפגש ומפגש כאותם אלו יודעי האור לנתב, אכן היו אכן אותם "יודעי האור לנתב, בהולמות", ומצורך אשר לנו לברך אתכם, היו מבורכים לאדוני. תודה.

22.12.2011 

 

לכל המעגל היקר, אני, לילה, מודה לכם על הערב הקסום שעברנו אתמול ביום רביעי. יחד הבנו את עוצמת השליחות דרך האחריות אשר לה חברנו מצורך ה-עוד שאנו מבקשים.

 

ואכן אני מודה לכולכם על רצון זה, מאחר ואתם משפיעים בי מהות לקבל עבורכם את העוד. ואכן הבריאה מתגמלת אותי יחד עמכם בעוד תוכנה חדשה חמישית במספר שתבוא לגילוי ב- 12.12.12 כאשר הופתענו משמחה כולנו כי תאריך זה הינו "יום רביעי“, בשבוע.

 

יקירים, תבינו כמה הבריאה מדויקת וכמה מאוזנת מבחינות הכול יכול, אני, גיליתי גם לראות בלוח השנה, כי 12.12.12 שזה יום רביעי, הינו בחנוכה וזה "ערב נר חמישי" של חנוכה. כלומר שנה מהיום, ונר חמישי מסמל לנו תוכנה חמישית חדשה של אור, כשמה כן היא "ה-יפה והשלמות בי לבטא", אני גאה בכם, אני גאה שהינכם מוקירים את האיכות ואת עוצמת המיידעים ואף דבקים בהם באמונה תומכת, ובאחדות מבקשים העוד.

 

אני גאה שהתמרתי עצמי וזכיתי כבר היום לדעת על ההמשכיות עבורכם, וכי הבריאה תומכת בנו, באהבתה. היו בקשר עמי, אשמח לשמוע אתכם, היו באחדות כיודעי האור לנתב.

אוהבים אתכם, לילה ומשה

עוד יש להוסיף לשמחה הנ"ל את שיר ההלל:

23.12.11

מאת - אידה אסיא

ל- לאתי ! אכן זה היה ערב קסום, שבו כל ישויות האור השכימו קום מרקו עצמם, הברישו שלמותיהם, ואור נגוהות בקע מהם2 כולם אצו רצו לתפוס מקום, כדי להיות נוכחיים במעמד של היום2 שכן תלמידיך, שליחי שמחה, באו אליך נרגשים ודפים בידם מנחה כתובה הביאו לך של אהבה והודיה החתומים בשמם.

 

 באו לספר לך עד כמה חייהם השתנו, השתפרו ללא הכר, בגלל אותו ידע ובגלל אותן הבנות נפלאות שירדו דרכך. שמעתי קול של כנפיים מתחככות, בשמחה והתרגשות, וקולות של הנאה ושביעות רצון על השינוי באנושות.

 

 שמעתי גם הלמות ליבך שהלכו וגברו עם קולך הנשבר, כי לא יכולת להסתיר את השמחה המהולה בעצב המחר: פרידה מתלמידייך אשר אהבת, חיזקת וחיבקת כל הזמן. עיניך האדומות העידו בך כי זה אינו דבר כל כך קטן.

 

 כי יום רביעי הגדול היה עבורך ולכולנו מקור של חמצן שהתמכרנו אליו מרצון וביקשנו העוד עד שהפך לסימן של חגיגה, התעלות ושמחה כמו אותו המזון, אותו המן.

 

 וכאשר אל אלינוס הודיע על סיום מאתיים וחמישים המפגשים, נותרנו גם אנו מופתעים והרגשה של נטישה הייתה בלבנו בפנים. ראו את זאת כל אוהבינו בבריאה והצטערו על גודל הדאבה, מיד רצו לנחם, לחבק, ולהשפיע עלינו מלא רוך ואהבה ובישרו לנו על חידוש הורדת המידעים בסוף השנה הבאה.

 

 כן! נשוב ביום רביעי ה-12.12.12 ותוכנה חדשה תיפרש לפנינו יום של נר חמישי של חנוכה אור ושמחה יקבלו את פנינו. איזה בריאה מדוגמת, איזה בריאה מאוזנת, מדויקת לפנינו, אשרינו שזכינו להיות שליחיה ולבחור באור לשרת דרכנו.

♦ אני אביגיל וסקר

"בחרתי במהות האור לשרת דרכי"

הנעתי עצמי דרך התהליכים שבאו בי מ"אנו האלוהים" שבהם פרצתי מסגרות והסרתי חסימות וקיבעונות אשר אותו חיבור הביא קלות וקיצור דרך בבחירות שנעשו מתוך הבנות וקבלה מודעת. 

♦ אני סבטלנה קוגן

"בחרתי במהות האור לשרת דרכי"

הנני בדיוק כמו כולם: את הרצוי קיבלתי כמצוי, את העולם ראיתי לא כפי שהוא באמת, אלא כפי שחפצתי לראותו...

