top of page

האלוהות: אנו היינו אומרים, כי ומאחר ואותו תקשור אשר ביטא בך את אותה ידיעה באשר הינך, ואשר לאותה חסימה אשר לך, אנו האלוהות נבטא בך את אותו תהליך של תיקון, אשר לאותה אש בך לבטא השינוי.

ועל כן אנו נבקשך לצורך אותו תהליך לחבור אל אותה אחת אשר עימה אנו עושים שירות לצורך, אותה חשיבה אשר לך עימה. אנו נכוון בתוכך את אותו תהליך של טיפול ושל ריגוש נדרש. ומאחר ואותו תהליך יבוא בך לצורך הריפוי, אנו נבקשך לשתף אותנו באותו הליך,  אשר לך להביע דרך הדיבור, דרך הרגש, דרך הביטוי. ואנו חוברים אותך לאותו תהליך אשר היה בעברך.

 

אכן, אותו תהליך אשר בו חווית בו אותו קושי. ואנו מורידים בך את התדר לאותה חזרה אשר לך בזמן אל אותה חוויה, אשר בה היית כומר, אשר בו ידעת "איכות בריאתית" מהי, ומאותו מקום אשר אלו אשר קמו נגדך יצרו בך את הקושי להביע עצמך – כאותו אחד אשר בו אותו אור אל אותה התמרה שלילית אשר יצרו סביבך, אנו מורידים אותך בתדר ונבקש אותך לזמן את אותם אלו אשר היוו עימך באותו תהליך חוויתי.

אלון: אני מזמן את אלו שהיו איתי באותו תהליך חוויתי.

אלוהות: אנו נבקשך לדעת ולבטא את אותה סיטואציה אשר קיימת באותה חוויה.

אלון: כל מה שאני רואה, זה דמות של אדם אחד,  אני לא רואה את עצמי,  אני רואה דמות של אדם שהוא לא נראה דתי ולא נראה כומר,  בן אדם רגיל כמו פשוטי העם,  זה כל מה שאני רואה.

אלוהות: אנו נאמר כי אותו אחד אשר יצר איתך את אותו תהליך, בא מאותו מקום גבוה אשר לך, להתמיר עצמך.  אנו נבקש אותך ליצור את אותו חיבור אליו, לצורך כניסתך לאותה חוויה אשר יצרה בך הקושי. אותו אחד ייקח אותך לאותה חוויה.

אלון: אני חובר אליו.

אלוהות: אנו נאמר כי – היכנס לאותה דלת אשר נראית לך אשר עליה כתוב: "הינך רצוי" .

אלון: אני נכנס לתוך הדלת.

אלוהות: אכן, אנו נאמר כי אותה חוויה אשר בך קיימת באותו תדר. אנו נבקשך לבטא בקול את אשר נעשה שם.

 

אלון: אני רואה חדר עם המון ספרים, כמו ספריה, שולחן, יש משהו על השולחן, קשה לי לראות אותו, כמו חדר עבודה.

אלוהות: אנו מבקשים אותך להביע את אותו רגש, אשר לך באותו חדר ובאותו רצון לך לבטא באותו חדר.

אלון: אני לא מרגיש רגש מסוים. זה נראה לי דבר שגרתי, זהו חדר אמנם אפור, חדר שלא נכנסים הרבה אליו. הוא נראה עם כל מיני קורי עכביש, הוא נראה חדר כמו בעיירות הישנות, חדר ישן עם המון ספרים. אני לא מרגיש פחד או משהו מסוים. אני מרגיש כביכול שייכות לאותו חדר.

אלוהות: ואנו נבטא בך הרצון אשר לך לגלות, מהו תפקידך באותו חדר?

אלון: כמו מעבדה, אולי ניסויים, כשפים, נראה כמו חדר עם ספרות עם ידע ואני כנראה עושה משהו של ביצוע, מנסה לעשות דברים, לא ברור לי במאה אחוז.

אלוהות: אנו מחברים אותך לאותה איכות- אשר תבוא בך לדעת את אותו תהליך חוויתי אשר לך באותו חדר, שתף לנו לדעת.

