top of page

כנס  27.11.2021

"חיבור למודעות-על" – גישה בדרך הרוח

תיקשור "חנוכה לחניכה"

שלום לכם, "אנו האלוהים" אשר באים בכם מתוך הצורך אשר לכם להכיל חיבור הולם מתוך ההולמות אשר אותה נשמה אשר לכם מבקשת את העל, לקבל.

הסבר לתיקשור "אנו האלוהים"

אסביר לכם את התיקשור,
חנוכה מחר, חוגגים, שמונה ימי תפארה, נר חנוכה, סופגניות, לביבות, זכר – זכר לנס שקרה.

שיתופים ותגובות

רציתי להודות לכל המארגנים וללילה - את היית כוכבת על! :) הילכת בין המשתתפים בקלילות, בהשראה נוסכת אור וענווה.

bottom of page