♦ אני רזינה וסקר

"בחרתי במהות האור לשרת דרכי"

ב- "אנו האלוהים" התחברתי למהות השמחה ופוגגתי את כל הפחדים

בחיי וחזר לי הביטחון והעצמה וכמו ...

♦ אני מירי רטנצקי

"בחרתי במהות האור לשרת דרכי"

אותן שש שנים של לימודים "חיבור למודעות על", "תודעה במרחב ובזמן", "כוח העל לשרת" ו"שמחה לבטא שירות", יצרתי ...

♦ אני איתן בנדרלי

"בחרתי במהות האור לשרת דרכי"

"החיווי שבא בי דרך אותם תהליכים שעברתי" הוא: האמונה המלאה בבורא ובבריאה. הבקשה: "היכולת לבטא את היעד...

♦ אני רחל ולנסי

"בחרתי במהות האור לשרת דרכי"

לפני כ-6 שנים הגעתי ללילה לתקשור. זה היה שבוע לפני שהייתי אמורה לעבור ניתוח להסרת אונה מהריאה השמאלית שלי עקב גידול...

♦ אני מרים כהן

"בחרתי במהות האור לשרת דרכי"

מודעות האור ברצוני לשתף אתכם בתהליך אשר עברתי בשנות הארבעים לחיי.

היה לי עסק שנכשל...

♦ אני מרים תדמור

"בחרתי במהות האור לשרת דרכי"

נכנסתי למיידעים מבלי להבין לאיזה תהליך פתחתי דלת. בשלב הראשון חיברו אותי לאני, לעצמי שלי ומאותו רגע האני והעצמי התחברנו..

♦ אני מיכל נתיב

"בחרתי במהות האור לשרת דרכי"

לא בדיוק ידעתי להגיד, אך הייתה בי תחושה מאוד מתסכלת שאני לא זוכרת. הייתי מתעוררת באמצע הלילה מתוך צער עמוק מלווה בבכי...

♦ אני גילה מוסקוביץ

"בחרתי במהות האור לשרת דרכי"

חירות, אחת התובנות שקיבלתי מיני רבות, גדולות ומהותיות וברצוני לגעת בה הינה החירות - החירות להיות אני עצמי, לחירות הזו אין קשר לחירות חיצונית..

♦ אני אביגיל סולמי

"בחרתי במהות האור לשרת דרכי"

אני רוצה לומר לך תודה ומודה לבריאה שניתנה לי הזכות להכיר אותך. לילה כולך נפלאה שכולה אור! נפגשתי איתך בתקופה לא קלה בחיי, ובזמן הנכון...

♦ אני יפה אגמון

"בחרתי במהות האור לשרת דרכי"

חמישים שנה חוויתי חוסר בטחון,  עברתי דרך שליטה, וויתור, השפלות, אונס, התעללויות והטרדות...

♦ אני דורית רוה

"בחרתי במהות האור לשרת דרכי"

נתבקשנו במפגש 112 לבוא למפגש זה – מפגש 121 כמנחים וכמורים ולהציג בפני "בן האלוהים" את כל הידע שצברנו...

♦ אני אליאני (הדס) קפל

"בחרתי במהות האור לשרת דרכי"

גם כאשר דהרתי בנתיב כדי להספיק להשלים את כל אשר חשבתי שהחסרתי, עדיין נתקלתי במהמורות ובמכשולים...

♦ אני שמעון חיים

"בחרתי במהות האור לשרת דרכי"

חמש שנים ויותר אני לומד ומכיל את המיידעים, דרך לילה אשר שימשה "צינור" לתיקשורים. אט, אט הרגשתי שמשהו אכן משתנה...

♦ אני קרן עזר אל

"בחרתי במהות האור לשרת דרכי"

כל מילה בכותר זה מהווה עבורי משמעות, צופן וכוח בורא. האני שבי הוא הקול הפנימי, הכוח הראשוני אליו התוודעתי ועליו קיבלתי אישור מהבריאה...

♦ אני עידית בנימין

"בחרתי במהות האור לשרת דרכי"

לפני שהתחלתי ללמוד את "אנו האלוהים", קריון, מועצת השתיים עשרה ואל אלינוס, הייתי אדם ללא מודעות, ללא אחריות, עם אגו לא מאוזן...

♦ אני הניה וינברגר

"בחרתי במהות האור לשרת דרכי"

אימא יקרה, אימא, לא רק שהינך "צינור" להעברת המיידעים בבריאה, זכיתי! –ניתנה לי הזכות להיות בתך וחיי השתנו מתחילת דרכך...

♦ אני אידה אסיא

"בחרתי במהות האור לשרת דרכי"

הכול התחיל ביום בהיר אחד כאשר יצאתי בבוקרו של יום לצעידה היומיומית הרגילה שלי, אני צועדת בשלווה ובראש נקי ממחשבות...

bottom of page