 

אלון: אני עדיין רואה את עצמי יושב מול שולחן, אני לא רואה משהו מיוחד. אני לובש בגדים שחורים, אני לא רואה משהו מיוחד שאני צריך לעשות או עושה. אני לא מזהה בבירור מה יש על השולחן.

 

אלוהות: אותו ספר אשר קיים על אותו שולחן, אנו נבטא בו את התשובה הנדרשת לך בתוך אותה חוויה קיימת. פתח את אותו ספר ובו קימת התשובה.

אלון: הספר גדול, אני פותח את הספר , כמו אור יוצא משם, כמו, כאילו שאפשר לראות תמונה, אפשר להציץ מבעד לספר הזה, אפשר להגיע למקומות אחרים. ספר גדול, עב כרס כמו ספר תורה גדול.

אלוהות: אכן, אותה אנרגיה אשר קיימת באותו ספר, תבטא בך את אותה יכולת אשר לך הייתה קיימת באותו תהליך חוויתי. ואנו מבקשים אותך לשתף אותנו דרך אותו רגש אשר קיים, על מנת לשחרר את אותה אש קיימת בך.

אלון: אני אמור להרגיש משהו אצלי בגוף הפיזי?

אלוהות: באותו תהליך חוויתי אשר אתה מצוי ברגע אשר לאותה חוויה. אנו היינו אומרים כי תחושתך הפיזית הייתה עוצמתית. אנו מבקשים אותך לדעת זאת ולבטא אותה במילים.

אלון: אני רואה עצמי יושב מול הספר הפתוח. אני רואה הרבה אור שזה כנראה הרבה כוח מתוך אותו ספר. אני מחובר לאותו ספר, עם הרבה יידע, אני מרגיש הרבה יידע.

אלוהות: אכן, אותו כוח אשר חברת לאותה תקופת חיים. יצרת את הקלות ואת היכולות אשר לך לבטא באותם אלו אחרים. אותם אלו אשר יצרת התמרה ידעו אותך מתוך אותה מהות של אהבה טוטאלית. ומאחר ואותה עשייה יצרה באותם אלו אחרים את אותה דרך, אשר להם נחסמה, יצרו בך הקושי וביטאו בה את האי נכונות שלך לתהליך. ואנו נאמר כי אותה חוויה אשר עברה בך – דרך אותם אלו שליליים, יצרו בך את אותה אש, אשר נחסמה לצורך. ומאחר ואותו תהליך יש בו את הביטוי לצורך אותה התמרה, אנו ניקח אותך לאותה חוויה. האם אתה מוכן?

אלון: כן.

אלוהות: אותה דמות אשר ליוותה אותך אל אותו חדר, האם אתה רואה אותה ?

אלון: כן.

אלוהות: אותה דמות תתמוך בך לצורך אותו תהליך חוויתי אשר לך לזמן מתוך אותו מקום אשר בו חווית. אנו נבקשך לבטא התהליך.

אלון: אני רואה שאני נמצא ליד אותו אדם שליווה אותי לאותו חדר. אני נמצא צמוד אליו. אני לא יודע לאן אני אמור לפנות, או לאן אני אמור ללכת.

אלוהות: אנו היינו אומרים כי ומאחר והינך יוצר את אותו רצון של אותו אחד לגונן עליך, צור את אותה התרחבות ראייתית אשר לך – וראה אותם אלו אשר סובבים לך ואותה עשייה אשר בהם אליך .

אלון: אנחנו נכנסים לחדר, באותו חדר המון אנשים. תקופה ישנה, נשים וגם גברים. כמו מלך שצריך לדבר אל העם. ככה אני עומד מול האנשים שעומדים מולי. הם לא נראים לי מאוימים, או כועסים, דווקא נראים שלווים.

אלוהות: אכן, אנו היינו אומרים, כי אותם אלו אשר יוצרים בך את אותו שיפוט ואת אותה ביקורת לבטא בך, אל אותה התניה אשר לך נדרשת לצורך אותו תפקיד, אשר היה לך. ואנו מבקשים אותך להביע את אותו רגש אשר אותם אלו מכובדים מוכנים לבטא בך את אותו רצון.

