התכנסות חוברי האור - 4.7.2020

פתיח לכנס

התכנסות זו באה עם נתינה וקבלה של משימות מתוך היש אשר קיים בנו לתגמל את "אני" בחוויה בה בא סינכרון הולם בינינו לבין אל אלינוס עם מידת הערך אשר קיים בינינו.

כל הזכויות שמורות © לילה ברזסקי