top of page

קבוצות הפייסבוק של
"חיבור למודעות על"

תיקשורים בפייסבוק

תיקשורים אלו באים לביטוי לצורך התקופה והזמן לשרת.

 על מנת לתת מענה והשפעה על המציאות הקיימת.

ולכן מצורך המציאות באים בנו הבנות לתת כיוון  והכוונה בגישה מוארת ומדויקת לתגמל. ומצורך הכך נפעל ונִרוְוַח.

ברכות לגולשים

bottom of page