אלון: יש מתוך הקהל שבאים בטענות, על משהו שהיה צריך לקרות ולא קרה. אני מזהה דמות של בחורה אחת דווקא, בחורה שמנה שעומדת מולי. אני רואה את התיאור שלה, אני רואה את הכובע, את הכול, דמות עתיקה, שהיא מטיחה בי האשמות, כאילו כועסת על משהו שהיה צריך לקרות ולא קרה.

אלוהות: האם אתה מזהה את אותה אחת לצורך?

אלון: אני מזהה אותה, כלומר לא מכיר אותה אישית, אבל מזהה את הדמות. רואה את הדמות.

אלוהות: מהו הרצון אשר לה להטיח בך?

אלון: לפי שפת הגוף, היא כאילו באה בטענה, היא כועסת וכעוסה והיא באה מתוך אותו קהל אנשים שעומדים מולי. אבל רק היא מטיחה, כנראה היא הדוברת, היא המייצגת לאותו עניין, אין לי מושג, למה.

אלוהות: אנו נחבר אותך – ל- למה.
אנו מחברים בך את התדר ואת הראיה אשר לך נזקקת לאותו תהליך, האם אתה מזהה?

אלון: קרה משהו לבת שלה, אני הייתי צריך לרפא אותה, או לעשות משהו והיא כנראה נפטרה, או לא הצלחתי את אותו דבר שהתחלתי לעשות והיא באה בטענות.
הבת שלה נפטרה, הייתה לה בת חולה.

אלוהות: אכן, יצרת עבודה אשר לך לא הייתה הכוונה בתהליך. ואותה אחת יצרה עליך את אותו קושי אשר ההסתה –

באה לביטוי ואותם אלו אשר תמכו באותה אחת יצרו בך את אותו קושי אשר לך היום לבטא בו את אותו כוח אשר לך היה באותו גלגול. ועל כן אותה חסימה אשר נוצרה, יוצרת לך את אותו כאב ואת אותו קושי וחיבור עם אותה הדרכה קיימת. אנו נאמר לך כי אותה הזדמנות אשר לך עם אותה אחת לבטא התיקון הנדרש הן לך והן לאותה אחת אשר עדיין קיים בה הזיכרון אשר לה – אותה האשמה נגדך. ואותה הזדמנות אשר בה התיקון יבוא לביטוי, הן בך והן בה.

אלון: אני שולח לה אור, לאותה אישה. אני מתקרב אליה, פשוט מסביר לה שכנראה זה דרך העולם ועשיתי את המיטב שיכולתי לעשות. אני מקבל הכול בהבנה, אני לא כועס, אני שולח לה אור ומבין את הסבל של אותה אחת. לא היה לי שום כוונה לפגוע . להיפך!

אלוהות: מתוך אותו תפקיד אשר לך היה, דרך אותם אלו אשר נתנו בך אמון , נוצר – אותו  קושי באותה אחת להאמין באותם כוחות אשר, לה לא עזרו. ועל כן אנו נאמר עשה עימה את ההשלמה, וכאשר אותה השלמה תבוא לביטוי, אנו מוציאים אותך מאותו תהליך. האם אתה מוכן ?

אלון: כן, אני עומד קרוב אליה, אותה אישה – היא בוכה מתוך הבנה שאני לא אשם. היא מבינה שהכאב שלה הוא לא בגללי. אני מחבק אותה, אנחנו מתחבקים אחד עם השני, היא בוכה.  הוטב לי.

 

אלוהות: אכן, אנו מוציאם אותך מאותו תהליך חוויתי, ומחזירים לך את אותם עוצמות פיזיות ואת אותו כוח ורצון אשר בך לבטא דרך אותה ידיעה אשר הייתה קיימת בעברך המפואר. אנו מסירים את אותה חסימה – אשר בך, ותבטא בה יומך מתוך אותה שלמות וקבלה ומתוך אותו זיכרון אשר לאותה סליחה, ואותה אהבה אשר יסדת ברגע זה עם אותה אחת. ועל כך אנו מבטאים בך – השלום והברכה והעשייה הטוטאלית דרך אותו כוח אשר לאותה נשמה לך לבטא. תבורך.

 

אלון: תודה רבה.

תיקון חוויות דרך האלוהות

bottom of page