top of page

"שלמות רוחנית"

"האלוהות"

ידע מתוקשר דרך לילה ברזסקי

15/10/18

שלום לך, אנו האלוהות, הביאי בהם הכרה בשלמות הרוחנית לספק להם התעוררות והתבוננות במהות חייהם.

ועל כן, שלמות זה כוח אשר אין לו סוף ברמה הרוחנית לבקש את העוד ואת הסיפוק מצורך הנשמה. מאחר והנשמה עורגת ומבקשת את העוד, את העוד של האור ואת אור העוד להכיל. ועל כן לעולם אינה מסתפקת בקיים ובמצוי אלא מחפשת שלמות נוספת מתוך ידיעה כי לאור אין סוף ומהוה השפעה של העוד לה להכיל.

זיכרו כי שלמות ברמה ארצית נתחמת לשלמות מוגמרת מרמת מודעות הראציו, הרגש וההיגיון שלכם. ואותה הבנה באנוש מביאה בו סיפוק ארצי, חוויתי, אשר בו אין התפתחות מעבר למצוי אלא מסמל תחום השלמות בו להכיל. ולכן שלמות זו ברמה של מודעות ארצית מספקת את "העצמי "את האגו ואת הרגש וההיגיון.

ומצורך לכם כאנוש יש לבוא באור הבורא ולחבר רצון לצורך וצורך אל הנשמה ולחבור אל אור הידע  אשר בו האור מכוון, ממקד ומדייק אתכם אל האמת והנכון – אל השלמות אשר תנסיק אתכם ותתעל אתכם לעוד להכיל. שלמות אשר תבקש מכם את העוד ותוביל אתכם אל כל המרחבים אשר תיצרו בגאון דרך ידע אשר רכשתם.

ועל כן אין מהות לכם כאנוש בסיפוק של שלמות ארצית, הגיונית ורציונאלית, מאחר ואלה הם אשליה אשר אינה מובילה להתפתחות או שינוי ותוצאה מבריאה.

על כן  הכירו בעוצמה אשר לכם לרכוש הידע הרוחני ולצאת לחיפוש של השלמות במרחבי חייכם.

כל הזכויות שמורות 2018 © ללילה ברזסקי

bottom of page